Vlastimil UHLÁR: Maják v temnote súčasných ťažkých dní

thumbnail

Neprichádzame s vystretou rukou, ponúkame vlastné riešenia. Matičiari v Prievidzi sa dočkali nového Domu Matice slovenskej. Jeho zriadenie schválil výbor Matice slovenskej na rokovaní 31. januára tohto roku. Dom MS bude pôsobiť v priestoroch tamojšieho MO MS, čo výrazne zníži náklady na jeho prevádzkovanie. O ďalších okolnostiach a plánoch D MS do budúcnosti sme porozprávali s jeho novovymenovaným riaditeľom Vlastimilom UHLÁROM, členom výboru MS.

  • Váš návrh na zriadenie D MS v Prievidzi výbor MS akceptoval. Čo vás k tomuto návrhu viedlo?

Región hornej Nitry patrí z pohľadu matičnej činnosti medzi najaktívnejšie na Slovensku. V okresoch Prievidza a Partizánske funguje tretina aktívnych matičných odborov a takmer polovica členskej základne v Trenčianskom kraji. Prievidzský okres je najväčší v kraji a samotná Prievidza patrí do skupiny najväčších miest Slovenska. Myslím si teda, že D MS mal byť v Prievidzi zriadený už dávno.

  • Istým spôsobom ste si zriadenie Domu MS aj „predplatili“...

Vďaka myšlienke zrealizovať žrebovú lotériu sa prievidzským matičiarom podarilo v deväťdesiatych rokoch získať finančné prostriedky, ktoré sa použili na postavenie súsoší sv. Cyrila a Metoda v Prievidzi, Komárne a Kútoch, na rekonštrukciu sakrálnych pamiatok v rôznych miestach Slovenska, ale aj na samotnú matičnú činnosť. Prievidzský MO takmer dvadsať rokov nahrádzal  profesionálne matičné pracovisko a zo spomínaných prostriedkov organizoval široké spektrum aktivít až doteraz. Napriek opakovaným žiadostiam sa tu oblastné pracovisko MS zriadilo až v roku 2011. Ako vedúci pracoviska si dovolím o jeho štvorročnom pôsobení povedať, že bolo veľmi úspešné. Podarilo sa uskutočniť množstvo vydarených miestnych, ale aj významných regionálnych podujatí, naštartovala sa spolupráca so samosprávami, školami, s médiami, založili sa dva nové miestne odbory a Matica v regióne získala množstvo nových členov, priaznivcov a partnerov. Náklady na priestory a jedného zamestnanca však ostali v réžii miestneho odboru a v súčasnosti ich aj napriek dôslednému a efektívnemu hospodáreniu nedokáže pokryť. Preto som sa za podpory kolegov matičiarov z regiónu, ale aj mnohých členov výboru MS rozhodol požiadať o zriadenie Domu MS v Prievidzi.

  • Matica slovenská sa nachádza v reštrukturalizácii. Šetrí na všetkých úrovniach. Ako zapadá vznik nového D MS do tohto trendu?

O zriadenie D MS v Prievidzi sme žiadali ešte v januári 2014. Po zrušení dubnického D MS sa táto téma stala aktuálnejšia, keďže v Trenčianskom kraji chýbalo samostatné matičné stredisko. Chápeme potrebu šetrenia. Tento trend podporujeme využitím spomínaných priestorov v MO MS. Nízke prevádzkové náklady dokážu výrazne ovplyvniť celkové náklady pracoviska. Aj v samotnom rozpočte D MS boli viaceré položky, vrátane personálnych nákladov, skresané na minimum. D MS tak bude pôsobiť v obmedzenom finančnom režime, ale nemalo by to ovplyvniť jeho činnosť.

  • Ste pomerne mladý človek a takých je v Matici nedostatok. Prečo ste sa pre členstvo v MS rozhodli a ako sa v nej ako zástupca mladšej generácie cítite?

Ešte počas štúdia na gymnáziu som sa aktívne začal zaujímať o dejiny, literatúru a tradičnú slovenskú kultúru. Keď ma v škole zvolili za podpredsedu študentskej rady, využil som príležitosť a pripravil sériu prednášok venovaných rôznym udalostiam národnej histórie. Zakrátko pribudli ďalšie aktivity, a keď som sa na hodine literatúry dozvedel, že v Prievidzi funguje Matica slovenská, bez váhania som vypísal prihlášku. O pár mesiacov neskôr, v roku 2004, ma zvolili za člena výboru MO MS v Prievidzi, kde pôsobím dodnes. V roku 2007 som s priateľmi založil Odbor Mladej Matice a stal sa jeho predsedom a od roku 2010 som členom celoslovenského výboru Mladej Matice aj výboru Matice slovenskej. Považujem za veľkú česť, že ako mladý človek mám možnosť pôsobiť v orgánoch najstaršej národnej ustanovizne a pokračovať v práci, ktorú začali takí velikáni našej modernej histórie, akými boli napríklad Hurban, Hodža, Moyses, Kuzmány, Sládkovič, Francisci a iní. Veľmi si želám, aby láska k vlasti, národu a dedičstvu našich otcov opäť zjednotili všetkých Slovákov žijúcich nielen od Tatier k Dunaju, ale i tých, ktorí žijú po celom svete a hrdo sa hlásia k slovenskému národu.

  • Matica slovenská potrebuje zmenu. Má byť rešpektovaná a potrebná aj v 21. storočí. Akú víziu by si mala čo najskôr osvojiť, aby mala dôstojné miesto v spoločnosti?

Matica napriek zločinnosti čias a všelijakým ústrkom a protivenstvám vždy dokázala svoju opodstatnenosť a dôležitosť. Jej poslanie je jednoznačné a nestráca na svojej aktuálnosti. Aj po sto päťdesiatich rokoch svojej existencie má čo povedať a odovzdať dnešnej spoločnosti. Musí sa však v spoločnosti stať modernou, životaschopnou, prístupnou a rešpektovanou inštitúciou. Jedným z jej najdôležitejších poslaní je pestovanie a posilňovanie slovenského vlastenectva a národného povedomia na úrovni hodnej tretieho tisícročia so zreteľom na mladú generáciu. Som presvedčený, že MS má predpoklady na to, aby sa stala majákom do noci súčasných ťažkých dní.

Zhováral sa Peter SITNIK ‒ Foto: archív MSPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.