Úpadok pôdohospodárstva pokračuje

thumbnail

POZNÁMKA

Ivan BROŽÍK

V každej rodine je niečo, čo by malo byť utajené, čím sa nikto nechváli a o čom je najlepšie nerozprávať. Je to tak aj v štáte. Teda v štáte, v ktorom nie všetko funguje tak, ako by malo.

„Konkurencieschopnosť a trvalá udržateľnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva vo vidieckom priestore garantujú regionálne vyvážený rozvoj celého odvetvia. Garantujú rozvoj vidieka, využitie ľudských zdrojov, stabilitu podnikania pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia a udržania hodnôt krajiny. Vláda Slovenskej republiky túto oblasť považuje za svoju prioritu,“ píše sa v jej programovom vyhlásení na štyri roky vlády.

A to nie je všetko. „Vláda Slovenskej republiky svojou politikou prispeje k stabilite podnikateľského prostredia v rezorte pôdohospodárstva vytváraním podmienok na plné uplatňovanie opatrení definovaných v prístupových dokumentoch medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou, ako aj opatrení prijímaných orgánmi Európskej únie z hľadiska podpory pôdohospodárskej výroby. Cieľom je maximálne využiť ekonomické, finančné prostriedky, nástroje Spoločnej poľnohospodárskej politiky a národné zdroje.“ Aj to je súčasťou toho istého dokumentu.

Aká je však realita? „Zdroje zo štátneho rozpočtu do rezortu majú sústavne klesajúcu tendenciu a nezodpovedajú programovému vyhláseniu vlády o zvýšení podpory pre živočíšnu výrobu a špecializovanú rastlinnú výrobu s vyššou mierou zamestnanosti. A už vôbec nekorešpondujú s koncepciou vlády na roky 2014 ‒ 2020 s vytvorením nových 18,4 tisíca pracovných miest,“ tvrdí aktuálne expert na poľnohospodársku problematiku Vladimír Chovan zo SNS.

Úpadok rezortu pôdohospodárstva patrí k najevidentnejším. A stav sa nezlepší, naopak, budú sa znižovať všetky rezortné aktivity a zhoršovať kvalitatívna úroveň práce. Budeme tiež svedkami znižovania odbornosti a kompetentnosti pracovníkov. Už v tohtoročnom rozpočte neboli plánované dostatočné zdroje na platy zamestnancov. To najmä v prípade Pôdohospodárskej platobnej agentúry spôsobovalo oneskorené spracúvanie žiadostí, vykonávanie kontrol, vyhodnocovanie projektov, a tým aj neskoré vyplácanie finančných prostriedkov farmárom.

„V roku 2016 okrem Vodohospodárskej výstavby, š. p., majú mať predpísané osobitné odvody do štátneho rozpočtu len dve organizácie rezortu pôdohospodárstva. Lesy Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2016 do štátneho rozpočtu osobitný odvod v sume 5,3 milióna eur. Národnému lesníckemu centru sa bude krátiť rozpočet v roku 2016 z 3,4 milióna eur na 2,3 milióna eur o celú jednu tretinu. Pritom však nie je finančne zabezpečená základná povinnosť centra, ktorou je spracovanie kvalitných plánov hospodárenia v lese. Ešte tragickejšie vyznieva osobitný odvod Plemenárskych služieb SR, š. p., ktoré odvedú za rok 2016 do štátneho rozpočtu  sumu dvadsaťtisíc eur. Táto organizácia by mala najmä poskytnúť slovenským chovateľom v EÚ notifikovanú štátnu pomoc na úhradu časti nákladov na kontrolu úžitkovosti hospodárskych zvierat,“ pripomína V. Chovan.

Namieste je teda otázka, či netreba rezortu pôdohospodárstva pripomenúť, aby sa aktívnejšie zasadil za zvýšenie rozpočtovej kapitoly. Je to nevyhnutné na zvýšenie štátnej pomoci z národných zdrojov a zlepšenie kvality a odbornosti práce v rezorte.

Je dobré, že plán otvárania diaľničných úsekov plníme na obrazných stoštrnásť percent. Je fajn, že športové štadióny za milióny eur vnucujeme aj obciam, ktorých starostovia tieto investície odmietajú ako nezmyselné. Je fajn, že odškrtávame balíčky...

Je však smutné, že likvidačný trend v poľnohospodárstve pokračuje a nikomu to neprekáža – až na Vladimíra Chovana, Petra Baca, niektorých ďalších naozajstných odborníkov a samotných aktérov tejto národnej tragédie.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.