Vlastenci sa stretli na pamätnom hrade Devín

thumbnail

Národnej slávnosti na Devíne prialo počasie, bohatý program aj ľudia. Devín sa stále viac dostáva do povedomia našich slovenských vlastencov ako jedno z kľúčových miest na historickej mape Slovenska od čias Veľkomoravskej ríše až po dnešok. Práve preto sa v sobotu 25. apríla uskutočnila na Devíne Národná slávnosť, aktuálne pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Stovky návštevníkov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia mali možnosť počas krásneho slnečného dňa prežiť nevšedný duchovný a kultúrny zážitok a zároveň sa nadýchnuť dávnej histórie spojenej s Devínskym hradom a jeho okolím. Národná slávnosť na Devíne sa konala pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča, hlavným organizátorom bola Matica slovenská a spoluorganizátormi boli Bratislavský samosprávny kraj, Mestské múzeum v Bratislave a Mestská časť Bratislava-Devín.

KLADENIE VENCOV

devín 2015 pochodVšetci, ktorým národná myšlienka a vlastenectvo nie sú cudzie, začali sa schádzať na Námestí svätých Cyrila a Metoda pred devínskym Farským kostolom Svätého Kríža už okolo deviatej hodiny. Najzapálenejšie jadro národniarov tvorili matičiari z Bratislavy a okolia, ale prišli aj autobusy z Nitry či z Nových Zámkov. Ostatne, značky áut svedčili o tom, že individuálne si cestu na Národnú slávnosť našli ľudia z každého kúta Slovenska. Vzápätí sa účastníci presunuli k pamätníku sv. Cyrila a Metoda, kde jednotlivé delegácie na čele s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom položili vence a kytice. Odtiaľ sa presunuli k neďalekej pamätnej tabuli Antona Bernoláka, kde po položení vencov mal Marián Tkáč krátky príhovor. Vyzdvihol význam Devína v našich národných dejinách a pripomenul zhromaždeným, že tieto Národné dni sa z iniciatívy Matice slovenskej konajú už po štvrtýkrát. Nasledovali pietne akty pri pamätnom stĺpe obetiam prvej a druhej svetovej vojny a na záver položenie vencov a kytíc k Pamätníku obetiam železnej opony na sútoku Moravy a Dunaja.

DUCHOVNO AJ FOLKLÓR

Medzitým už prúdili na hrad Devín zástupy návštevníkov. Viali slovenské i matičné zástavy a k našim národovcom sa spontánne pridávali aj zahraniční turisti. Napokon sa ich na nádvorí hradu zišlo azda do tisíc. Ťažko odhadnúť, keď celé okolie bolo obsadené skupinami ľudí a ďalší stále prichádzali. Čakal ich duchovne povznášajúci zážitok, keďže o pol jedenástej sa začali evanjelické služby Božie. Kázeň v duchu odkazu na naše kresťanské korene mal Mgr. Milan Krivda, dištriktuálny biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Služby Božie devín 2015_2 MSsvojím speváckym vystúpením umelecky povzniesol zborový spevokol Laudate z Bratislavy-Petržalky a svižnú folklórnu bodku za duchovným zážitkom urobila folklórna skupina Bystričan zo Záhorskej Bystrice. Predpoludňajší program uzavrelo položenie venca k pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra.

AKO LET ORLOV...

Práve takýto historický názov mala hudobno-dramatická kompozícia, ktorou sa začal popoludňajší program Národnej slávnosti na Devíne. Ešte než sa samotný program začal, prihovoril sa k účastníkom predseda MS Marián Tkáč. Vo svojom príhovore okrem iného povedal:  „Devín je veľmi úzko spojený so slovenčinou. Devín je perlou v diadéme slovenčiny. Na Devín vystúpili mnohí. Pripomeňme si prvého kodifikátora našej starej reči Konštantína, budúceho svätého Cyrila, spolu s Metodom, ktorí tu boli v roku 863. Rok pred vydaním svojich základných spisov bol na Devíne aj Anton Bernolák.“

Devín 2015_5_sarvašV pásme, ktoré nasledovalo, exceloval herec, pedagóg a recitátor Juraj Sarvaš, ktorý recitoval ukážky z tvorby štúrovcov, ale aj úryvky z ich dobových článkov a literárnych diel. V spojení s mužským speváckym zborom Danubius Octet Singers, ktorý bravúrne interpretoval známe hymnické piesne, zažili diváci nevšedné spojenie slova a hudby.

Túto slnečnú aprílovú sobotu sa Národná slávnosť na Devíne premenila na dôstojnú oslavu dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ale najmä na oslavu slovenčiny, národného cítenia a vlastenectva. Nielen samotný program, ale najmä radosť a spokojnosť účastníkov svedčili jednoznačne o tom, že rôzne snahy podsúvať vlastenectvu nacionalistické prvky sú manipulatívne a slúžia úplne iným ako slovenským záujmom. Matica slovenská ústami Mariána Tkáča sa jednoznačne vyslovila za mier v Európe, za vzájomnú spoluprácu, nevynímajúc slovanské národy. Bolo zaujímavé vidieť, ako sa napríklad zhovárajú mladí skauti, členovia Mladej SNS, a japonské turistky. Odkaz Ľudovíta Štúra, ktorého až v poslednom čase objavujeme ako významného politika a mysliteľa európskeho formátu, bol viac než jednoznačný.

  • PROTEST MATICE

devín 2015_tkáčPredsedníctvo Matice slovenskej týmto protestuje proti neobjektívnej informácii, ktorú odvysielala RTVS na televíznej stanici „Jednotka“  25. apríla 2015 vo večernom spravodajstve, pretože:

1) v informácii o konaní Národnej slávnosti na Devíne v rámci Roku Ľudovíta Štúra neboli uvedení organizátori: Matica slovenská, Bratislavský samosprávny kraj a Evanjelická cirkev a. v.;

2) do informácie bol zaradený portrét a stanovisko „historika Dušana Kováča“, ktorý vôbec nebol na devínskych slávnostiach, ale divák mohol nadobudnúť dojem, že práve on je organizátorom tejto akcie.

Žiadame preto, aby sa RTVS vo svojom spravodajstve  organizátorom Národnej slávnosti ospravedlnila a uviedla vec na správnu mieru.

Za predsedníctvo Matice slovenskej Marián TKÁČ, predseda

Maroš M. BANČEJ ‒ Foto: Maroš SMOLECŽiadne Komentáre

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

1 Spätný odkaz

  1. Vlastenci sa stretli na pamätnom hrade Devín - Slovenské slovo