Demografia podľa „zlatej miliardy“


Blíži sa zákaz slovného spojenia matka a otec

Demografia podľa „zlatej miliardy“

Nikolaj MALIŠEVSKYJ  Preklad PhDr. Jozef MIŽÁK, Tibor KOREČKO Zdroj: www.fondsk.ru               

Správy o tom, že vládne kruhy Veľkej Británie už vydali vyhlásenie o podpore homosexuálnych partnerstiev a sú pripravené v oficiálnych dokumentoch zameniť výraz „muž a žena“ termínom „partneri“, „aby chránili práva sexuálnych menšín“, zverejnila západná tlač ešte vlani na jar. Táto zmena terminológie sa uskutočňuje v rámci kampane za legalizáciu manželstiev rovnakého pohlavia.

Nárazník schytá najviac úderov


Štát potrebuje strednú vrstvu na to, aby chudobní nepozabíjali bohatých

Nárazník schytá najviac úderov

Ivan BROŽÍK

„Úpadok strednej vrstvy je niečo, čo sa neudeje z ničoho nič. Z ničoho nič nenastane neúprosné rozoberanie strednej vrstvy, trvajúce už viac ako dve dekády. Ak cena základných vecí, čo potrebujeme – domáce potreby, jedlo, benzín, elektrina – stúpa rýchlejšie ako naše príjmy, znamená to, že chudobnieme“ – The Economic Collapse.

Zvaliť symboly českej kolonizácie Slovenska


ESEJ

Prečo nedať jednému mäsiarikovi batôžtek na cestu

Zvaliť symboly českej kolonizácie Slovenska

Ján LITECKÝ ŠVEDA – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

Pokiaľ my sme už dlhé desaťročia naučení brániť svoju identitu – najprv proti Maďarom, neskôr proti Čechom, väčšina západnej Európy mala v tomto ohľade život oveľa jednoduchší. Aj preto ľudia zo Západu veľmi často nerozumejú takým organizáciám, ako je Matica slovenská. Všeličo sa už však začína meniť. Najmä pričinením ľavičiarskych intelektuálov, ktorí po roku 1968 ovládli verejný diskurz a svoje globalistické ciele už začínajú presadzovať nielen chytráckou propagandou, ale už aj nezakryto totalitne.

Obchádza Európu strašidlo možnej revolúcie? – 2. časť


EÚ vlajkyPostavenie obyvateľov starého kontinentu smeruje k výbuchu mladej nespokojnosti

Obchádza Európu strašidlo možnej revolúcie? – 2. časť

Viliam JABLONICKÝ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Ako prvý vlani začiatkom novembra Hamburger Abendblatt zverejnil mimoriadnu správu, že všeobecne známy a nepochybne dobre informovaný bývalý nemecký kancelár Helmut Schmidt sa obáva násilného vystúpenia v Európe! Jeden z najúspešnejších moderných nemeckých kancelárov, orientáciou sociálny demokrat, túto obavu vyslovil na pozadí dlhovej krízy a hlbokých politických a hospodárskych premien vo svete a doslova varoval: „Sme v predvečer možnej revolúcie v Európe.“ V minulom čísle SNN sme uverejnili prvú časť esejistického zamyslenia sa nad možným vývojom v Európe. Aktuálne sa začali imigranti vo Švédsku búriť. Svoj názor vyjadrili vážnymi pouličnými bitkami či nepokojmi.

Obchádza Európu strašidlo možnej revolúcie? – 1. časť


EÚ vlajkyPostavenie obyvateľov starého kontinentu smeruje k výbuchu mladej nespokojnosti

Obchádza Európu strašidlo možnej revolúcie? – 1. časť

Viliam JABLONICKÝ – Foto: archív SNN

Ako prvý vlani začiatkom novembra Hamburger Abendblatt zverejnil mimoriadnu správu, že všeobecne známy a nepochybne dobre informovaný bývalý nemecký kancelár Helmut Schmidt sa obáva násilného vystúpenia v Európe! Jeden z najúspešnejších moderných nemeckých kancelárov, orientáciou sociálny demokrat, túto obavu vyslovil na pozadí dlhovej krízy a hlbokých politických a hospodárskych premien vo svete a doslova varoval: „Sme v predvečer možnej revolúcie v Európe.“ H. Schmidt konštatoval, že nielen európske inštitúcie stratili dôveru, ale neistotu cítiť aj v Číne a USA. Jeden zo šéfov Deutschen Bank Jürgen Fitschen sebakriticky označuje „krátkodobé maximalizácie zisku v bankách za ekonomicky nezmyselné“.

Národ si zaslúži poznať vlastné dejiny


Hrnko štvorecKam sme sa to dopracovali, alebo príbehy z dnešného Slovenska

Národ si zaslúži poznať vlastné dejiny

Anton HRNKO – Karikatúra: Peter GOSSANYI

Rok 1992 nebol ľahký. Slovensko nezadržateľne smerovalo k národnej a štátnej zvrchovanosti. Nie všetci sa však s tým zmierili. Významná časť slovenskej humanitnej inteligencie a najmä novinárskej obce sa postavila zúrivo proti. Jeden novinár odpor proti osamostatňovaniu Slovenska prejavil aj tým, že sa nechal zaradiť na kandidátsku listinu Strany maďarskej koalície, ktorej značná časť predstaviteľov vždy mala problémy s lojalitou voči Slovenskej republike a jej územnej celistvosti.

Mesto bez sôch a bez vízie budúcnosti


BartfayKeď sa sochár mieša architektom do remesla

Mesto bez sôch a bez vízie budúcnosti

Tibor BARTFAY – Foto: Emil SEMANCO

Táto úvaha je vernou mozaikou myšlienok národného umelca, sochára Tibora Bartfaya, autora nitrianskeho Pribinu, bratislavského súsošia štúrovcov, Kopernika v parku pred SND, pomníka obetiam Hirošimy na Račianskom mýte v Bratislave a mnohých ďalších monumentálnych diel z jeho životopisnej a memoárovej knihy Tisíc a jeden príbeh sochára Bartfaya. Akoby za tých šesť rokov, čo majster tieto slová vyslovil, dozreli. V čase, keď nedoznel spor o sochu Svätopluka, keď mestskí poslanci odmietajú súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda, keď sú developeri mocnejší ako zdravý rozum i ľudský cit, Bartfayove slová nám padajú z jeho výšin ako manna nebeská.                                                        (jč)

Dvadsaťročná slovenská cesta súčasnosťou


Už si viac nesmieme nechať – ako toľkokrát – ukradnúť vlastné dejiny a ich tvorcov

Dvadsaťročná slovenská cesta súčasnosťou

Viliam HORNÁČEK – Foto: archív SNN

Už si viac nesmieme nechať ukradnúť vlastné dejiny a už nesmieme viac veriť nijakým cudzím manipulátorom či ideologickým deformátorom ani vlastným politickým či iným dobrodruhom, zapredancom a zradcom. S dôverou verme už iba vlastnej skúsenosti! Boli sme to predsa my, kto vybojoval tento historický osudový zápas. Sú to naše dejiny a je teda naším výsostným právom, aké o nich podáme svedectvo. Veď je to naša – slovenská cesta!

Zavrhujú národ a spochybňujú cyrilo-metodské dedičstvo


cyril a metod socha NitraDiskusie a polemiky o znenie preambuly slovenskej ústavy sú opäť na programe dňa

Jozef HAJSTER – Foto: archív SNN

V nedávnej minulosti sme zaznamenali snahy o Ústavy SR. Nejde len o jej paragrafové znenie, ale aj o preambulu. Neprekvapuje, že Most – Híd, ale aj SaS navrhovali, aby v nej boli ako štátotvorní subjekt uvedení občania namiesto národa. Odporcom súčasného znenia je tŕňom v oku aj jej odvolávanie sa na dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. Zarážajúce je, že medzi pripomienkami a názormi sa objavili aj také, ktoré tvrdia, že nijaké také dedičstvo neexistuje. Lebo podľa nich sa nič z toho, čo vierozvestcovia na Veľkú Moravu priniesli a zaviedli, do súčasnosti neprenieslo.

Dvadsať rokov vo vlastnom štáte


slovensky znakDOKUMENT

Vyhlásenie účastníkov 21. plenárnej konferencie slovenskej inteligencie

Koncom roka 2012 sa konala celoslovenská konferencia Nová generácia, nové východiská slovenských národovcov, ktorú zorganizovali Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus a Slobodná rada slovenského národa obnovená Slovenská národná rada. Z vyhlásenia slovenských patriotov vyberáme: