Zatepľovali sme, ale či sme ušetrili?

thumbnail

Štát je majster vo vyťahovaní peňazí z vreciek chudobných občanov

Zatepľovanie činžiakov bolo hitom na prelome tisícročia. Spoločenstvá vlastníkov si od neho sľubovali nižšie náklady na teplo, a tak dodnes splácajú dlhy s komerčnými úrokmi, aby raz, možno o desať rokov, konečne za to teplo začali platiť naozaj menej. Mýlili sa. O finančnú podporu na zateplenie našich príbytkov sme sa mohli oficiálne uchádzať v rámci niekoľkých programov. Mohli sme žiadať o dotáciu z verejných zdrojov alebo o komerčný úver so zvýhodnenými podmienkami. Vnucovala nám ich aj Európska banka pre obnovu a rozvoj. Zateplený panelák bol hit, merače tepla na radiátor ešte väčší a úplným esom bolo „odstrihnutie sa“ od veľkovýrobcov tepla zriadením si vlastnej plynovej kotolne v dome. Dokonca spoločenstvá vlastníkov mohli celú stavbu financovať zo stopercentného úveru so splatnosťou na pätnásť rokov. Veď čo po úrokoch, keď na teple ušetríme, aj tak to bude výhodnejšie.

■ AK TO PORÁTAME

Spotreba energie v budovách, reprezentovaná domácnosťami, obchodom a službami, sa na konečnej energetickej spotrebe podieľa až tridsiatimi ôsmimi percentami, čo predstavuje najvyšší podiel zo všetkých sektorov. Prevažuje spotreba energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. Spotreba tepla v budovách, do ktorých sa teplo dodáva zo systémov centralizovaného zásobovania teplom, sa monitoruje už dlhodobo. Keďže časť spotreby tepla je v SR pokrývaná tzv. domovými kotolňami, rozšírilo sa pravidelné monitorovanie spotreby tepla aj na budovy s vlastnými kotolňami. Novú povinnosť zaviedla posledná novela zákona o tepelnej energetike č. 100/2014 Z. z. Vlastníci a správcovia bytových domov s vlastnými kotolňami majú poskytovať údaje o  množstve energie spotrebovanej na výrobu tepla, množstve tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody, ako aj ďalšie výkazy.

Na to, aby správca domu mohol v spolupráci so spoločenstvom jeho vlastníkov také výkazy kamsi posielať, potrebuje merače. To je prvý náklad. Potom potrebuje certifikát, že tie merače merajú, ako majú, aj ten niečo stojí. A takýchto certifikátov bude viac, hovorí sa o potrebe certifikovanej previerky meračov raz ročne. A to ešte nevieme, či aj samotní vlastníci vo svojich bytoch na radiátoroch v nich nebudú musieť certifikovať a verifikovať, inak platiť a platiť za to, že konečne začali šetriť. V súčasnosti stav pripomína nekalú súťaž medzi veľkými dodávateľmi tepla, ktorí si dokážu vylobovať v podstate akýkoľvek zákon na úkor bezbranných občanov vlastníkov, ktorí si pobrali úvery, aby kúrili lacnejšie.

■ PETÍCIA PREZIDENTOVI

Nikto o tejto petícii nehovorí, nepíše. Je takmer zatajená. Aj v tomto prípade sa ukazuje, ktoré médiá stoja na strane oprávnených záujmov občanov a ktoré iba robia „vzťahy s verejnosťou“ pre tých alebo oných politikov a ich strany. Ide o petíciu s názvom Na vykonanie zmien zákona Národnej rady SR č. 657/2004 Z. z. v znení zákona Národnej rady SR.  Prijatý zákon č. 100/2014 Z. z. o tepelnej energetike je podľa iniciátorov petície tendenčný, negatívne jednostranne zameraný proti konečným spotrebiteľom tepla. Ide o veľkú skupinu občanov tohto štátu, na ktorú sa zákon vzťahuje a bude mať na ňu negatívne sociálne vplyvy. Novela zákona je zameraná najmä na bytové hospodárstvo a osobné vlastníctvo občanov a dotýka sa prevažnej väčšiny vlastníkov bytov, najviac však dôchodcov a skupiny sociálne slabších. Najvyšší podiel nákladov v domácnosti predstavujú výdavky na bývanie, ktoré sú v rámci EÚ tretie najvyššie – na Slovensku až štvrtinu našich peňazí dáme na teplo. Novela rozširuje administratívne povinnosti spoločenstiev vlastníkov bytov a správcovských organizácií, ktorí tieto činnosti budú nútení vykonávať za úplatu. Zákon svojimi ustanoveniami nerieši energetickú efektívnosť v zmysle požiadaviek smernice EÚ č. 2012/27/EÚ, na ktorú sa odvoláva, a zjavne neguje práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v znení Zákona č.182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ide najmä o vlastnícke práva v bytovom dome a povinnosti vlastníkov a správcovských organizácií.

■ OBČAN PLAŤ!

Dôsledkom tejto zákonnej úpravy je skryté zvyšovanie nákladov na bývanie pod hrozbou finančných sankcií, načo sa využíva i smernica EÚ. Obmedzuje sa právo vlastníkom bytov a nebytových priestorov rozhodovať o efektívnosti hospodárenia v oblasti tepelnej energie v bytových domoch. Zamedzuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov zvoliť ekonomickejší spôsob pri zásobovaní teplom budovaním zdrojov tepla v mieste spotreby, obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnej výroby tepla v objektoch, ktoré sú jedinou konkurenciou pre málo efektívnych dodávateľov tepla zo zdrojov a z rozvodov centrálneho zdroja tepla.

„Základom trhovej ekonomiky je fungujúca hospodárska súťaž, k ochrane a podpore ktorej sa Slovenská republika zaviazala v článku 55 ods. 2 Ústavy SR. Preto musí byť úlohou protimonopolnej autority dohľad nad tým, aby mali účastníci hospodárskej súťaže rovnocenné podmienky a aby sa konkurenčné výhody veľkých výrobcov tepla nestali prostriedkom na zneužívanie spotrebiteľov v bránení konkurencii, keďže ekonomické subjekty, ktoré sa nedovolene bránia vplyvu konkurencie, sa stávajú ekonomicky aj politicky silné v neprospech spoločnosti ako celku. Prijatý zákon umožňuje práve toto výsadné postavenie veľkovýrobcov na úkor konečných spotrebiteľov,“ píše sa v petícii prezidentovi republiky. Lenže v spoločnosti, v ktorej je občan ukrátený o právo na objektívne informácie, možno o tejto petícii okrem jej iniciátorov nevie nikto.

 Ivan BROŽÍK ‒ Foto-internet-zdroj: www.comtel-sro.skPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.