Vlado CLEMENITS - Bez diskusie..., jedenásť povrazov a tri doživotia!


Clementis Vladimír štvorecŠesťdesiat rokov po poprave o osudových okolnostiach násilnej smrti V. Clementisa II.

Peter ŠTRELINGER

Čo bolo „hlavnou vinou“ Vladimíra Clementisa? Ak vychádzame zo známeho dokumentu Proces s vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfom Slánskym, v oficiálnej žalobe bol Vladimír Clementis obvinený z trestných činov vlastizrady, vyzvedačstva, sabotáže a vojenskej zrady. Dlhé roky sme boli presvedčení, že všetky tie obvinenia boli vykonštruované a že nemali žiaden reálny základ. Jeho krutý osud sme vnímali ako obeť Stalinovho kultu osobnosti.

Osvald ZÁHRADNÍK - Dramatik básnického obrazu a ľudského vnútra


zahradnik osvald štvorecDivadelný tvorca európskeho formátu Osvald Zahradník má osemdesiat rokov

Milan POLÁK – Foto: archív SNN

V závere tohto roku sa spisovateľ a dramatik Osvald Zahradník dožil krásneho životného jubilea – osemdesiatich rokov. Jeho tvorivý život charakterizovala impozantná tvorivá a pracovná aktivita nielen ako autora mnohých  úspešných dramatických textov pre divadlo, rozhlas a televíziu. Poznali sme ho ako významného a osobitého režiséra najmä rozhlasových dramatických útvarov a v neposlednom rade aj ako organizátora a vedúceho pracovníka v oblasti divadelného umenia, a to či už na ministerstve kultúry, ako šéfa činohry Slovenského národného divadla (1976 – 1979), potom tajomníka a neskôr predsedu Zväzu slovenských dramatických umelcov.

Vlado CLMENTIS - Mlčanie o obludnej dobe krutých represálií a definitív


Clementis Vladimír štvorecŠesťdesiat rokov po poprave o osudových okolnostiach násilnej smrti V. Clementisa

Peter ŠTRELINGER

Za bývalého režimu zvyklo sa hovoriť o päťdesiatych rokoch iba „Pošušky“ – parafrázujúc názov básne Laca Novomeského. A dnes – za demokracie – zvykne sa už o tejto dobe hovoriť zas veľmi málo. To sa týka i Vladimíra Clementisa, novinára, štátnika, bývalého ministra zahraničných vecí. Clementis – jediný Slovák popravený v procese so Slánskym. Veľká, osudová osobnosť Slovákov, ktorú dávame na roveň Štúrovi, Štefánikovi či Dubčekovi. Aj pre ich tragické, záhadné konce, kruté definitívy...

Matúš KUČERA - Uznávaný aj uctievaný vedec a historik svojho národa


Kučera  štvorecNijaká energia slovenskej inteligencie vydaná na dielo národnej slobody nevyšla nazmar

Drahoslav MACHALAFoto: Ladislav LESAY

Inteligencia je prostriedok na prekonávanie prekážok. Je výsadou, ale aj veľkým záväzkom patriť k slovenskej inteligencii, ktorá za zmysel svojho konania považuje to, že sa dobrovoľne sama najíma do služby národu, z ktorého vyšla. Nijakého intelektuála, ktorý cíti vedomie povinnosti voči vlastnému národu, k takejto obete nikto verejne nevyzýva, je to najmä vec nezištného rozhodnutia. Ak sa z tejto dobrovoľnosti k povinnosti stane postoj k životu, potom môže intelektuál pre vlastný národ veľa dokázať. Takýto postoj je vlastný nášmu poprednému historikovi, profesorovi Matúšovi KUČEROVI, ktorý si v týchto dňoch pripomína významné životné jubileum – 80 rokov života.

Alexander DUBČEK - Prvý komunista v kresťanských nebesiach


dubček štvorecKrčmoví revolucionári, prisluhovači z Havlovho okruhu znevážili Dubčekov mýtus

JÁN SMOLEC - Foto: archív SNN

K Alexandrovi Dubčekovi som ako novinár od roku 1968 prechovával úprimnú úctu. Uchoval som si ju aj napriek tomu, že ma za propagáciu  ním tvoreného socializmu s ľudskou tvárou normalizátori vyhnali z redakcie Smeny a vypudili na perifériu spoločnosti, kde som pod dozorom Štátnej bezpečnosti pobudol dvadsať rokov.

Jozef DARMO - Vedec a pedagóg zžitý so žurnalistikou


Darmo štvorecJozef Darmo je aj v osemdesiatke stále obdivuhodne aktívny a prínosne činorodý

Roman MICHELKO – Foto: Ladislav LESAY

Jozefa Darma osobne poznám niekedy od prelomu milénií. Poznám ho ako človeka veľmi činorodého, odborne fundovaného, so širokým rozhľadom a navyše nepodkupného. Práve táto posledná vlastnosť sa u nás u „úspešných“ ľudí nenosí.

RASTIC - Prvá slovenská významná politická osobnosť a štátnik


rastic štvorecAk ktosi čo i len ovoňal zachovalé stredoveké dokumenty, pochopí Rasticov význam         

Milan S. ĎURICA – Ilustrácie: archív

Po zmene režimu v roku 1990 redaktor ktoréhosi časopisu na Slovensku mi kládol otázky do ankety, v rámci ktorých bolo aj: „Koho považujete za najvýznamnejšiu osobnosť slovenských dejín?“ Na moju jednoznačnú odpoveď: „Rastica !“ zostal redaktor udivený, ako keby bol počul prvý raz v živote toto meno, a opakoval otázku. Tak som mu povedal: „Vy ho asi voláte Rastislav.“ Ale ani potom nezdal sa mi byť presvedčený.

Vladmír FERKO - Milovník života, vlasti a práce


Ferko Vladimír štvorecOSOBNOSTI SLOVENSKA

Uplynulo desať rokov od úmrtia skvelého novinára a spisovateľa Vladimíra Ferka

Ján ČOMAJ – Foto: Emil SEMANCO

Ani po rokoch, s potrebným kritickým odstupom času, nemám prečo meniť svoj názor: Vladimír Ferko a Roman Kaliský sú najvyššou stálicou slovenskej žurnalistiky a s Vojtechom Zamarovským, Pavlom Dvořákom a Milanom Várošom súhvezdím našej literatúry faktu. Neviem však s istotou povedať, kde bolo ťažisko jeho bohatej tvorby – v  publicistickej či beletristickej žurnalistike, v odvážnej esejistike alebo v pútavých reportážach, v novinárčine alebo v literatúre.

Anron BERNOLÁK - Tu máte slovo moje o reči vašej


Bernolák štvorecVýročie UNESCO azda pomôže Slovákom oživiť odkaz kňaza, ktorý im dal jazyk

Dušan D. KERNÝ

Pestrofarebné babie leto sa na Orave pomaly, ale iste mení na jeseň. Nad vodami priehrady sa vznášajú ranné hmly. Vznášajú sa aj nad piatimi zatopenými obcami. Z jednej z nich – zo Slanice, zostal len rímskokatolícky kostol na malom ostrove. Je to jediné miesto, kde sa dá pripomenúť, že práve tu v Slanici sa narodil muž, ktorého si tento rok pripomíname celosvetovo vďaka kalendáru UNESCO.

Ján KALINČIAK - programovo preorával Slovensko


Kalinčiak štvorecDo dobovej romantickej spisby vniesol štúrovský historizmus a svoju estetickú erudíciu

Text a foto Igor VÁLEK

Prozaik, básnik, literárny kritik a presvedčivý pedagóg, či ak chceme zo širšieho pohľadu pôsobnosti – osvetár v najlepšom zmysle obsahu slova. Toto všetko bol Ján Kalinčiak. Vždy do poslednej bodky, do samotnej podstaty ktorejkoľvek „profesie“ a jej nezištného napĺňania.