Ustanovizeň oslavuje už stopäťdesiatpäť rokov

thumbnail

Matica slovenská nesie princíp nadkonfesionálnosti a nadstraníckosti. Matica slovenská oslávila stopäťdesiatpäť rokov od svojho založenia, ako aj dvadsaťpäť rokov Slovenskej republiky na Národných matičných slávnostiach v Martine. Nielen kultúru, folklór a matičnú históriu, ale aj dielo a aktuálny odkaz slovenských osobností pre našu spoločnosť vyzdvihli matičiari štvrtého júla aj mimoriadnym oceňovaním slovenských osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik a podporu demokratickej slovenskej štátnosti. Národné matičné slávnosti sa konali teda v  slávnostnom duchu i v atmosfére ľudovej veselice, ktorú vytvorili vystúpenia matičných folklórnych súborov z celého Slovenska. Vrcholom bol takmer hodinový program folklórneho súboru Chemlon z Humenného.

„Matica slovenská sa tradične zameriava na zachovanie pamiatky na národných velikánov, ale aj na národné osobnosti v regiónoch, ktoré veľa urobili pre budovanie národnej občianskej spoločnosti. Sme si vedomí, že Matica dodnes nesie princíp nadkonfesionálnosti a nadstraníckosti. Matičiari prví zjednocovali bez ohľadu na náboženské alebo politické odlišnosti,“ povedal predseda Matice Marián Gešper. Zvláštnu pozornosť si pri dôležitom výročí zaslúžil prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyses, ktorý bol banskobystrickým biskupom. Pri tejto príležitosti natočila inštitúcia krátky historický dokument práve o svojom prvom predsedovi. „Bol to neoblomný slovenský národovec, ktorý tým, že mal veľmi dobré vzťahy s vtedajšou Viedňou a cisárskym vládnym dvorom, zabezpečil spolu s ostatnými kolegami schválenie stanov a aj samotné odobrenie vzniku Matice slovenskej,“ dodal M. Gešper.

Princíp matičnej nadkonfesionálnosti symbolicky predstavovalo ocenenie emeritného generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Júliusa Fila a emeritného trnavského arcibiskupa Jána Sokola. „Na Maticu som predovšetkým hrdý, pretože popri láske k všetkým propaguje lásku k svojmu národu, k našej vlasti. Lebo tomuto ľudu chýba zdravé národné a aj náboženské sebavedomie. Matičiarom by som odkázal, aby sa nedali znechutiť. Aby mali zdravú odvahu i rozvahu a ozaj budovali národné povedomie zo všetkých síl, lebo Slovákom to chýba,“ zdôraznil J. Sokol. Doplnil ho J. Filo: „Matica slovenská sa usiluje veľmi silne o zachovanie, rozvíjanie a pestovanie hodnôt vo všeobecnosti. Vždy spája veci, ktoré sa udiali, hodnoty, ktoré naši národní buditelia a predstavitelia v histórii pestovali. Ale treba, aby sa aj dnes stávali aktuálnymi. Do budúcnosti je potrebné najmä pestovať nádej pre Slovensko.“ Obaja emeritní biskupi dostali od Matice slovenskej spomienkovú medailu pri príležitosti dvadsiateho piateho výročia vzniku Slovenskej republiky.

  • SPRIEVODNÉ PODUJATIA

„Po ostatných dvoch rokoch, keď sme matičné slávnosti organizovali trochu vo väčšom štýle v  Komárne a Trnave, sme ich tento rok vrátili do Martina. Predsa Martin je hlavným mestom všetkých matičiarov zo Slovenska. V piatok sa konalo slávnostné zasadnutie výboru Matice slovenskej, na ktorom vystúpili jej súčasní predstavitelia, ale aj bývalí správcovia Peter Bielik a Ján Eštok. Tohtoročné oslavy boli organizované v komornejšom duchu. Dôležitosť však získali tým, že matičiari ocenili pri príležitosti sto päťdesiateho piateho výročia vzniku ustanovizne dvadsaťpäť slovenských osobností, ktoré sa zaslúžili o slovenskú štátnosť,“ povedal pre SNN súčasný správca Matice slovenskej Maroš Smolec.

V druhej matičnej budove si návštevníci pozreli vzácne historické Stanovy MS, na nádvorí vystúpili spevácke a folklórne matičné súbory zo všetkých ôsmich krajov Slovenska a pozornosť priťahovali pestré a bohato vyšívané slovenské kroje v Šatnici MS. Sprievodné podujatia lákali návštevníkov do matičnej budovy, ktorá bola otvorená pre všetkých. V programe bolo aj divadlo a výstava o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi. Národné matičné slávnosti sa konali v spolupráci s mestom Martin a symbolicky ich uzavrelo vypustenie sto päťdesiatich piatich holubíc. Ani horúce letné počasie príjemnú komornú atmosféru tohtoročných matičných slávností nenarušilo. Podľa odhadu organizátorov sa na nich zúčastnilo asi päťsto až tisíc ľudí, ktorí sa počas piatku i soboty vystriedali v areáli matičnej budovy.

OCENENÉ OSOBNOSTI MATICE SLOVENSKEJ:

Jerguš Ferko

Milan Ferko

Roman Kaliský

Drahoslav Machala

prof. Imrich Sedlák

Mária Halková

Ľudmila Hrehorčáková

Eva Kristinová

PhDr. Marián Andel

PhDr. Stanislav Bajaník

MUDr. Peter Dragijský

Doc. RNDr. Milan Vtáčnik, CSc.

MUDr. Svetozár Hikkel

prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc.

Igor Kovačovič

prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.

Štefan Pelikán

RNDr. Jozef Prokeš, CSc.

Ing. Pavol Sečkár, PhD.

Ján Smolec

Mgr. Peter Štrelinger

Ing. Marián Tkáč, PhD.

PhDr. Tomáš Winkler, PhD.

Mons. Ján Sokol

prof. ThDr. Július Filo

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.

Text a foto: Veronika MATUŠKOVÁ, hovorkyňa Matice slovenskej, (mrs)Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.