Víťazi volieb exkluzívne pre SNN

thumbnail

Výsledky predčasných parlamentných volieb umožnili vznik národno-sociálnej koalície (Smer ‒ SSD, Hlas ‒ SD a SNS). Veľká časť občanov odmietla amatérske a chaotické vládnutie bývalej vládnej garnitúry a politický program liberálneho progresivizmu. Tesne po tom, ako uvedené strany podpísali memorandum o spolupráci, sme oslovili predsedov všetkých troch koaličných strán Roberta FICA (Smer ‒ SSD), Petra PELLEGRINIHO (Hlas ‒ SD) a Andreja DANKA (SNS), aby sa vyjadrili k budúcemu  spoločnému vládnutiu. Víťazi volieb tak poskytli prvý exkluzívny rozhovor po voľbách práve Slovenským národným novinám. Všetkým trom politikom sme položili rovnaké otázky.

 

Robert FICO: Slovenský národ v ťažkých historických chvíľach nikdy nesklamal

Ako ste osobne prijali rozhodnutie slovenských voličov?

 • Slovenský národ sa vždy vedel rozhodnúť v najťažších momentoch svojich dejín pre činy, ktoré nám pomohli zachrániť našu štátnosť či naše národné bytie ako také. Niekedy doslova v hodine dvanástej. Či to bolo pri rozpade Uhorska a vzniku Československa, SNP, alebo vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Dnes vidíme, ako mnohé západné kultúrne trendy a pokračujúca centralizácia spoločného projektu Európskej únie nás v mnohom pripravuje o našu národnú suverenitu. Preto sme sa v strane Smer ‒ slovenská sociálna demokracia jednoznačne postavili za národno-štátne záujmy Slovenska a za každého slovenského občana. Sme radi, že sme v tomto našli zhodu spolu s našimi partnermi Hlasom ‒ SD a SNS, a je to základný rámec spoločného fungovania novej slovenskej vlády. Rozhodnutie všetkých občanov Slovenska je pre nás veľký záväzok a zároveň obrovskou výzvou, ktorá stojí teraz pred nami. Postaviť Slovensko opäť na nohy. Aby sa ľudia na Slovensku pozerali do budúcnosti s nádejou,  nie s obavami, ako sme to, žiaľ, videli za posledné roky.

 

Akým spôsobom chcete upokojiť rozdelenú slovenskú spoločnosť po tri a pol ročnom vládnutí Igora Matoviča a Eduarda Hegera?

 • Profesionálnym vládnutím so skúsenosťami a s odbornosťou, ktoré bude obhajovať záujmy Slovenska a ľudí, ktorí tu žijú.  Najdôležitejšie v živote sú činy,  nie slová. Tých prázdnych slov,  sľubov a k tomu všetkému hádok a emócií si Slovensko a ľudia zažili za posledné tri roky už príliš. To, že s takýmto vládnutím neboli slovenskí občania spokojní, ukázali v predčasných parlamentných voľbách a vystavili hegero-matovičovským vládam jednoznačné vysvedčenie.

 

Akými krokmi plánujete v  rámci zahraničnej a európskej politiky prinavrátiť dôstojné postavenie Slovenskej republiky predovšetkým v Európskej únii a NATO?

 • Blíži sa samit Európskej únie, ktorý sa bude konať koncom októbra tohto roku. Nová vláda sa už tam môže postaviť za Slovensko svojím jasným postojom za zachovanie nášho práva veta v Európskej únii či jednoznačným stanoviskom k nelegálnej migrácii, ktorú zažívame už aj my na Slovensku posledné mesiace. Urobíme všetko pre to, aby Slovensko dovtedy novú vládu malo, a veríme, že bude k tomu nápomocná aj pani prezidentka.

 

V súčasnom globalizovanom svete sa pojem národ a štát postupne vytráca. Ako chcete medzi slovenskými občanmi pestovať zdravé národné povedomie a hrdosť k Slovenskej republike?

 • V zachovaní národného povedomia má nezastupiteľnú úlohu štát a kultúra. Jednoznačne musíme začať podporovať ako spoločnosť oveľa viac národné kultúrne ustanovizne, ako je Matica slovenská, či národnú kultúru ako takú vo všetkých jej formách. Už od školských lavíc, pretože práve naša najmladšia generácia je najviac vystavená spochybňovaniu národného povedomia a hrdosti na našu krajinu, a to musíme zmeniť.

 

Aký je váš odkaz našim čitateľom a všetkým slovenským občanom naprieč politickým a názorovým spektrom?

 • Slovensko a jeho občania jasne ukázali vo voľbách, akú si našu krajinu prajú mať. Suverénnu, ktorej prvoradým záujmom sú jej vlastní obyvatelia, ich záujmy a potreby. Stojíme spoločne dnes pred neľahkou úlohou urobiť Slovensko opäť svojprávnym štátom, kde na prvom mieste sú naše národnoštátne záujmy a ekonomická stabilizácia krajiny bez toho, aby došlo k znižovaniu sociálnych štandardov občanov. Na tejto vízii sme pripravení v strane Smer ‒ SSD najbližšie štyri roky tvrdo pracovať.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter PELLEGRINI: Štátnosť je idea, na ktorej sa musíme ako národ spojiť

Ako ste osobne prijali rozhodnutie slovenských voličov?

 • Sociálno-demokratická politika Hlasu je dlhodobo postavená na pomoci ľuďom. Počas svojho pôsobenia na politickej scéne a v kampani sme ponúkali riešenia pre ľudí, pretože stredobodom našej politiky je človek a kvalita jeho života od narodenia až do seniorského veku. Ponúkli sme ideu silného štátu, ktorý sa postará o ľudí, a zároveň sme predstavili koncepciu rozvoja regiónov, pretože človek nemôže byť potrestaný za to, kde sa narodí. Naša politika je postavená za niečo, a nie proti niečomu, a takú budeme presadzovať aj vo vládnej koalícii. Členstvo SR v NATO a v EÚ považujeme za bezpečnostný a ekonomický základ rozvoja Slovenskej republiky.

 

Akým spôsobom chcete upokojiť rozdelenú slovenskú spoločnosť po tri a pol ročnom vládnutí Igora Matoviča a Eduarda Hegera?

 • Pred nami stojí zásadná úloha obnoviť dôveru ľudí v štát. Predchádzajúca garnitúra rozvrátila inštitúcie a ľudia počas kríz zostali sami. Slovensko chudobnelo a v priamom prenose videlo iba hádky, chaos a amaterizmus. Pripomenuli sme si tridsať rokov existencie štátu. Dozrel čas definovať jeho obsah, hodnoty a smerovanie. Štátnosť je idea, na ktorej sa musíme ako národ spojiť. Je to o našom živote a perspektíve, akú chceme žiť nielen o štyri, ale aj o desať alebo dvadsať rokov. Aj to je jednou z úloh novej vlády.

 

Akými krokmi plánujete v  rámci zahraničnej a európskej politiky prinavrátiť dôstojné postavenie Slovenskej republiky predovšetkým v Európskej únii a NATO?

 • Hlas jasne povedal, že bude súčasťou len takej vlády, ktorá bude garantovať zahranično-politické smerovanie Slovenska v rámci Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Toto je náš civilizačný, politický, ekonomický i bezpečnostný priestor, sem Slovensko patrí. Samozrejme, nijako sa s tým nevylučuje naše suverénne a sebavedomé pôsobenie vo všetkých medzinárodných inštitúciách. Naopak, je dôležité, aby v nich Slovensko hovorilo svojím jasným hlasom, ktorý vychádza z našich vlastných národnoštátnych záujmov. Vedeli sme sa ozvať počas riešenia otázok migrácie, vedeli sme hovoriť na medzinárodných fórach o sankciách a ich dosahoch na slovenskú ekonomiku. Naša politika bude politikou v zmysle Slovensko na prvom mieste.

 

V súčasnom globalizovanom svete sa pojem národ a štát postupne vytráca. Ako chcete medzi slovenskými občanmi pestovať zdravé národné povedomie a hrdosť k Slovenskej republike?

 • Obnova dôvery ľudí v štát a jeho inštitúcie je pre nás zásadnou úlohou. Nikdy v modernej histórii Slovenska nebola oslabená dôvera v štát ako počas Hegerovej a Matovičovej vlády. Ak ľudia pocítia silnú ruku štátu, ktorý pomôže v zložitých časoch, vráti sa aj hrdosť a dôvera. Samozrejme, to je základ. Treba sa vrátiť k rozvíjaniu hodnôt, ktoré sú obsiahnuté v našej histórii, v kultúre. Sme talentovaný a šikovný národ s pohnutými dejinami, ktorý dokázal prežiť, a dnes sa rozvíja v rodine európskych národov. Hrdosť a národné povedomie sa môže rozvíjať s pomocou štátu. Moja vláda vyčlenila peniaze na rekonštrukciu historických pamätníkov, v tom čase ministerka kultúry podporila rozvoj folklóru. Budovanie národného povedomia nie je záležitosťou jedného dňa alebo jedného opatrenia, je to súhrn krokov, ktoré postupne prinesú želaný výsledok. Aby sa naša hrdosť a povedomie neodvíjalo len od výsledkov hokejistov na majstrovstvách sveta. Aj tu vidím dôležitú úlohu, pred ktorou stojí nová vláda.

 

Aký je váš odkaz našim čitateľom a všetkým slovenským občanom naprieč politickým a názorovým spektrom?

 • Prišiel čas postaviť sa za niečo. Odhodiť nenávisť a rozkol. Buďme súdržní a poďme spoločne formovať našu štátnosť, meniť náš život k lepšiemu. Sme skvelý národ, dokázali sme prežiť počas ťažkých historických období. Dnes v globalizovanom svete stoja pred nami nové výzvy, ako držať krok so svetom. A aby sme sa zásadne posunuli vpred, musíme byť jednotní a formovať vlastnú modernú budúcnosť. To nikto za nás neurobí a iba tak si vybudujeme aj rešpekt vo svete.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrej DANKO: Politici  pomyselnými nálepkami rozdelili slovenský národ

Ako ste osobne prijali rozhodnutie slovenských voličov?

 • Je to jasný signál, že voliči si potrebujú vydýchnuť po experimentoch na ľuďoch. Doslova sa hrali s našimi životmi a túto hru schovávali za rozvoj demokracie a očistu spoločnosti. Bojovali s neviditeľnými nepriateľmi, vytvárali cielený chaos, podsúvali nám problémy iných, aby sme zabudli na seba. Ľudia si vedia medzi sebou pomôcť do určitej miery, no štát je tu na to, aby vytváral čo najlepšie podmienky na život. Predovšetkým nám tlačili do hláv niečo, čo bolo v priamom rozpore s reálnym svetom. Žili si vo svojej aktivistickej bubline a naozajstný život slovenských občanov ich vôbec nezaujímal. Ľudia cítili všeobecne zradu, to je horšie, ako si zadefinovať jednotlivých zradcov Slovenska.

Akým spôsobom chcete upokojiť rozdelenú slovenskú spoločnosť po tri a pol ročnom vládnutí Igora Matoviča a Eduarda Hegera?

 • Našou úlohou je pracovať pre ľudí s jasnými hodnotami, ktoré ochránia Slovensko a pomôžu občanom. Nie je na čo čakať, musíme si vyhrnúť rukávy a začať pracovať. Tri a pol roka je pre niekoho krátke obdobie, kto ničí a zaujíma sa len o svoje blaho a komfortnú zónu, no pre občanov, ktorí trpeli a nebola im dodnes poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo sociálna pomoc, je neúnosným časom, a to nehovoríme o zbytočných úmrtiach.

Akými krokmi plánujete v  rámci zahraničnej a európskej politiky prinavrátiť dôstojné postavenie Slovenskej republiky predovšetkým v Európskej únii a NATO?

 • Spoluprácou so susednými štátmi ‒ s Českom, Poľskom, Maďarskom a Rakúskom a obnovením bilaterálnych vzťahov s politikmi, ktorí majú záujem budovať formát V4 alebo Slavkovský formát. Vieme vrátiť dôstojnosť národným štátom. Slovensko je malý štát, preto sme odkázaní na bytostnú spoluprácu s okolitými štátmi a následne s tými veľkými. No to dokážeme jedine vtedy, ak sa nájdu ľudia, ktorí majú záujem budovať silný región v strednej Európe, čiže aj v celej Únii a NATO. Ak ostaneme sami vďaka servilným politikom, tak nám Brusel môže diktovať čokoľvek bez toho, aby sme využili všetky výhody, ktoré vyplývajú z členstiev v týchto zoskupeniach. Je otázkou, či tieto zoskupenia by nemali prejsť tiež reformnými procesmi.

V súčasnom globalizovanom svete sa pojem národ a štát postupne vytráca. Ako chcete medzi slovenskými občanmi pestovať zdravé národné povedomie a hrdosť k Slovenskej republike?

 • Najmä by sme mali prestať vešať na štátne inštitúcie cudzie vlajky. Tým, že sa nám podarilo nakoniec vyniesť slovenskú vlajku na hrad Devín aj napriek nezmyselným zákazom či obmedzeniam, sme ukázali, že si vážime tých, ktorí sa pričinili o vznik Slovenskej republiky. To je dôležitý poznatok, že historické pamiatky treba obnovovať, aby boli dominantami jednotlivých regiónov, kde sa bude pýšiť obnovený kus našej histórie. Úloha politikov je pripomínať občanom miesta, kde sa stretávali naši dejatelia, kde sa odohrávali dôležité momenty, ktoré vplývajú na našu identitu a pôvod. Položili ste otázku, ako si pestovať zdravé národné povedomie. Odpoveď vyplýva z otázky, že si treba to povedomie doslova pestovať. Naša zem je veľmi úrodná, máme stále pitnú vodu, tisíce prameňov. Je potrebné si ich chrániť, starať sa o ne, napríklad rozvojom gastroturistiky. To znamená, že je dôležité pestovať tradície dobrým jedlom, čiže dopestovaním vlastnej kvalitnej obživy. Ďalšou oblasťou je rozvoj slovenskej kultúry, domáceho športu a cestovného ruchu. Neviem, čo hodnotné priniesli takí Geissenovci, ktorých za štátne peniaze tu sprevádzal Sulík, či nekonečné cesty do Dubaja.

Aký je váš odkaz našim čitateľom a všetkým slovenským občanom naprieč politickým a názorovým spektrom?

 • Rád by som povzbudil občanov, aby sa nenechali rozdeľovať kvôli medializovaným témam, ktoré nám často ponúkajú len jeden názor. Politikom a určitým médiám sa podarilo pomyselnými nálepkami rozdeliť rodiny, pracovné vzťahy, dlhoročné kamarátstva len preto, že sme riešili nadhodené témy, ktoré pre našu spoločnosť sú druhoradými. Našou úlohou je ísť príkladom, aby sa medzi ľudí vrátila vzájomná úcta a vytratila sa závisť či strach.

Matej MINDÁR – Foto: internet; SNN, zdroj TASR, Jaroslav NOVÁK

 1 Komentár

 • Peter Zajac-Vanka

  Vdaka za článok!Človek sa poteší, že volil správne!

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.