Vedecký tajomník MS Peter CABADAJ aj o rozpočte Matice

thumbnail

Matičná veda by nemala živoriť

Do funkcie vedeckého tajomníka nastúpil v čase, keď Matica slovenská prežíva finančne náročné obdobie. Chýbajú jej prostriedky na pokrytie všetkých stanovených úloh na rok 2014, a preto musí šetriť. Výbor ustanovizne už schválil znižovanie počtu zamestnancov ústredia ale aj v regionálnych pobočkách ustanovizne. Matica slovenská má štyroch tajomníkov, ale len jedného osobitne pre vedeckú činnosť, vedeckého tajomníka Matice slovenskej, ktorý je vlastne prvý medzi rovnými. Je ním P. Cabadaj, spisovateľ a literárny historik, o. i. je osobnosť v Terchovskej sieni slávy. Tajomníci Matice slovenskej vykonávajú agendu na základe poverenia predsedu vo vymedzenej oblasti činnosti. Tajomníci sú spravidla v pracovnoprávnom pomere s Maticou slovenskou, vymenúva ich a odvoláva predseda. Veda je v Slovenskej republike evidentne podvyživená. Ako sa jej bude dariť na matičnom poli sme sa porozprávali s Petrom CABADAJOM.

 ● Ktoré vedecké smery sú pre Maticu slovenskú dnes prvoradé?

Činnosť matičných vedeckých ústavov a odborov bude z rôznych uhlov pohľadu reflektovať oblasti literárnej vedy a histórie, historiografie, života Slovákov v zahraničí, slovakistiky, kulturológie, politológie, národohospodárstva, národnostných vzťahov a národopisu.

● Aké miesto sa dostane matičnej vede, v akých odboroch a aké presné percento z rozpočtu?

Pevne verím, že sa v Martine na poslednom rokovaní výboru MS definitívne schváli rozpočet našej organizácie. Aj keď je finančná situácia krajne zložitá, budem sa spolu s viacerými kolegami usilovať získať z rozpočtu do matičného grantového systému sumu pätnásťtisíc eur. Dotácia z tohto systému bude určená na vedecký výskum, prípravu vedeckých konferencií a odborných seminárov, edičnú činnosť a výstavnícke aktivity. O grant sa budú môcť uchádzať vedecké ústavy a odborné pracoviská MS a matičné vedecké odbory. Niektoré projekty z oblasti literárnej vedy a histórie zrealizujeme v druhej polovici roka vďaka financiám, ktoré sme získali z externých grantových systémov, resp. od sponzorov. O cieľavedomé získavanie takýchto zdrojov sa musí MS uchádzať vytrvalejšie a systematickejšie ako dosiaľ. Inak sa dopredu nepohneme ani v oblasti rozvoja vedy a výskumu.

● Chápe verejnosť nenahraditeľnosť matičnej skúsenosti?

Musíme spoločným tvorivým úsilím presvedčiť širšiu verejnosť, že MS má potenciál ponúkať zaujímavé objavné témy a ich rozmanité súvislosti. Zároveň však treba venovať oveľa väčšiu pozornosť príprave, kvalite a propagácii tých projektov, ktoré sa o to budú usilovať. Kolektívnu matičnú skúsenosť, resp. matičnú myšlienku som vždy vnímal ako univerzálne východisko pre kreatívne zámery a riešenie kultúrnych a duchovných potrieb slovenského človeka. Na tomto šľachetnom poslaní nič nezmenil ani dnešný turbulentný ultramoderný svet.

● S akým hlavným predsavzatím ste nastupovali do funkcie vedeckého tajomníka?  

Všetko sa zomlelo veľmi rýchlo a v hektickej atmosfére. Od polovice februára riešim mnoho zložitých problémov naraz. Prioritou je šetrenie a aplikácia nových vnútorných predpisov do praktického života organizácie. Hlavným predsavzatím je urobiť všetko možné i nemožné, aby MS mohla dôstojne plniť všetky svoje základné funkcie a úlohy. Osvedčený matičný trojuholník – členské hnutie, veda a vydavateľská činnosť – musí v prirodzenom prepojení fungovať aj naďalej ako trvalý pilier a opora našich snáh.

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: archív SNN

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.