Nové podnety na vzájomnú bratskú spoluprácu


Srbi oslávili v Bratislave štátny sviatok aj za účasti matičných činovníkov

Nové podnety na vzájomnú bratskú spoluprácu

Peter MULÍK – Foto: archív SNN

Srbská republika má podporu Slovenska – pre slovenskú vládu je západný Balkán jednou z dlhoročných priorít. Tento rok v januári sa aj začali prístupové rokovania Srbska s EÚ, s európskou dvadsaťosmičkou. Pokrok v normalizácii vzťahov je podľa podpredsedu vlády a ministra M. Lajčáka kľúčovým predpokladom na napredovanie v európskej integrácii tak Kosova, ako aj Srbska, pričom Kovoso ešte nerokuje s Úniou.  Päť štátov, medzi nimi SR, neuznalo kosovské jednostranné vyhlásenie nezávislosti. Bratislava i Brusel však plne podporujú normalizačný proces medzi Prištinou a Belehradom.

Štátny sviatok Srbskej republiky 14. februára je pripomenutím dvoch udalostí – začiatku srbského povstania proti tureckej nadvláde a prijatia prvej srbskej ústavy. Srbi čakali na svoje oslobodenie spod tureckej poroby tristopäťdesiat rokov. Jarma porobeného národa sa zbavili až po porážke Turkov v Uhorsku. Nezaobišlo sa to bez obetí a krviprelievania. Keď tureckí správcovia – agovia – zistili, že Srbi pripravujú povstanie, 4. februára 1804 popravili sedemdesiatdva vodcov (seća knezova – sťastie knezov). O desať dní neskôr obci Orašac sa srbskí vodcovia pod vedením Đorđe Petrovića, nazývaného „Karađorđe“, rozhodli pre ozbrojený boj so zotročiteľmi.

Srbské povstanie

Dobová ilustrácia srbského povstania, 1804.

Povstanie sa začalo podpálením tureckej krčmy v Orašaci. Povstalci obsadili okolité dediny a mestá Valjevo a Požarevac, ba začali obliehať Belehrad. Sultán Selim III. sa rozhodol s povstalcami rokovať, no bez výsledku. Vzbura medzitým zasiahla celé územie obývané Srbmi. V Istanbule sa báli rozšírenia povstania do iných okupovaných území, preto poslali bosnianskeho pašu Bečira s tritisíc mužmi do Belehradu, kde potrestal tureckých správcov – agov. Popravili ich na dunajskom ostrove Ada Kaleh. Paša dosadil do správy dvadsiatich Srbov ako knezov, aby splnil požiadavky rebelov. Ukázalo sa, že tak urobil len preto, aby získal čas. Vzápätí začal s vojenskou operáciou proti povstalcom.

POMOC Z RUSKA

Prvá veľká bitka sa odohrala pri Ivankovci (1805), kde Karađorđe porazil tureckú armádu a prinútil ju na ústup smerom na Niš. Povstalci dostali pomoc z Ruska, ktoré bolo vo vojne s Turkami. Vzbúrenci už v priebehu povstania zorganizovali dočasnú vládu. Turkami zabavenú pôdu vyhlásili za vrátenú, zrušili nevoľnícke práce a znížili dane. Začali modernizovať krajinu a v roku 1808 postavili v Belehrade Veľkú školu – neskoršiu Belehradskú univerzitu. Osmanská ríša využila zmätky po rusko-tureckej vojne (1806 – 1812) a naspäť dobyla Srbsko. Prvé srbské povstanie však vydláždilo cestu k druhému srbskému povstaniu v roku 1815, keď boli Turci prinútení dať Srbsku úplnú autonómiu.

ÚSTAVNÉ KROKY

„Sretenjská ústava“ bola prvou modernou ústavou autonómneho Srbského kniežatstva, vypracovanou v roku 1835 podľa francúzskeho vzoru z roku 1814 a belgickej ústavy z roku 1830. Bola na svoju dobu veľmi liberálna, pokroková. Ústava uznávala demokratické inštitúcie – volený parlament, schvaľujúci zákony a rozpočet. Hlavným orgánom moci bolo knieža, štátna rada a národná skupština. Takáto ústava sa nepáčila obom garantom srbskej autonómie – Rusku a Osmanskej ríši, kde ešte vládol absolutizmus. Nespokojnosť vyjadrila aj habsburská monarchia. Knieža Miloš Obrenović sa pod tlakom okolností rozhodol ústavu neprijať.

V bratislavskom Primaciálnom paláci sa účastníkom osláv prihovoril veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike Šani Dermaku. Vyzdvihol význam slovensko-srbských vzťahov, ktoré majú podľa neho ešte veľké rezervy. Za hlavný cieľ srbského štátu označil zachovanie integrity Srbska a jeho začlenenie do Európskej únie. Srbsku k štátnemu sviatku za Maticu slovenskú osobne gratuloval podpredseda MS Jozef Šimonovič, predseda dozorného výboru MS Štefan Martinkovič a tajomník MS Peter Mulík.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.