Viliam POLÓNYI - Svojrázny komik, ale aj charakterový herec


Polónyi - štvorecPred rokom nás opustil nezabudnuteľný človek a veľký umelec Viliam Polónyi

Svojrázny komik, ale aj charakterový herec

Milan POLÁK – Foto: archív SNN, (se)

     Prvé výročie smrti výraznej osobnosti moderného slovenského herectva Viliama Polónyiho (27. 11. 2012) je príležitosťou pripomenúť si zástoj tohto osobitého umelca na poli našej povojnovej dramatickej kultúry. Nemali sme veľa hercov podobného formátu a ľudského čara, ktorí by nás vedeli osloviť takou bravúrou hereckej premeny ako Viliam Polónyi.

Viera STRNISKOVÁ - Umelkyňa láskavého slova a priam šľachtickej vznešenosti


Strnisková- štvorecViera Strnisková koncertovala v mnohých rolách, ale skvelá bola najmä ako matka

Umelkyňa láskavého slova a priam šľachtickej vznešenosti

Ján FEKETE – Foto: archív SNN

Zo staršej generácie slovenských herečiek som obdivoval výkony Márie Prechovskej a Viery Strniskovej. Prvá z nich túto zem opustila pred rokmi, Viera Strnisková v sobotu 31. augusta 2013 v Bratislave. Vieru Strniskovú som poznal osobne. V Modrom Kameni, kde píšem tento príspevok, prežila detstvo. Deň čo deň chodím okolo miest, kde bývala, hrávala sa, chodila do školy. V očiach, hoci odvtedy uplynulo polstoročie, mám aj jej beťárskeho otca, doktora, ktorý liečil deti a v mestečku založil prvú poradňu pre matky, určenú pre celý okres.

Ján LENČO - Lesk okuliarov stiera farbu očí


lenčo 2 - kópiaSpisovateľovi Jánovi Lenčovi svet a realita slúžili ako zásobáreň literárnych námetov

Lesk okuliarov stiera farbu očí

Miloš FERKO – Foto: archív autora

Dve knihy vedecko-fantastických príbehov, historické romány s antickými motívmi a kulisami, autobiografická próza, alegorická satira, prozaické miniatúry, hororovo ladené poviedky zo školského prostredia; námetová i tematická pestrosť, dôkladnosť, encyklopedizmus – to sú charakteristiky diela spisovateľa Jána Lenča. Spisovateľ sa narodil 23. októbra1933 v Žiline a jeho život sa uzavrel vlani 1. novembra tiež v Žiline. Patril k najmladším z absolventov klasického osemročného gymnázia v rodisku.

Hugolín GAVLOVIČ: Valaská škola mravov stodola


GAVLOVIČ-VALAŠSKÁ ŠKOLA MRAVOV STODOLA 1755 - štvorecHoci malý, stal sa velikánom – Martin Hugolín Gavlovič a jeho posolstvo súčasníkom

Docere et delectare

Ivan BROŽÍK – Foto: Emil SEMANCO

Poučiť i zabaviť. Mních plný skromnosti – ako to františkánom prináleží. Mních, ktorý citlivo vnímal a oslavoval dobro a kladné hodnoty života, a popri tom odsudzoval zlo a viditeľne záporné životné javy. Mních, ktorý bol chudobný z chudobných, vyjadroval antipatiu voči pánom a boháčom. Taký bol a takým navždy zostal Hugolín Gavlovič. „Vitaj, sused,“ vravím si cestou do obchodu takmer každé sobotné ráno. V Pruskom, v okrese Ilava, vedie chodník povedľa kláštora, nádherného kláštorného kostola a napokon aj krypty s pozostatkami františkána, ktorý tam pôsobil a umrel v chudobe, aby napokon vstúpil do siene slávy slovenskej literatúry.

Martin RÁZUS - Osudové osmičky v živote Martina Rázusa


Rázus - štvorecOd Matice chcel, aby bola rozhodnou a odhodlanou strážou našich záujmov

Osudové osmičky v živote Martina Rázusa

Text a foto: Igor VÁLEK

Neprehliadnuteľné miesto v našej literatúre a kultúre medzi dvomi svetovými vojnami patrí evanjelickému kňazovi, talentovanému básnikovi, prozaikovi, dramatikovi a esejistovi Martinovi Rázusovi, ktorý bol nekompromisný obhajca národných i sociálnych práv a predstaviteľ slovenskej literárnej moderny. Vo svojich esejach, uložených do knihy vlastnej životnej filozofie s názvom Argumenty, si povzdychol: „Mojím osudovým číslom je osmička... Osmička nie je najnižším, ani najvyšším číslom a taká je i pečať na dosť podivnej púti môjho života.

BERKY - Som len obyčajný slovenský Cigán!


mrenica berky - štvorecŽivotné príbehy dvoch našich famóznych huslistov (2.)

BERKY: Som len obyčajný slovenský Cigán!

Text Ján ČOMAJ – Foto: Mág z Očovej, Perfekt 2008

Slovensko nikdy nemalo núdzu o skvelých muzikantov – v istom čase k tomu nechtiac prispeli aj Turci: šľachtici a zemepáni, čo pred nimi utekali na sever, so služobníctvom brali aj najlepšie cigánske kapely – tak sa tu usadili ďalší nositelia hudobných génov. Osudy slávnych ľudových muzikantov sústredil pred niekoľkými rokmi spisovateľ literatúry faktu Ivan Szabo v knihe Príbehy primášov (2008). V poslednom polstoročí v ľudovej muzike vynikali bratia Farkašovci, koncertný majster SĽUK-u a husľový virtuóz klasickej hudby Rinaldo Oláh a mimoriadne obľúbený Rinaldov bratranec, na pohľad nenápadný muzikant, ktorý sa pred kapelou menil na čarodejníka: Ján Berky-Mrenica.

Gorazd ZVONICKÝ - Aj človek potrebuje ľahké krídla


Zvonický gorazd - štvorecKňaz a kazateľ Gorazd Zvonický – veľký človek – duchovný syn dona Bosca a básnik

Aj človek potrebuje ľahké krídla

Ján KOŠIAR – Foto: TV LUX, profis.sk

Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej Šandor, bol jedným z prvých kňazov, ktorých som mal tú česť spoznať hneď po mojom príchode do Ríma v júli v roku 1983. Od prvej chvíle sme sa stali priateľmi napriek viac ako generačnému vekovému rozdielu. Rád som chodil k nemu na svätú spoveď; vždy ma vedel povzbudiť. Jeho najvzácnejšia rada, ktorú do smrti nezabudnem, znela: „Janču, nič sa neboj. Nič si z toho nerob... Keď ťa chvália, zamysli sa nad sebou, lebo to často nie je úprimné, keď o tebe zle hovoria, pusti to druhým uchom von a vedz, že blesky bijú do vysokých stromov, pozri sa na mňa, napríklad takej kosodrevine sa nikdy úder blesku neujde.“

RINALDO - Mali sme svojho Paganiniho


rinaldo - štvorecPríbeh famózneho huslistu a koncertného majstra SĽUK-u Rinalda Oláha

Mali sme svojho Paganiniho

Ján ČOMAJ – Foto: archív autora

Skutočná osobnosť našej hudobnej tvorby a interpretácie v 20. storočí. Vyše tridsať rokov sólista Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a primáš jeho ľudovej kapely, štvrťstoročie šéf orchestra. Nahrával v rozhlase, mal vlastné koncerty, komponoval technicky náročné virtuózne skladby pre husle a orchester. Veľký etnológ, filmár a fotograf profesor Karol Plicka nazval Rinalda už pred päťdesiatimi rokmi slovenským Paganinim.

J.K.VIKTORIN - Vyzýval Slovákov k národnej svornosti


Viktorin - štvorecNárodný buditeľ Jozef Karol Viktorin celý život aktívne podporoval Maticu slovenskú

Vyzýval Slovákov k národnej svornosti

Text a ilustrácie: Helena RUSNÁKOVÁ

Jozef Karol Viktorin patrí k tým slovenským národným buditeľom, ktorí veľkú časť svojho života prežili mimo slovenského prostredia – v Budíne a vo Vyšehrade. Napriek tomu významne prispel k rozvoju slovenského národného a kultúrneho života. Pochádzal z rodiny moravského roľníka a grófskeho záhradníka. Narodil sa 12. marca 1822 v Zavare, vyštudoval teológiu v trnavskom biskupskom seminári a v roku 1847 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Senici a v Trstíne.

Ivan KRASKO - Sila a slabosť mlčania


krasko  - štvorecPrečo Ivan Krasko nepísal toľko ako Pavol Országh Hviezdoslav

Sila a slabosť mlčania

Miloš FERKO – Foto: archív autora

Po štyridsiatke žeby bytie básnikom bolo nasilu? Vraveli o ňom: Povedal už všetko. Pochopiteľne, vykladači z kariet a za neho. Vždy viac než to, čo písal, ma zaujímalo, prečo písať prestal, čo nenapísal a čo by napísal, keby nie... List mŕtvemu. Umlčaný vojnou uprostred skladby Eli eli lama sabachtani. Vojak c. k. armády na východnom fronte vzdal sa slov. Neúčinné, nevládze niesť ich bezmocnosť. V horúčkovitej vízii raneného lyrického hrdinu necháva umrieť Krista zdeseného hrôzami vojny. Po druhýkrát a definitívne. Približne vtedy Wittgenstein v zákopoch si značil: O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať.