Vedecké bádanie po slovenských ženách v národnom hnutí

thumbnail

Minister Juraj Blanár otvoril konferenciu

Dvojsté výročia narodenia Adely Ostrolúckej a Anny Jurkovičovej-Hurbanovej sa stali podnetom, aby Matica slovenská ako najstaršia kultúrna ustanovizeň na Slovensku vyhlásila rok 2024 za rok, v ktorom sa bude vo svojich aktivitách venovať atraktívnej, no často opomínanej tematike ‒ slovenským ženám v národnom hnutí.

Osudy mnohých významných žien boli späté s osudmi vedúcich osobností štúrovskej generácie. Na národných, demokratizačných a občianskych pohyboch sa v polovici 19. storočia po boku štúrovských mužov zúčastňovali aj ich matky, sestry, priateľky a manželky. Slovenské ženy, známe svojím pôvabom, láskyplnosťou a krásou, mali radi slovenčinu, vzdelávali sa i angažovali v kultúrnej, spoločenskej, umeleckej, divadelnej, literárnej, osvetovej, školskej oblasti či politike.

  • NÁRODOVKYNE

Osobitnú kapitolu tvoria ženy národovkyne, predstaviteľky ženského emancipačného a občianskeho hnutia, ktoré pochádzali zo štúrovských rodín a pokračovali v šírení aj presadzovaní demokratických hodnôt a ideálov v súvekých slovenských reáliách. Prostredníctvom tejto medzinárodnej vedeckej konferencie a vernisáže rovnomennej výstavy sa Matica slovenská snaží priblížiť národnobuditeľskú činnosť a aktivity slovenských žien matičným pohľadom. Finančnú podporu zabezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Konferenciu otvoril priamo minister Juraj Blanár. Minister vo svojom príhovore vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu slovenských žien v národnom hnutí a pri formovaní našej štátnosti. Zároveň poukázal na neoceniteľný prínos Matice práve pri pripomínaní veľkých osobností a udalostí národných dejín, na ktoré minulá vláda často flagrantne zabúdala. Predseda MS Marián Gešper ho doplnil: „Myšlienka konferencie sa zrodila z vedeckých i kultúrnych podujatí Matice, ktoré sme realizovali počas pokračujúcej dvestoročnice významných osobností generácie štúrovcov od roku 2022 do 2024. Práve medzi štúrovskou generáciou sa objavujú mnohé národovkyne, z ktorých viaceré sa sami zapojili dokonca i do Slovenského povstania 1848 až 1849. Angažovanie výnimočných slovenských žien v slovenskej kultúre, umení, vede i politike pokračuje po dnešné dni. Matica drží pomyselne ruku na pulze doby a prináša originálny i syntetizujúci pohľad a komplexné spracovanie uvedenej problematiky, ktorá bola dosiaľ spracovaná len čiastkovo. Podujatie je realizované i vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Veľké poďakovanie patrí ministrovi Jurajovi Blanárovi.“

  • KONFERENCIA

Program konferencie obsahoval tridsaťtri referátov o živote a pôsobení významných žien doma aj v zahraničí. Interdisciplinárne zameranie konferencie bolo rozdelené do historickej, kulturologickej, zahraničnej a literárnej sekcie. S príspevkami vystúpili aj delegáti Matice slovenskej zo Srbska. Matica prináša syntetický pohľad a komplexné spracovanie uvedenej problematiky, ktorá bola dosiaľ spracovaná len čiastkovo, prostredníctvom rôznych parciálnych tém.

Ján SEMAN, Informačné ústredie Matice slovenskej – Foto: (mrs)Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.