Zlá demografia znepokojuje

thumbnail

Slovákov neubúda, dramaticky sa však mení veková štruktúra obyvateľov. K 31. decembru 2016 mala Slovenská republika 5 435 343 obyvateľov. V minulom roku  sa u nás narodilo 57 557 živých detí a zomrelo 52 351 osôb. Prirodzený prírastok obyvateľstva tak dosiahol 5 206 osôb. Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 3 885 osôb (prisťahovalo sa 7 686 a vysťahovalo 3 801 osôb). Celkový prírastok obyvateľov Slovenska bol 9 091. Tieto najaktuálnejšie informácie o demografickom vývoji sú zo zdrojov Štatistického úradu Slovenskej republiky. Podľa nich sa u nás vlani narodilo o 1995 detí viac ako rok predtým. Na prvý pohľad to znie dobre – negatívny trend v pôrodnosti z uplynulých rokov sa veľmi pomaly zvrátil do plusových čísel. Ide však len o letmý pohľad. Pozornejší rozbor naznačuje nemenný a negatívny trend starnutia našich obyvateľov

 ■ VYTRVALO STARNEME

Starnutie populácie je najzávažnejším demografickým problémom Slovenska. Priemerný vek mužov u nás bol vlani sedemdesiatsedem rokov, žien osemdesiat rokov. Starnutie obyvateľstva je podľa vedenia ŠÚ SR dôsledkom viacerých zmien, ako je napríklad zníženie pôrodnosti či odkladanie materstva do vyššieho veku. Aj keď bude v budúcich rokoch počet obyvateľov SR mierne rásť, zvyšovať sa bude aj starnutie. Polovica obyvateľstva Slovenska buď siaha na hranicu veku štyridsať rokov, alebo je aktuálne už staršia. Znamená to tiež, že sa vyrovnal podiel detí vo veku 0 – 14 rokov s podielom osôb v postproduktívnom veku 65 plus.

Inštitút informatiky a štatistiky do roku 2050 predpokladá pokles počtu obyvateľstva. Už v roku 2020, teda o tri roky, podľa stredného variantu by počet obyvateľov Slovenska mal klesnúť pod päť miliónov a v roku 2050 dokonca až takmer o milión v porovnaní s dneškom. V najoptimistickejšom prípade sa bude prirodzený úbytok pohybovať na úrovni zhruba päťtisíc osôb ročne. Nedeje sa však nič výnimočné, podobnými zmenami prechádzala celá západná aj východná Európa. Z tohto pohľadu je vývoj u nás úplne normálny.

■ POTVRDZUJÚ TREND

Demografickými prognózami sa zaoberá aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Na základe jej výskumov vekovú štruktúru obyvateľov Slovenska vypočítanú na rok 2030 bude charakterizovať výrazný prírastok šesťdesiatpäť a viacročných obyvateľov (z 11,39 percenta v roku 1999 na 19,48 percenta). Početnosť v kategórii  15 – 64-ročných klesne v roku 2030 na 65,92 percenta oproti 68,80 percenta v roku 1999. Početnosť vekovej kategórie 0 – 14-ročných v tejto prognóze klesne na úroveň 14,60 percenta v porovnaní s 19,81 percenta v roku 1999.

Ďalšie odhady možno vykonať iba na základe ďalšieho, teda najbližšieho sčítania obyvateľstva. Potrebuje ho celá Európa a malo by sa uskutočniť v roku 2020. Ak by sme u nás na Slovensku zachovali desaťročný cyklus sčítaní, potom u nás by to bolo v roku 2021. Niektoré členské štáty EÚ začali s prípravou tohto sčítania už dávnejšie. O konkrétnej podobe sčítania u nás sa má rozhodnúť v tomto roku, aby bol následne dosť veľký časový priestor na jeho prípravu.

Jan ČERNÝ – Foto: Emil SEMANCO

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.