Andrej KMEŤ -Žil v Bohu, pre národ a odovzdal sa slovenskej vede


Kmeť štvorecUplynulo 105 rokov od smrti významného kňaza, vedca a dejateľa Andreja Kmeťa

Žil v Bohu, pre národ a odovzdal sa slovenskej vede

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

Kňaz a vlastivedný bádateľ Andrej Kmeť sa výrazne zapísal do slovenského kultúrneho, politického a odborného diania druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. S jeho menom je spojený vznik dvoch významných inštitúcií – Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slovenského národného múzea. Bol aj spoluzakladateľom katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Stelesňoval v sebe jednotu duchovného, vedeckého i osvetového činiteľa a nositeľa matičných ideí. Náplň Kmeťovho života výstižne vyjadruje výrok: „Nežil sebe, žil Bohu, národu a vede,“ vytesaný na jeho pomníku v Banskej Štiavnici. Pamätník zobrazuje vedca s knihou v ruke, s pohľadom upretým na jeho milované Štiavnické vrchy. Vďační občania Banskej Štiavnice ho odhalili pri príležitosti 30. výročia jeho úmrtia a bol postavený z dobrovoľných finančných príspevkov.

Jozef Miloslav HURBAN - Slovenské slovo je boj a život


Zakladateľ tradície Slovenské pohľady, ktorá pretrváva dodnes

Miloš FERKO – Foto: archív SNN

... lebo keď sa národ po tom ohliada, čo on duchovného stvoril a uskutočnil, vtedy sám seba objíma, sám seba rád má, sám seba vidí, cíti, vie, rozumie

(J. M. Hurban: Slovensko a jeho život literárny)

Polemik s ostrým perom, človek s nekompromisnými postojmi, v mladosti búrlivák – veď až do roku 1835 sa pohyboval v nanajvýš pochybnej spoločnosti maďarských študentov, údajne i na „pohuľankách kadejakých“, kým sa v kruhu slovenských študentov nepolepšil... Tento národný velikán zomrel 21. 2. 1888, teda pred sto dvadsiatimi piatimi rokmi, takže máme dôvod písať.

Samuel TOMÁŠIK - Piesne a prózy spod zámku Muráň na Gemeri


tomasik samuel - štvorecSama Tomášika preslávil hymnický text Hej Slováci, ostatné dielo pri ňom bledne

Miloš FERKO – Foto: archív SNN

Samuel Tomášik (8. 2. 1813 – 10. 9. 1887) bol o jedenásť rokov mladším bratom Jána Pavla Tomášika. Starší súrodenec pôsobil ako profesor na evanjelickom lýceu v Kežmarku, neskôr bol štátny úradník – a tiež autor historických statí o Gemeri, národných obrán a pod pseudonymom Činorád Věrný knižne publikovanej novely Obchodníci (dielo sa dočkalo recenzie Jozefa Miloslava Hurbana v Slovenských pohľadoch, 1847).

Gustáv HUSÁK - socializmus krstil aj pochovával


husák štvorecOSOBNOSŤ SLOVENSKA

Minister Mach poslal komunistov do Katyne

Ján SMOLEC

Pred sto rokmi sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských politikov v minulom storočí JUDr. Gustáv Husák. Politike sa začal venovať od skorej mladosti. Prežil éru socializmu v Česko-Slovensku od zrodu až po zánik. Sté výročie jeho narodenia ma donútilo vrátiť sa v spomienkach na stretnutia s ním. Začiatkom roka 1968 navštívil  redakciu Smeny. Ako mladí redaktori sme drukovali reformám, ktoré začal v spoločnosti presadzovať Alexander Dubček. Rehabilitovaný „buržoázny nacionalista“ Husák po skoro desaťročnom pobyte vo väzení budovateľa socializmu s ľudskou tvárou Dubčeka aktívne podporoval.

Peter ZVON alebo Vladimír Sýkora – muž jednej hry


Zvon štvorecTanec nad plačom si azda až dnes s odstupom času môžeme vychutnať ako skvelú drámu

Miloš FERKO – Foto: archív

Vlastné občianske meno Petra Zvona bolo Vladimír Sýkora. Narodil sa 9. januára 1913 v českom meste Chrudim v rodine úradníka štátnej správy, ktorý po vzniku ČSR pôsobil na Slovensku. Vyrastal preto v Bratislave, chodil na gymnázium v Zlatých Moravciach. Právo študoval v Prahe, záverečné skúšky však zložil v Bratislave začiatkom roka 1939. Pracoval ako právnik vo Všeobecnej úverovej banke, neskôr v Tatra banke. Zomrel vo veku 29 rokov 19. októbra 1942. Nesporne predčasne – na zaplakanie. Pred prvou inscenáciou svojho opusu.

Ján SMREK - Básnik krásy, mladosti a lásky


Smrek štvorecOSOBNOSTI SLOVENSKA

Pred tridsiatimi rokmi zmĺkol hlas barda vitalizmu Jána Smreka, verše však znejú stále

Ján ČOMAJ – Foto: archív SNN

Ešte aj dnes cítim vlhkú a horkastú vôňu jesene, ktorá nehybne sedela v údolí Železnej studničky, keď som s jeho tatranskou lekárkou kráčal za ním do vtedajšieho štátneho sanatória. Stranícke vedenie mu po rokoch ústrkov preukázalo akýsi druh milosti a pri básnikových komplikáciách s dýchaním dali ho na doliečenie do „svojho“ zariadenia. Na tom kúsku cesty od zastávky k sanatóriu, keď autobus odvrčal, ticho priam bolelo.

Imrich SEDLÁK - Jubilant z panteónu najzaslúžilejších Slovákov


Sedlák Imrich MS tajomník štvorecProf. I. Sedlák – stále v centre vedeckého spoločensko-kultúrneho a národného života

Pavol PARENIČKA – Foto: archív SNN

Jubilujúci osemdesiatročný univerzitný profesor PhDr. Imrich Sedlák, CSc., jednoznačne patrí medzi najznámejšie, najvýznamnejšie a najzaslúžilejšie postavy slovenského literárneho, kultúrneho i matičného dejstvovania u nás. Ako organizátor, vedecký i dokumentačný pracovník sa sústreďoval na slovakistickú, literárnohistorickú, kulturologickú a literárnomúzejnu činnosť, spočiatku programovo spojenú najmä s rodným východoslovenským regiónom, pričom sa usiloval poukázať na jeho skutočný, dovtedy opomínaný zástoj v integračnom procese slovenského etnika od obdobia národného obrodenia prakticky až po súčasnosť.

Karol MACHATA - Herec veľkého formátu a citového nasadenia


machata foto štvorecOsemdesiatpäťročný Karol Machata ovoňal divadlo poctivo zo všetkých strán

Milan POLÁK – Foto: archív

Dnes už osemdesiatpäťročný Karol Machata, osobnosť a herecká individualita, akých naše dramatické umenie nemalo veľa, ukončil účinkovanie na divadelných doskách našej prvej národnej činohernej scény po svojej sedemdesiatke. V priestore našej kultúry je však stále prítomný. Napríklad mnohé zo stoviek rozhlasových relácií, nadovšetko dramatických a poetických, sú aj vďaka Machatovmu podaniu stále živé.

Dr. Karol KöRPER – v službe cirkvi a vlasti


Karol Körper štvorecMohol byť ozdobou národa, ale v bývalom režime sa ocitol v pozícii bezdomovca

Vojtech KÁRPÁTY - Foto: archív SNN

Štvrtého januára sme si pripomenuli stodevätnáste výročie narodenia jednej z najvýraznejších postáv slovenského národného duchovného a politického života prvej polovice dvadsiateho storočia, nemšovského rodáka, kňaza a kanonika bratislavskej kapituly Dr. Karola Körpera (Zrínskeho). Osobnosť tohto slovenského národného pracovníka a katolíckeho intelektuála sa doteraz v domácej historiografii i odbornej a laickej verejnosti vníma nejednoznačne a jeho angažovanosť a aktivity, najmä tie v rokoch 1938 – 1940 (resp. 1945), kontroverzne a pod nánosom komunistickej propagandy značne neobjektívne a skreslene

Ján SMOLEC - Nepoznal malé a veľké témy, ale iba človeka


J. Smolec štvorecJán Smolec bol všade, kde sa pripravovala pôda a podmienky pre slovenskú štátnosť

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív, ll

Nedávno som sa stretla so skvelým slovenským maliarom Ondrejom Zimkom. Zvrtli sme reč na našich priateľov, na vynikajúce osobnosti slovenského národa. Tu sa Ondrej zamračil a povedal: „Toľkých vyznamenávajú a pritom tohto roku oslavujú mnohí významní Slováci osemdesiatku, no predstaviteľov štátu to nezaujíma.“ Ondreja Zimku som spoznala v redakcii REPUBLIKY.