Roman KALISKÝ - Muž rovný ako horehronská jedľa


Kaliský Roman  štvorecVýznamný novinár, bard slovenskej reportáže R. Kaliský sa dožíva deväťdesiatky

JÁN ČOMAJ

Viem, že som už raz podobný titul pri tomto bardovi slovenskej reportáže a publicistiky spomenul. Ak sa nemýlim, len toť nedávno pri jeho osemdesiatke. Nič iné ho však v mojich predstavách presnejšie a stručnejšie necharakterizuje ako táto jednoduchá metafora. Aj v úctyhodnom veku sa drží vzpriamene vďaka koreňom, miazge a vnútornej hrdosti. Za tie roky, v ktorých zaduli nejedny víchrice, sa nikdy nezlomil ani nevyvrátil. Aj keď to stálo veľa duševných síl a  útrap.  

Vladimír MINÁČ - V košeli zo žihľavy možno byť len rebelom


mináč štvorecVladimír Mináč vyoral v našej literatúre aj v spoločenskom diskurze hlbokú brázdu

Roman MICHELKO – Foto: ddk, archív rodiny V. Mináča

Skôr než sa začnem venovať zástoju Vladimíra Mináča v slovenskej politike, musím si postaviť základnú otázku. Bol vôbec Vladimír Mináč politik? Odpoveď na túto otázku vôbec nie je jednoznačná. Vladimír Mináč určite bol intelektuálom, ktorý sa akosi náhodou, sem-tam počas svojej životnej púte ocital aj v politike, ale definovať ho ako profesionálneho politika by bolo veľmi nepresné.

Talent naplno venoval architektúre a archeológii


Piff štvorecBratislavský hrad Alfredovi Pifflovi učaroval, ale priniesol mu aj niekoľkoročné väzenie

Eva ZELENAYOVÁ

Akosi sa nám nedarí zveľaďovať kultúrne dedičstvo, ktoré by bolo na očiach, pútalo pozornosť, pri poznávaní ktorého by si deti mohli prehlbovať vzťah k našej histórii. Trebárs v Bratislave je žalostne málo zakonzervovaných archeologických vykopávok a aj jestvujúce skôr odpudzujú, než priťahujú pozornosť.

Ľudovít KUKORELLI - Náčelníka štábu čapajevovcov zrejme úkladne zabili


Kukorelli štvorecFilmový dokument o dodnes nevyjasnenej smrti majora Ľudovíta Kukorelliho zmizol

Dušan D. KERN Ý podľa štúdie Štefana BALBERČÁKA – Foto: Emil SEMANCO

V košickom Dóme svätej Alžbety je výnimočný hrob. Pol roka po pohrebe človeka, čo v ňom leží, exhumovali jeho telo, urobili pitvu, aby tam napokon už na posledný odpočinok uložili telesné pozostatky jediného účastníka Slovenského národného povstania, ktorého po smrti povýšili na majora a v neďalekom Parku generála Petrova mu odhalili bronzový pomník od akademického sochára Arpáda Račka.

Karol GULEJA - Muž, ktorý bol prvý


Guleja KarolObdivuhodný príbeh Karola Guleju, nadšenca, ktorý nám zachoval drotárstvo

Ján ČOMAJ

Zachoval pre nás drotárstvo ako etnografický fenomén a ako modernú odyseu, plnú dramatických osudov Slovákov v rozličných kútoch sveta. Dnes prekvapene sleduje renesanciu remesla a jeho prevtelenie sa do  umenia, tvorby nádherných, dokonca panovníckych šperkov a diel moderného sochárstva. Rodák z Turca, kysucký učiteľ Karol Guleja.

J. C. HRONSKÝ - Zmierlivý a nahnevaný Hronský


Hronský JC štvorecZaujímavý pohľad do zákulisia jedného búrlivého obdobia našich dejín

Milan GONDA

Keď bolo prelomené dlhoročné mlčanie o Jozefovi Cígerovi Hronskom po jeho emigrácii zo Slovenska, znovu začali u nás vychádzať jeho knihy i štúdie, ba celé monografie o ňom. Dalo by sa povedať, že ho máme dobre preštudovaného a rozanalyzovaného. Kompletné Hronského literárne dielo je zhrnuté do jedenástich zväzkov jeho Zobraných spisov. Zavŕšením bude XII. zväzok s názvom Niet krajších slov, ktorý má vyjsť v tomto roku. Budú v ňom jeho publicistické príspevky a tiež referáty, oficiálne príhovory a iné dokumenty verejného charakteru.

Štefan HLAVÁČ - Človečina podľa kňaza Štefana Hlaváča


hlaváč štvorecLáska k blížnemu vyžaduje chrániť životy iných aj s nasadením svojho vlastného

Stanislav VANČO

Prof. Dr. ŠTEFAN HLAVÁČ (1903 – 1983) sa narodil slovenskej slúžke v Budapešti. Katolícky kňaz, profesor latinčiny, dejepisu, filozofie, estetiky a náboženstva na gymnáziách v Michalovciach a Humennom (1929 – 1950), nemocničný kaplán a sociálny pracovník, zakladateľ Saleziánskeho ústavu v Michalovciach, priekopník ekumenizmu prenasledovaný každým režimom; pozbavený profesúry (1950) i dušpastierskej práce (1951), politický väzeň Prešov, Košice, Ilava, Pankrác; „mukl“ v bani Tmavý (1952 – 1954), do decembra 1957 bez pastorácie; pod dozorom ŠtB správca fary v Hermanovciach (1957 – 1983).

Alojz MACEK - Uznávaný generál armády slovenskej mládeže


macekNárodovectvo Alojza Maceka možno porovnať len s aktivitami najväčších rodoľubov

Vojtech KARPÁTY

Medzi neprávom zaznávaných a opomínaných slovenských národných pracovníkov a obetavých mládežníckych organizátorov dvadsiateho storočia patrí svojou spolkovou činnosťou, dielom, no najmä pevnými mravnými a ideovými postojmi Alojz Macek. Koncom júna sme si pripomenuli tridsiate siedme výročie úmrtia tejto nedocenenej osobnosti slovenského mládežníckeho spolkového života.

Štefan HOZA - Dámy pobláznil elegantný Jánošík vo fraku

hoza štefan - štvorecŠtefan Hoza spevom po slovensky očaril Prahu a stal sa hviezdou operetných scén

Milan POLÁK

Štefan Hoza bol muž impozantného zjavu a svietivo oceľového hlasu. Okrem toho, že bol hrdinom desiatok operiet a opier na slovenských, českých a zahraničných javiskách, bol aj priekopníkom, osnovateľom a podnecovateľom nášho národného koncertného a hudobno-dramatického umenia. Bol hercom, spevákom, libretistom, prekladateľom, publicistom, dramaturgom a pedagógom v čase, keď sa kládli základy nášho národného operného umenia.

Ján VACVAL - Doma pobozkal kríž a vybral sa do šíreho sveta

j. vacval - štvorecPredseda Svetového kongresu zahraničných Slovákov Ján Vacval – muž silnej viery

Ján SMOLEC

Významných hlásateľov slovenského národného ducha, ktorých bolo počuť už začiatkom  minulého storočia, sme mali najmä v Amerike, kde podpísali známu Pittsburskú dohodu. Tá prispela k tomu, že sme sa vymanili z maďarského područia, ale zároveň strčili hlavy do českého sedemdesiatročného chomúta. Hoci český útlak bol pre Slovákov oveľa miernejší ako maďarský, usilovali sme sa aj z neho vymaniť. Prispela k tomu ďalšia generácia slovenských emigrantov na čele s úspešným podnikateľom v Kanade Štefanom Boleslavom Romanom. K nemu sa pripájali Slováci, ktorí utekali za more po druhej svetovej vojne. Patrili medzi nich najmä aktéri a obhajcovia prvej slovenskej štátnosti. Ďalšia silná vlna emigrantov odchádzala do sveta po komunistickom puči v roku 1948 a sovietskej okupácii 1968. V emigrácii, najmä v USA, vznikali proslovenské organizácie a spolky. Okrem iných aj Svetový kongres zahraničných Slovákov. Za predsedu zvolili Jána Vacvala.