Vlastenectvo v hlavnom meste nie je biela vrana

thumbnail

 Profesor Štefan HRUŠOVSKÝ pripomína, že Bratislava nie je len pre liberálov. Ľudia s rovnakými záujmami si už zvykli stretávať sa v menších komunitách a navzájom si vymieňaťsvoje znalosti i skúsenosti. Niektoré sa rozrástli do občianskych združení s celoslovenskou pôsobnosťou. Organizujú konferencie i návštevy miest súvisiace s ich túžbou po poznaní. Nie je to inak v občianskom združení Rastic,  kde pôsobí prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc., Dr.SVS, s ktorým sa zhovárame nielen o Rasticovi.

  • Rastic je združenie, ktoré sa zaoberá najstaršou históriou Slovákov. Ako sa takému združeniu darí v v našom hlavnom meste?

Hovorí sa, že v Bratislave a z Bratislavy málo počuť hlas národných, kresťanských a konzervatívnych síl. Podľa mojej mienky však v hlavnom meste pulzuje čulý národný a náboženský život a mnohí v ňom rešpektujú, vážia si a dodržiavajú tradície. V posledných rokoch stovky občianskych združení po celom Slovensku, ale osobitne v Bratislave, trpezlivo, vytrvalo a dôsledne obhajujú slovenské hodnoty bez akejkoľvek materiálnej podpory, bez akéhokoľvek spoločenského uznania. Stovky občianskych aktivistov organizujú diskusné stretnutia v kluboch, kaviarňach, ale i na námestiach, aby vyburcovali verejnú mienku ľahostajnú voči likvidačnej mašinérii  zmocňujúcej sa  slovenskej spoločnosti, slovenských výrobných prostriedkov, masmédií, slovenskej pôdy, vody, územia i mena!

  • Čím to je, že o vás verejnosť tak málo vie?

To bratislavské skóre 10 : 0 na prospech liberálno-marxistickej, slniečkarsko-kaviarenskej ideovej komunity a v neprospech živých národných síl je skóre života. Je to mediálne skóre. Tlak globálnych finančných a ideových skupín na Bratislavu je mnohonásobne vyšší oproti zvyšku Slovenska, preto hlas živých národných síl v mediálnom priestore akoby zanikal.

  • Ako sa Bratislava javí vám?

Mesto má čulý náboženský a duchovný život, ktorý sa v mediálnom priestore takisto ignoruje. Napríklad Kostol sv. Alžbety v bratislavskom  Lamači je v nedeľu plný drobizgu, detí, rodičov i starých rodičov a znejú tu gitarové a klávesové náboženské skladby. Takýto obraz však nevyhovuje tvorcom súčasného mediálneho imidžu slovenskej spoločnosti ‒ veď porovnajte  s tým, čo vidno a o čom sa píše v médiách. Bratislava je sídlom troch katedrál: rímskokatolíckej Katedrály sv. Martina ‒  gotický skvost so vzácnou Donnerovou sochou sv. Martina od slovenského rodáka a krajana; druhou je gréckokatolícky katedrálny Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža s prekrásnym ikonostasom a treťou je Katedrála sv. Šebastiána s nádhernou Rupnikovou veľkoplošnou čelnou mozaikou a so štrnástimi mozaikami Krížovej cesty.  Patrí Ordinariátu ozbrojených zložiek Slovenska. Okrem katolíckych katedrál sú v Bratislave evanjelické kostoly, je tu nová monumentálna pravoslávna cerkov i synagóga. Preto Bratislavu možno právom označiť ako multikultúrne mesto s bohatou duchovnou tradíciou i bohatým duchovným životom. Je nepochopiteľné a neakceptovateľné, aby sa aj vo verejnoprávnom mediálnom priestore náboženský a duchovný život hlavného mesta nahrádzal slabým odvarom zábavy nezriedka podpriemernej úrovne.

  • Myslíte si, že Slováci dostatočne poznajú svoje hlavné mesto? Jeho históriu?
Matica slovenská a združenie Rastic organizujú mnoho spoločných vlasteneckých podujatí.

Som presvedčený, že si nedostatočne uvedomujú, že Bratislava je sídlom dvoch hradov, ktorých stáročná história je staršia ako celé dejiny mnohých európskych národov. V Bratislave sa vybudovali základy súčasnej slovenskej štátnosti. Bratislavský hrad bol sídlom vládcov nad krajinou najmenej pred dvetisíc rokmi a mohol byť sídlom aj prvého slovenského známeho kráľa Vania. Hrad Devín bol zasa sídlom Rastica a miestom prvej slovenskej univerzity ‒ aj štúrovci to náležite ocenili. Bratislava je celkom logicky sídlom štátnych inštitúcií aj dnes. A nielen mesto, ale aj Bratislavský kraj sú ozdobou Slovenska. Na dvoch tisíckach kilometrov štvorcových sú husté lesy i úrodné polia, päťstotisícová európska metropola i tradičný vidiek, z rovín tu vstávajú Karpaty, tečie tadiaľto veľrieka Dunaj. Sú tu fabriky, rafinéria, prístavy, vodné dielo... Obyvateľstva pribúda, Bratislavský kraj sa stáva  turistickou destináciou. Význam tohto kraja svojou históriou, súčasnosťou i budúcnosťou presahuje Slovensko.

  • Zamýšľate sa vo svojom združení nad tým, ako zmeniť súčasný kritický stav spoločnosti, ktorej nielenže chýba národné povedomie, úcta k vlastným dejinám, ale ktorá priam rekordnou rýchlosťou stráca svoju hodnotovú podstatu?

Nastávajúce obdobie dáva šancu všetkým  združeniam a spolkom, aby vstúpili do politického priestoru a spolu s národne a kresťansky orientovanými stranami zviedli  zápas o to, aby Slovensko bolo slovenské,  kresťanské, aby bolo šťastnou domovinou všetkých obyvateľov. Aby Národná rada Slovenskej republiky bola národnou radou. Aby národ zostal národom a rozvíjal sa ako národ. Je ich dosť: Matica slovenská, Korene, Dedičstvo otcov, Rastic, Spoločenstvo Kresťanské Slovensko, Aliancia za rodinu, Aliancia za nedeľu a ďalšie slovenské občianske iniciatívy.

  • Bez mediálnej podpory však zrejme nemajú šancu na úspech.

Žiaľ, za súčasnej mediálnej situácie, v priestore všadeprítomnej cenzúry  aj vo verejnoprávnych médiách je takmer nemožné, aby sa národné a kresťanské sily prezentovali primerane svojmu zastúpeniu a významu. Táto situácia sa môže a musí zmeniť. Zlomovou príležitosťou na to bude parlamentný rok 2020.

                              Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ ‒ Foto: archív Š. H.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.