Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca

thumbnail

Matica slovenská

podľa ustanovení Zásad výberových konaní na vedúce funkcie pracovísk, útvarov a ústavov Matice slovenskej z 1. 2. 2014

v y h l a s u j e

Obsadzované miesto: riaditeľ Krajanského múzea Matice slovenskej

Miesto výkonu práce: Dom J. C. Hronského,  P. O. Hviezdoslava 1, 036 01 Martin

Náplň práce: Riadiť Krajanské múzeum MS ako samostatné odborné pracovisko pre styk a spoluprácu so slovenským zahraničím a dbať na dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s príslušnou problematikou. Komplexne riadiť, koordinovať a vyhodnocovať prácu podriadených pracovníkov. Organizovať, koordinovať a metodicky usmerňovať odbornú činnosť pri preberaní, evidovaní, spracúvaní, ochraňovaní a sprístupňovaní fondov pracoviska. Systematicky budovať dokumentáciu, samostatne vykonávať a organizovať vedeckovýskumnú a prezentačnú činnosť, ktorá sa týka slovenského zahraničia. Spolupracovať s príbuznými inštitúciami, osobitne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pripravovať ročné plány činnosti, rozpočtu a správy o činnosti Krajanského múzea MS. Zodpovedať za koncepciu odbornej činnosti pracoviska, dohliadať nad akvizičnou činnosťou. Sprístupňovať dokumenty a zbierky bádateľskej verejnosti. Podieľať sa na príprave, propagácii a realizácii vedeckých, odborných, kultúrnych a spoločenských podujatí MS.

Požiadavky na uchádzača:

‒ vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného smeru

‒ odborná prax tri roky

‒ profesionálne vystupovanie, prezentačné, riadiace a organizačné schopnosti

‒ aktívna znalosť angličtiny (slovom aj písmom), znalosť ďalšieho neslovanského jazyka vítaná

‒ písomné predloženie koncepcie strediska

‒ PC, internet, e-mail na používateľskej úrovni

‒ vodičský preukaz sk. „B“

‒ členstvo v Matici slovenskej výhodou

 

Termín nástupu: dohodou

Informácie pre uchádzača: Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s profesijným životopisom, motivačným listom, koncepciou strediska, dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov treba na ciele výberového konania zaslať najneskôr do 21. 5. 2015 na adresu: Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin alebo osobne v podateľni na uvedenej adrese pod značkou: „Výberové konanie KM MS“.

Kontaktná osoba: Bc. Eva Farkašová, tel: 043/381 2820

V Martine 28. 4. 2015

                                                                                                        Ing. Marián Tkáč, PhD., v. r.,

                                                                                                predseda MSPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.