Vyšiel zborník o fiľakovskom kolokviu

thumbnail

Matičná podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu. Začiatkom tohto roka vydala Matica slovenská zborník z Matičného okrúhleho stola pod názvom Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu, ktorý sa konal vo Fiľakove v máji minulého roka. Je to druhý zborník tohto druhu z matičného stretnutia vo Fiľakove. Jeho zostavovateľom je ThLic. Mgr. Viliam Komora, recenzentmi sú profesori JUDr. Jozef Králik, CSc., a PhDr. Imrich Sedlák, CSc. Za publikáciu redakčne zodpovedá doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Fiľakovské kolokvium by chcelo nadviazať, ako píše v úvode publikácie predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD., na stretnutia Slovákov z južného Slovenska v Šuranoch a zároveň „organicky zapadá do cyklického projektu“ matičných okrúhlych stolov usporadúvaných v minulom roku, doplňuje v úvodnom slove doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. Je dôležité uvedomiť si, že národnostná otázka je mimoriadne citlivá a môže sa stať obrovským problémom v krajine, ak sa jej nevenuje dostatočná pozornosť. Marián Tkáč pripomína, že „na situáciu na juhu Slovenska má značný, ba rozhodujúci vplyv hospodársko-ekonomický stav a vývoj“, budovanie infraštruktúry či podpora poľnohospodárov. Školstvo by sa malo vrátiť do rúk štátu, podporiť by sme mali záujemcov o univerzitné štúdium v maďarčine v Maďarsku. Predseda MS navrhuje „dať primerané miesto“ v našich dejinách dátumu podpísania Trianonskej zmluvy a rovnako primerane a objektívne informovať o národných aktivitách a živote na slovenskom juhu vo verejnoprávnych médiách.

  • GLORIFIKÁCIA ESZTERHÁZYHO

Zborník sa v nasledujúcich piatich príspevkoch podrobne zaoberá problematikou sporných výkladov našich dejín, kultúrno-náboženským životom Slovákov na slovenskom juhu, právnym postavením Matice slovenskej z hľadiska ochrany Slovákov, poučením z našej histórie a dôležitosťou národnostnej politiky na Slovensku a otázkou prioritných tém v školstve a úloh pre Maticu slovenskú. Publicista, kritik a historik kultúry Viliam Jablonický sa vo svojom príspevku venuje interpretácii faktov o Jánovi Eszterházym ako symbole revizionistickej politiky na Slovensku. Časť maďarských, ale aj slovenských autorov presadzuje otvorenú glorifikáciu Eszterházyho a usiluje sa o jeho všestrannú rehabilitáciu, ktorá môže viesť len opäť k revízii povojnových zmien hraníc Slovenska. O prezentáciu objektívnych faktov o Eszterházym sa mimoriadne zasadzoval slovenský historik Ladislav Deák. Autor príspevku záverom konštatuje, že dosiaľ sa na Slovensku doteraz neuskutočnila oficiálna vyvážená a objektívna diskusia o Eszterházym.

Peter Mulík, historik a teológ,  správne poukazuje na to, že problém cirkevného a duchovného života na národnostne zmiešanom území nespočíva ani tak v bohoslužbách v slovenskom jazyku ako v stálej prítomnosti slovenských duchovných na slovenskom juhu, ktorí nepodliehajú cirkevnej správe maďarských duchovných. Najmä v oblastiach, kde Slováci tvoria menšinu, chýba náboženská liturgia a kultúrno-náboženské podujatia s účasťou predstaviteľov cirkví. Autor navrhuje zakladať cirkevné školy na slovenskom juhu s výučbou v štátnom jazyku, podobne vysokoškolské detašované pracoviská a vyššie odborné školy. Je nevyhnutné zníženie kvóty minimálneho počtu žiakov v školách na hodinách výučby náboženstva a štátna podpora pre rehole a náboženské združenia.

  • MÍĽNIKY MAĎARIZÁCIE

Národnostné menšiny sú v súčasnosti pod väčšou právnou ochranou ako Slováci, uvádza vo svojom príspevku právnik a teológ Viliam Komora. Vyplýva to z členstva Slovenska v medzinárodných spoločenstvách. Napriek tomu je Matica slovenská zo zákona povinná ochraňovať práva Slovákov, zároveň by mali Slováci na slovenskom juhu viac využívať svoje volebné právo a byť občiansky aktívnejší. Zmyslom tejto činnosti je aj napĺňanie práva na národný rozvoj Slovákov na národnostne zmiešanom území Slovenskej republiky.

Slovenská republika by mala venovať národnostnej politike, ale aj vývoju národnej a kultúrnej identity svojich občanov mimoriadnu pozornosť, „pretože každá chybička v tejto oblasti sa môže kruto vypomstiť“, píše o poučení z uhorských dejín historik, biograf, redaktor, pedagóg a kulturológ Pavol Parenička. Po míľnikoch maďarizácie v Uhorsku ‒ rakúsko-maďarského vyrovnania, schválenia novej uhorskej ústavy a uhorského národnostného zákona, likvidácie troch slovenských gymnázií a Matice slovenskej, zavedenia povinného predmetu maďarčiny, uväznenia vedúcich funkcionárov Slovenskej národnej strany, Apponyiho školských zákonov, černovského masakra prišlo napokon vykúpenie slovenského národa v podobe rozpadu Uhorska. Legálna a ilegálna maďarizácia v uhorskom období by nás mala dostatočne poučiť, pretože zasiahla slovenský národný život na tých najcitlivejších miestach.

  • JAZYKOVÉ OSTROVY

Kulturologička Margaréta Vyšná upozorňuje na posudzovanie vzdelávania na národnostne zmiešanom území Slovenska, ktoré by sa malo brať do úvahy komplexnejšie, aj z demografického a geografického hľadiska. Analýza základných škôl naznačuje, že vzdelávanie v štátnom jazyku na slovenskom juhu nie je také prístupné ako v slovenských homogénnych oblastiach na severe Slovenska. Príčinou súčasného zániku a existenčných problémov základných škôl v „slovenských jazykových ostrovoch“ je nerešpektovanie špecifík slovenského juhu. To platí aj pre právne normy v ostatných oblastiach národného života Slovákov. Pre Maticu slovenskú to znamená stanovenie naliehavých úloh – vypracovanie správy o postavení Slovákov na národnostne zmiešanom území SR, memoranda Slovákov a programu pre národný rozvoj slovenského juhu.

Matica slovenská aj naďalej chce a bude venovať zvýšenú pozornosť národnostným, ale aj rasovým vzťahom.

 Andrej MITAĽPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.