Základy našej štátnosti sa rodili pred stosedemdesiatimi šiestimi rokmi

thumbnail

Posolstvo pamätníka Žiadostí slovenského národa

Matičiari, ako aj široká verejnosť si v Liptovskom Mikuláši 10. mája tohto roka pripomenuli významné okamihy v dejinách nášho národa. Pred stosedemdesiatimi šiestimi rokmi 10. mája 1848 na evanjelickej fare Michala Miloslava Hodžu poprední slovenskí národovci skoncipovali  Žiadosti slovenského národa, ktoré boli verejne vyhlásené 11. mája 1848 v Ondrašoveckých kúpeľoch a deklarovali že v Uhorsku existuje aj slovenský národ.

Pred pamätníkom Žiadostí slovenského národa v mestskej časti Liptovská Ondrašová sa zišli matičiari, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, ako aj verejnosť mesta, aby si túto udalosť pripomenuli. Matičný spevokol Senior najprv zaspieval hymnu SR. Potom sa slova ujal Pavol Mráz, člen Matičnej divadelnej ochotníckej scény, a v krátkosti pripomenul vznik a vyhlásenie Žiadostí slovenského národa a udalosti, ktoré s tým súviseli. Po ňom predseda KR MS ŽSK Milan Stromko prečítal historické Žiadosti slovenského národa. Pavol Mráz následne privítal hostí: prednostu Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši Jakuba Halušku, Ľuboša Triznu, viceprimátora Mesta Liptovský Mikuláš, Mareka Nemca, podpredsedu MS a riaditeľa Domu MS v Liptovskom Mikuláši, Ferdinanda Chovanca, predsedu MO MS v Liptovskom Mikuláši, a odovzdal im slovo. Viceprimátor Ľ. Trizna zdôraznil, že ako člen MO MS je hrdý na to, že práve naša národná a kultúrna ustanovizeň si každoročne pripomína túto významnú udalosť v živote nášho národa. Po ňom sa prihovoril predseda MO MS v Liptovskom Mikuláši F. Chovanec, ktorý nachádzal paralelu medzi minulosťou a súčasnosťou, keď zdôraznil, že v súčasnosti sa znovu potláča individualita národa a pretláča liberálny kozmopolitizmus. Pripomenul, že aj súčasná Európska únia svojimi niekedy diskutabilnými rozhodnutiami potláča suverenitu samostatných štátov, s trpkosťou  tiež konštatoval, že možno o pár rokov sa dožijeme situácie, keď budeme musieť spisovať nové Žiadosti slovenského národa.

Po príhovoroch prítomní položili vence k pamätníku. Po prednese básne Janka Kráľa Milanom Stromkom a zaspievaní matičnej hymny  Kto za pravdu horí sa podujatie skončilo.

Text a foto: Peter VRLÍK Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.