Roman KALISKÝ - Muž rovný ako horehronská jedľa


Kaliský Roman  štvorecVýznamný novinár, bard slovenskej reportáže R. Kaliský sa dožíva deväťdesiatky

JÁN ČOMAJ

Viem, že som už raz podobný titul pri tomto bardovi slovenskej reportáže a publicistiky spomenul. Ak sa nemýlim, len toť nedávno pri jeho osemdesiatke. Nič iné ho však v mojich predstavách presnejšie a stručnejšie necharakterizuje ako táto jednoduchá metafora. Aj v úctyhodnom veku sa drží vzpriamene vďaka koreňom, miazge a vnútornej hrdosti. Za tie roky, v ktorých zaduli nejedny víchrice, sa nikdy nezlomil ani nevyvrátil. Aj keď to stálo veľa duševných síl a  útrap.  

Vladimír MINÁČ - V košeli zo žihľavy možno byť len rebelom


mináč štvorecVladimír Mináč vyoral v našej literatúre aj v spoločenskom diskurze hlbokú brázdu

Roman MICHELKO – Foto: ddk, archív rodiny V. Mináča

Skôr než sa začnem venovať zástoju Vladimíra Mináča v slovenskej politike, musím si postaviť základnú otázku. Bol vôbec Vladimír Mináč politik? Odpoveď na túto otázku vôbec nie je jednoznačná. Vladimír Mináč určite bol intelektuálom, ktorý sa akosi náhodou, sem-tam počas svojej životnej púte ocital aj v politike, ale definovať ho ako profesionálneho politika by bolo veľmi nepresné.

Talent naplno venoval architektúre a archeológii


Piff štvorecBratislavský hrad Alfredovi Pifflovi učaroval, ale priniesol mu aj niekoľkoročné väzenie

Eva ZELENAYOVÁ

Akosi sa nám nedarí zveľaďovať kultúrne dedičstvo, ktoré by bolo na očiach, pútalo pozornosť, pri poznávaní ktorého by si deti mohli prehlbovať vzťah k našej histórii. Trebárs v Bratislave je žalostne málo zakonzervovaných archeologických vykopávok a aj jestvujúce skôr odpudzujú, než priťahujú pozornosť.

Ľudovít KUKORELLI - Náčelníka štábu čapajevovcov zrejme úkladne zabili


Kukorelli štvorecFilmový dokument o dodnes nevyjasnenej smrti majora Ľudovíta Kukorelliho zmizol

Dušan D. KERN Ý podľa štúdie Štefana BALBERČÁKA – Foto: Emil SEMANCO

V košickom Dóme svätej Alžbety je výnimočný hrob. Pol roka po pohrebe človeka, čo v ňom leží, exhumovali jeho telo, urobili pitvu, aby tam napokon už na posledný odpočinok uložili telesné pozostatky jediného účastníka Slovenského národného povstania, ktorého po smrti povýšili na majora a v neďalekom Parku generála Petrova mu odhalili bronzový pomník od akademického sochára Arpáda Račka.

J. C. HRONSKÝ - Zmierlivý a nahnevaný Hronský


Hronský JC štvorecZaujímavý pohľad do zákulisia jedného búrlivého obdobia našich dejín

Milan GONDA

Keď bolo prelomené dlhoročné mlčanie o Jozefovi Cígerovi Hronskom po jeho emigrácii zo Slovenska, znovu začali u nás vychádzať jeho knihy i štúdie, ba celé monografie o ňom. Dalo by sa povedať, že ho máme dobre preštudovaného a rozanalyzovaného. Kompletné Hronského literárne dielo je zhrnuté do jedenástich zväzkov jeho Zobraných spisov. Zavŕšením bude XII. zväzok s názvom Niet krajších slov, ktorý má vyjsť v tomto roku. Budú v ňom jeho publicistické príspevky a tiež referáty, oficiálne príhovory a iné dokumenty verejného charakteru.

Štefan HLAVÁČ - Človečina podľa kňaza Štefana Hlaváča


hlaváč štvorecLáska k blížnemu vyžaduje chrániť životy iných aj s nasadením svojho vlastného

Stanislav VANČO

Prof. Dr. ŠTEFAN HLAVÁČ (1903 – 1983) sa narodil slovenskej slúžke v Budapešti. Katolícky kňaz, profesor latinčiny, dejepisu, filozofie, estetiky a náboženstva na gymnáziách v Michalovciach a Humennom (1929 – 1950), nemocničný kaplán a sociálny pracovník, zakladateľ Saleziánskeho ústavu v Michalovciach, priekopník ekumenizmu prenasledovaný každým režimom; pozbavený profesúry (1950) i dušpastierskej práce (1951), politický väzeň Prešov, Košice, Ilava, Pankrác; „mukl“ v bani Tmavý (1952 – 1954), do decembra 1957 bez pastorácie; pod dozorom ŠtB správca fary v Hermanovciach (1957 – 1983).

Štefan HOZA - Dámy pobláznil elegantný Jánošík vo fraku

hoza štefan - štvorecŠtefan Hoza spevom po slovensky očaril Prahu a stal sa hviezdou operetných scén

Milan POLÁK

Štefan Hoza bol muž impozantného zjavu a svietivo oceľového hlasu. Okrem toho, že bol hrdinom desiatok operiet a opier na slovenských, českých a zahraničných javiskách, bol aj priekopníkom, osnovateľom a podnecovateľom nášho národného koncertného a hudobno-dramatického umenia. Bol hercom, spevákom, libretistom, prekladateľom, publicistom, dramaturgom a pedagógom v čase, keď sa kládli základy nášho národného operného umenia.

Mária KRÁĽOVIČOVÁ - Stále svieža, vitálna a obdivuhodná herečka


kraľovičová - štvorecMária Kráľovičová hrá na scéne Slovenského národného divadla plných 65 rokov

Milan POLÁK

Mária Kráľovičová má osemdesiatpäť rokov. Neuveriteľné! Ešte stále hrá päť či šesť postáv v repertoári Činohry Slovenského národného divadla, kde má angažmán 65 rokov. Je čulá, svieža, aktívna, má plány do budúcnosti a je v plnom nasadení prítomná na teritóriu našej národnej kultúry. Počas tých dlhých, predlhých rokov svojej hereckej kariéry vytvorila veľký, priam impozantný počet úloh a obdivuhodnou schopnosťou hereckej premeny, ako aj schopnosťou hlbokého prieniku do vnútorného sveta stvárňovaných postáv zaradila sa medzi veľké zjavy nášho divadla, filmu i umeleckého vysielania rozhlasu a televízie.

František RÁKOCI -Vyše storočná ničivá smršť stavovských povstaní


Rákoci štvorecNepoznáme vlastné dejiny, preto nám v centrách miest chýbajú sochy našich hrdinov

Marián TKÁČ

Ak denne „stretávate“ na námestiach sochy z dávnej či nedávnej minulosti, nerozlišujete, či sú to hrdinovia alebo len „hrdinovia“. Komu sa sochy nestavajú, o tom sa nevie, mohol mať hoci zlaté srdce. A z „hrdinov“ sa takto stávajú skutoční hrdinovia – ako napríklad generál Klapka, ktorý je ozdobou Komárna napriek tomu, že chcel dať obesiť Petöfiho! František Rákoci okupuje stenu košickej katedrály – Dómu sv. Alžbety – zaiste za... Za zásluhy o Košice? Ani náhodou!

Konštantín ČULEN - Podržal pilier slovenského ducha v Amerike


čulen konštantínKonštantín Čulen urobil pre dejiny viac cennejšej práce ako nejeden školený historik

Peter SLIACKY

Konštantín Čulen bol spisovateľ, novinár a historik, ktorý sa zaslúžil o dosiaľ neprekonané zmapovanie dejín Slovákov v Amerike. Počas totalitného režimu bola táto osobnosť slovenského rodoľuba zatlačená do ústrania, čo podmienila politická situácia v bývalom Československu.