Zúri informačná vojna o pravdu a charakter spoločnosti

thumbnail

Rafael RAFAJ: Slovensko nevyužíva svoj geopolitický potenciál mosta na Východ. Rafael RAFAJ bol hovorcom a poslancom NR SR za SNS v rokoch 2006 až 2012. Po odchode z vrcholovej politiky pôsobí ako publicista, aktivista a expert na médiá a komunikáciu. Založil dve mimovládne organizácie. Jednou z nich je Inštitút národnej politiky, kde pracuje ako analytik a riaditeľ. Vyštudoval žurnalistiku a ako novinár píše do alternatívnych médií, pripravuje vydanie knihy o slovenskej hymne a knihu o kríze súčasného systému.

 • Ste zakladateľ Inštitútu národnej politiky. Prečo ste sa rozhodli založiť takúto pronárodnú mimovládnu organizáciu?

Keď som po odchode z politiky ako vlastenec zistil, že existuje veľa liberálnych až protinárodných mimovládnych organizácií, ktoré nepracujú na prospech Slovenska a národa, rozhodol som sa založiť slovenský think tank na obhajobu národnoštátnych záujmov.

 • Ako hodnotíte súčasnú politickú situáciu na Slovensku?

Po rituálnej vražde Jána Kuciaka sa zásadne zmenila atmosféra. Položme si otázku, komu toto nešťastie najviac prospelo?Jednoznačne opozícii a poškodilo koalícii! Tým, že ihneď vznikla iniciatíva Za slušné Slovensko a liberálne denníky okamžite označili páchateľov, vyvolali v spoločnosti cielené negatívne emócie pripomínajúce scenáre farebných revolúcií. Liberálna opozícia od začiatku zneužíva túto drámu, parazituje na nej, a aj bude vo volebnej kampani. Kauza vyvolala rekonštrukciu vlády a  zrodila nové proti vláde orientované subjekty vrátane strany exprezidenta Kisku. Smer-SD a SNS by mali šancu pokračovať vo vláde aj ďalej, len ak by sa do parlamentu dostal aj ďalší  národno-kresťansko-konzervatívny subjekt, pretože základná otázka nebude, či sme viac alebo menej na strane demokracie, ale či odovzdáme moc do rúk extrémnym liberálom a ideologickým fanatikom, ktorí chcú za každú cenu prevziať moc ako kedysi boľševici. Dokonca aj revolučným spôsobom. Mladých ľudí už na tento scenár pripravujú a šíria generačnú nenávisť.

 • Ako vnímate súčasnú politickú kultúru NR SR z pozície bývalého poslanca?

Fraška a tragédia v jednom. Keď sa stretnem s bývalými poslancami z vtedajšej opozície, vždy si podáme ruku a prehodíme pár slov, dokonca aj úprimného uznania a konštatovania, že, žiaľbohu, súčasná politická kultúra v parlamente preráža absolútne dno. Tento nekalý spôsob politiky priniesol politik, ktorý  šíri nevraživosť a zneužíva obyčajných ľudí a najnovšie už aj „obyčajných kresťanov“. Výkon poslaneckého mandátu sa zvrhol na zvolávanie tlačových konferencií. Namiesto konštruktívneho a odborného dialógu sa politici hrajú na vyšetrovateľov alebo investigatívnych novinárov; namiesto alternatívy, čo by urobili inak, servírujú obvinenia, ako to zle robia iní a že lepšie nebude. Dnes podobne ako v totalite nemusíte byť odborník, ale stačí mať len ten správny mainstreamový postoj. Na takúto „politiku“ vám vystačí aj IQ hojdacieho koníka a herecké vlohy.

 • Slovensko si po prvý raz v ére samostatnosti zvolilo za hlavu štátu ženu. Čo rozhodlo podľa vás, že novou prezidentkou SR sa stala Zuzana Čaputová?

Smutné, ale vďačí za to opäť zavraždenému novinárovi. Druhým je fenomén únavy z politickej diskreditácie. Tretím je rodová identita. Ak by mala k dispozícii takú obrovskú finančnú a mediálnu podporu akákoľvek iná žena, bola by jej minimálne konkurencieschopná a zvoliteľná. Ženy prirodzene zastupujú komunikatívne a nekonfliktné hodnoty. Vidíme, že svet prahne po ženskom vedomí. To však v zásade nemusia reprezentovať len ženy, ale aj národy. V tomto prípade slovanská civilizácia, ktorá by mala vystriedať „mužskú“ anglosaskú dominantnú kultúru smrti, reprezentujúcu konfliktnú líniu, materializmus, liberalizmus a bezohľadné drancovanie prírody. Takže globálne je tu priestor nielen pre ženy, ale aj pre naše slovanské hodnoty. Žiaľ, pani Čaputová, napriek tomu, že je biologicky žena, nereprezentuje tieto žensko-slovanské hodnoty. Jej víťazstvo zariadil marketing, emócie, tón jej hlasu a naivná dôvera ľudí v niečo „nové“.

 • Dnešné slovenské „mainstreamové“ médiá sa snažia presvedčiť slovenskú verejnosť, že „alternatívne“ médiá nepíšu pravdu, prípadne vytvárajú tzv. konšpiračné teórie...

Ako žurnalista musím konštatovať, že časy štúrovského šírenia pravdy, obrany práv Slovákov,  posilňovanie národnej jednoty, spoločenskej a kultúrnej súdržnosti obyvateľstva sú preč. Ide o globálny jav, ktorý vznikol po páde železnej opony. V tom čase postkomunistické médiá a „súdruhovia“ novinári boli na strane federácie a toto dedičstvo antislovenského komplexu sa ešte  zhoršuje vlastníckou štruktúrou médií. Majiteľmi tých hlavno-prúdových sú nadnárodné globálne koncerny, finančné skupiny a miliardári. Ich hlavný biznis je niekde inde. Médiá vlastnia na získanie informačného a politického vplyvu v spoločnosti. Najnovšie sa už otvorene sústreďuje mediálna, ekonomická a politická moc do jedných rúk. Skupina ESET pomohla Z. Čaputovej k najvyššej funkcii, vlastní denník N a podporuje stranu Progresívne Slovensko. Gorila hovorí o podobných aktivitách aj pri skupine PENTA. V globalizácii majú najväčší hráči svoje záujmy, ktoré nie sú zlučiteľné ani s ľudskou, národnou, ani s politickou slobodou.  Preto elity označujú kritické, slobodné, nezávislé a alternatívne médiá buď za neštandardné, konšpiračné, alebo sa ich usilujú zdiskreditovať a onálepkovať. Sme v informačnej vojne o pravdu a charakter spoločnosti. V globalizácii ide vždy o monopol. Aj na zisk, na informácie i na pravdu. V médiách platí, koho chlieb ješ, toho pieseň spievaš.

 • Národnostné menšiny majú na Slovensku oproti okolitým štátom zabezpečené nadštandardné postavenie. Aký vplyv má táto skutočnosť na väčšinový slovenský národ?

Ako nový poslanec NR SR som sa v roku 2006 stretol  s tzv. status quo, čiže dosiahnutým pomerom práv národnostných menšín a štátotvorného národa. Zakaždým však, keď sa súčasťou vlády stane etnická strana, poruší toto status quo a menšiny si uzurpujú ďalšie nadpráva. Videli sme to počas Radičovej vlády, keď sa deformoval zákon o štátnom jazyku. Vidíme to aj dnes, keď presadili zákon o financovaní  kultúry národnostných menšín či železničné tabule. Vidíme, že stratégiou etnických menšín je dosahovať svoje práva na úkor práv štátotvorného národa, ktoré, bohužiaľ, nemáme v ústave zakotvené! Na juhu územia už je kultúrna, jazyková aj školská autonómia, chýba im už len tá územná.

 • Opoziční poslanci NR SR za stranu SaS chceli v zákone o štátnom jazyku vypustiť ustanovenie, že slovenský jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi...

Robia to opakovane, prejavujú neúctu k štátu a národu. K prvej deformácii prioritného postavenia slovenčiny ako úradného jazyka došlo počas prvej Dzurindovej vlády v roku 1999. Radičovej vláda pokračovala s protislovenskými aktivitami. Podpredseda vlády Rudolf Chmel novelou zákona č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín stanovil úzus, že štátny jazyk sa nemôže dostať do rozporu so zákonom o používaní jazykov menšín. Úplne naopak! Našťastie po nástupe novej vlády sa toto ustanovenie zrušilo. Ak by sa však dostali k moci liberálni fanatici, ktovie? Existuje však protizbraň ‒ vlastenectvo, právo a ústava. Umŕtvovanie štátneho jazyka nekorešponduje totiž s ústavnou povinnosťou štátu ochraňovať ho. V rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu z roka 2004 sa píše, že  ak štáty majú vo svojich ústavách zakotvený štátny jazyk, čo je aj náš prípad, je jeho ochrana de facto ich povinnosťou, pretože patrí medzi rovnaké ústavné hodnoty, ako je integrita územia, štátne hranice, štátny znak atď. Takže návrh na zmenu bol nielen protiústavný, ale aj vlastizradný. Chýba nám tiež francúzska nadstavba ochrany jazyka v Trestnom poriadku.

 • Myslíte si, že naša oficiálna zahraničná politika v dostatočnej miere obhajuje ekonomické záujmy Slovenska?

Oficiálna ťažko. Tá je jednostranne fixovaná len na Západ. Slovensko nedokáže využiť svoj geopolitický potenciál mosta na Východ. Podriaďovaním sa Washingtonu a Bruselu ekonomicky strácame najmä pretrhaním väzieb na Rusko a Čínu. Tí, ktorí volajú po zrušení ekonomických  sankcií, prezieravo posilňujú aj ekonomický potenciál Slovenska, pretože v Ruskej federácii dnes investujú USA, Švajčiarsko i Nemecko nemalé finančné prostriedky. Na Kryme napríklad Švajčiari budujú osemprúdovú diaľnicu a Nemci stavajú dve obrovské elektrárne. Liberáli a globalisti však nerozmýšľajú za ľudí ani za národ. Slovensku chýba národno-štátna doktrína,  dlhodobý strategický dokument záväzný pre všetky politické garnitúry.

 • Ako hodnotíte aktuálny výber kandidátov na najvyššie pozície Európskej únie?
FOTO TASR - Martin Baumann

Nekompetentná hra o tróny, ktorú si zahrali veľké štáty, a my malí sme len v hľadisku a pozeráme sa, zatiaľ čo oni nás opíjajú rožkom, že potrebujeme viac Európy. Francúzsko a najmä  Nemecko si však presadzujú svoje vlastné záujmy. Išlo len o to, aby Nemec ovládal Európsku komisiu a Francúzka ECB. Európska únia sa dnes javí ako štvrtá ríša nemeckého národa s ekonomickou nadvládou. Je dobré, že V4 sa dokáže postaviť voči tomuto hegemónovi a presadiť svoju alternatívu. Únia je v totálnej inštitucionálnej, demokratickej aj ekonomicko-finančnej kríze.

 • Najväčším problémom Európskej únie je migračná kríza. Do akej miery môže práve multikulturalizmus a postupná islamizácia ovplyvniť Európu do budúcnosti?

Multikulturalizmus je ideológia, ktorá zlyhala. Podľa I. článku ústavy sa Slovensko nesmie riadiť nijakou ideológiou. Realita je však taká, že sa riadime hneď niekoľkými zhubnými ideológiami z prostredia EÚ a mimovládneho sektora, ktoré rozvracajú tradičné hodnoty aj národné štáty. Európska politika masovej migrácie  pripomína inváziu na Rímsku ríšu. Migranti útočia na naše demokratické hodnoty a Západ na to nedokáže reagovať. Ľudia aj zodpovední politici musia odmietnuť tieto ideológie. Mali by sme revidovať všetky právne normy, ktoré sme prijali na základe ideológií v rámci aproximačného procesu. To, že sme odmietli Istanbulský aj Marakéšsky dohovor, je už posledné šliapnutie na brzdu pred samovraždou. Žiaľ, súčasné opozičné sily, ktoré sa definujú ako liberálne, progresívne a promigračné, vyznávajú všetky tieto ideológie a hrozí, že keďsa chopia moci, naplno zrealizujú pokyny západných tútorov a pripravia rozvrat Slovenska.

 • Akým smerom sa podľa vás bude uberať Európska únia?

Európski byrokrati nevedia ponúknuť spravodlivé a udržateľné riešenie pre všetkých. Zbytočne tlačia členské štáty k hlbšej integrácii a ďalšiemu podrezávaniu národných žíl. Z dlhodobého hľadiska odsudzujú tento byrokratický projekt na zánik alebo na totalitu. Ekonomické a ľudsko-právne negatíva, ako sú migrácia, finančná kríza, tlačenie peňazí, prehlbovanie sociálnych a mzdových rozdielov medzi Východom a Západom a nerovnaký prístup v oblasti práva, odhaľujú masku EÚ, ktorá sa mala pôvodne konštituovať na konzervatívnych základoch.  Väčšina ľudí si naivne myslí, že je to „kapitalistický“ pravicovo-liberálny projekt. V skutočnosti ide o realizovanie extrémistických, neomarxistických dogiem vrátane zneužitia ľudsko-právnej agendy, bezbrehej migrácie a nového internacionalizmu. My sme sa červenej ideológie zbavili a ona sa nám vracia zo Západu. Nie Západ, ale my sme zdravé jadro európskej civilizácie.

Zhováral sa Matej MINDÁR ‒ Foto: archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.