Zborový spev na Slovensku

thumbnail

3 otázky pre: Eleonóru HUNČAGOVÚ, odbornú lektorku zborového spevu

Čo dáva zborový spev povedzme mládeži?

Spievanie v speváckom zbore vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej bázy tzv.vážnej hudby a v konečnom dôsledku tiež predpoklady na orientovanie sa na vyššie kultúrne a duchovné hodnoty. V dnešnej uponáhľanej dobe plnej stresu a stále pribúdajúcich chorôb je naporúdzi muzikoterapia – je dokázané, že hudba lieči, deti sa pri nej uvoľnia, zabudnú na starosti, pri muzikálových, goospelových skladbách, ale i klasike sa už zvyknú robiť pohybové choreografie.

Ako to vyzerá s naším zborovým spevom a ako u našich susedov?

V okolitýchštátochmázborovýspevzelenú. Malibysmesiodnichzobraťpríklad. V Čecháchnapríklad majúzákladnéškolyi gymnáziás rozšírenouvýučbouhudobnejvýchovy. Hudobnávýchovasavyučujeajvovyššíchročníkochzákladnýchškôla ajnastrednýchškolácha kvalifikovanýmipedagógmi. U nás sa končív siedmomročníkua voveľaprípadochjuvyučujúnekvalifikovanípedagógovia,badokoncaju suplujeinýpredmet. V MaďarskufungujetradíciaZoltánaKodályho, ktorýtvrdil: „Čočiniť? Ozajstnú, hodnotnúhudbuažnadotykpriblížiťčonajväčšejmaseľudí. Ktoránajschodnejšiacestavediek tomutocieľu? Predsazborovýspev!“ V PoľskupredpárrokmirozbehliprojektSpievajúcePoľsko, vďakaktorémuvznikloasi štyristo speváckychzborov.

KtoréregiónySlovenskavoblastizborovéhospevunajaktívnejšie? Mohlibystespomenúťkonkrétneúspešnésúbory?

NajaktívnejšíjeasiPrešovskýkraj, aleajBanskobystrický. MedzišpičkovédetskéamatérskespeváckezborypatrilidonedávnaDSZPrieboja DSZÚsmevz Prievidze, ktorébohužiaľzanikli, alesútoajDSZMagnóliazoSobraniec, Popradskýdetskýzbor, DSZDúhaz Nitry, SZpriZUŠv Senici. Z vysokoškolskýchzborovpatriamedzinajúspešnejšieSZCollegiumTechnicumz Košíca SZOmniazoŽiliny.

Zhováral sa Maroš M. BANČEJ

Foto: autor

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.