Zápas o sochu Svätopluka na Hrade sa neskončil

thumbnail

Politická komisia rozhodovala či bol kráľom alebo nebol. Slovenské národné noviny sa usilujú nepretržite poskytovať čitateľovi a verejnosti pohľad na závažné otázky slovenských dejín. Aj keď sa to zdá byť samozrejmosťou, je stále nevyhnutné vysvetľovať základné pojmy, fakty, vedecky overené dôkazy. Je to jeden z najpozoruhodnejších paradoxov na Slovensku po roku 1993. Najmä preto, že je to nevyhnutné,  veď práve v období globalizácie otázky národnej identity tvoria aj pre verejnú mienku a politiku nevyhnutný základ sebavedomia.

Výrazne to vidíme aj na rozporuplnom vývoji v Ukrajine, kde sa otázka identity stala štátnou doktrínou s jednoznačným presahom do vnútornej i zahraničnej politiky. A to v rámci zdôrazňovaného eurointegračného procesu, úsilia postaviť politiku i štátnu a národnú doktrínu na identite ako súčasti prijímania európskych hodnôt. Tento mimoriadne zaujímavý, práve tak ako nejednoznačný proces celkom prirodzene vyvoláva otázku, ako pristupujeme k vlastným dejinám my.

BOJ O PANOVNÍKA

Azda najvýraznejším procesom je spor o to, aby sa všeobecne uznali fakty, napríklad  o kráľovi Svätoplukovi. Z tejto „otázky“ sa stal problém nielen ako pristupovať k dejinám, ale aj prudký politický spor a zápas, ktorý rozdelil tak laickú, ako aj odbornú verejnosť. Slovenské národné noviny napríklad v roku  2010 či 2012 uverejnili rozhovory s jedným zo zakladateľov modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických prof. Richardom Marsinom práve na tému Svätopluk a čo o ňom dokázateľne vieme. Bolo to v rušnom čase mediálnych a politických sporov okolo prvej jazdeckej sochy v hlavnom meste Slovenska v Bratislave a umiestnenie takej Svätoplukovej sochy na bratislavskom Hrade.

Pred piatimi rokmi, v júni 2010, na vrchole politickej vojny o Svätopluka sme profesora  Marsinu požiadali o odpoveď, čo vlastne vieme o Svätoplukovi a čo je mýtus okolo tejto historickej postavy. Odpoveď bola jednoznačná: mýtus je len to, čo sa nemôže oprieť o hodnoverné  pramene a nemá v nich základy. Pokiaľ ide o Svätopluka, celé generácie síce vyrastali v tom, že šlo o knieža, ale odpoveď historika je tiež jednoznačná.

„ Najstarší hodnoverný písomný doklad o Svätoplukovi je z roku 869. Vtedy sa stal Metod v Ríme pápežským legátom a učiteľom pre slovanské krajiny a v roku 870 arcibiskupom pre územia, na ktorých vládli Rastislav, Svätopluk a Koceľ. Je to doklad z pápežskej listiny. Už vtedy, v roku 870, ho považovali za samostatného suverénneho panovníka. Keď sa vtedy použili slová REX, REGNUM, znamenalo to suveréna, suverénneho panovníka, nie podriadeného. Pramene a listiny týkajúce sa Svätopluka sú odborníkom dávno známe.“ Na otázku či možno jednoznačne používať slovo kráľ, prof. R. Marsina odpovedal: „Svätopluk sa z údelného vojvodu prepracoval na suverénneho panovníka a za takého ho pokladali aj v cudzine. Neskoršie, v roku 870, sa už stretávame s označovaním ním ovládaného územia ako REGNUM, teda kráľovstvo. V roku 885 sa po prvý raz stretávame aj s jeho titulatúrou ako kráľa – REX. Ale pre mňa ako historika je dôležité či bol suverén. A Svätopluk bol ako panovník suverén,“ konštatoval v roku 2010 prof. R. Marsina.

(NE)KRÁĽ SVÄTOPLUK

V roku 2012 sa Slovenské národné noviny opäť k tejto téme vrátili celostránkovým rozhovorom pod názvom Svätopluka možno bez najmenších pochybností nazývať kráľom a konštatovaním, že „na svoje dejiny sme málo hrdí, veľmi sa o históriu nezaujímame, ale akoby sme pred ňou utekali...“. Bol to čas prudkých sporov, keď sa na politickú objednávku vytvárala komisia, ktorá mala posúdiť, či Svätopluk bol naozaj kráľom.

svätopluk_kulichTeraz je už máj 2015 a práve sa veľmi rýchlo vypredal Literárny týždenník, kde sa tiež hovorí o Svätoplukovi a o tom, či ho možno nazvať kráľom?  Na prvej strane LT je veľký portrét významného slovenského archeológa a historika včasného stredoveku prof. Alexandra Ruttkaya. Je to súčasť rozhovoru s naslovovzatým odborníkom Jozefom Vladárom.  Rozhovor má viac ako pozoruhodný, priam zarážajúci titulok. Oznamuje, že na súčasnom Slovensku sa „ dôkazy archeológie o kontinuite slovenského osídlenia nerešpektujú“.

Je to ohromujúce tvrdenie, najmä keď ho vsadíme do stredoeurópskych súvislostí a pozrieme sa, ako sa táto významná súčasť identity uplatňuje v okolitých štátoch. Je to prekvapujúce tvrdenie štvrťstoročia po roku 1989 a dvaja naslovovzatí  odborníci – Ruttkay a Vladár  – nemôžu obísť tému Svätopluk. Presnejšie to, že „nielen mnohí neodborníci, ale, žiaľ, aj profesionáli spochybňujú nespochybniteľné“.  A čo je nespochybniteľné? „ Nie je žiaden dôvod, a o tom existujú aj písomné pramene, prečo by sa nemohol používať termín kráľ, teda rex, pre tohto vládcu Veľkej Moravy.“

ZÁKRUTAMI DEJÍN

Toto tvrdenia zasadzuje A. Ruttkay do širších súvislostí: „... slovenské dejiny je potrebné reálne zaľudniť menami a osudmi osôb, ktoré vytvárali cez zložité zákruty dejín cestu k súčasnosti. V súvislosti so Svätoplukom sa vynorila polemika o jeho titulatúre  (teda o pomenovaní kráľ), za čím sa skrývajú oveľa závažnejšie politické tendencie.“  Takto formulovaný výrok z rozhovoru dvoch vedcov v roku 2015 je napriek svojej nenápadnosti doslova revolučný. Poukazuje nielen na to, že na Slovensku sa ešte v roku 2015  nerešpektujú výsledky vedy o súvislom slovenskom osídlení, ale aj seriózni vedci nepochybujú o širších politických tendenciách v spochybňovaní Svätopluka. Isteže, vedcom neraz nie je vlastný slovník prudkej, britkej politickej hádky, publicistických zápasov. Ale úlohou všímavej informačnej žurnalistiky azda je upozorniť na to, že ešte aj v roku 2015 zápas za uznanie vedecky overiteľných údajov o Svätoplukovi pokračuje. A je to znepokojujúce tak pre laickú, ako aj odbornú verejnosť.

Dušan D. KERNÝ ‒ Foto: archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.