Prečo sú životy apoštolov verejnosti nedostupné


Slováci boli veľký národ, rozprestierajúci sa na väčšine Dunajskej kotliny

Denisa STANISLAVOVÁ

Prvý preklad do slovenského jazyka základného diela Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda v legendách a listoch – Moravsko-panónske legendy od profesora Jána Stanislava vyšiel naposledy v roku 1950. Išlo o tretie a posledné vydanie diela, aké by si každý kultúrny národ pestoval a šíril. Len my nie. Dnes je, i napriek neustálej snahe o hľadanie podpory u zodpovedných predstaviteľov, pre verejnosť nedostupné.

Ústava SR – výsledok zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť


Ústava SR štvorecPokiaľ na Bratislavskom hrade hrdo a suverénne nezaznelo: My národ slovenský...

Peter MULÍK – Foto: internet

Štátoprávny vývoj Slovákov, ktorý sa začal v polovici 19. storočia, zaznamenal v 20. storočí mimoriadne výkyvy. Pokým sa rok 1918 zdal byť istou záchranou slovenského národa pred hysterickým zápalom maďarizačných opatrení Uhorského kráľovstva, československá štátnosť sa ukázala nielen ako pozitívum, ale aj ako hrozba pre samotnú myšlienku identity slovenského národa.

Slovenská historiografia sa pridržiava maďarských interpretácií


Starouhorské kmene medzi Slovanmi podľa Uhorsko-poľskej kroniky

EVA ZELENAYOVÁ

Vraví sa, že históriu píšu víťazí. Pre nás, Slovákov, to môže byť skôr výhovorka, než skutočnosť. Takmer dvadsať rokov máme vlastný štát a nedá sa povedať, žeby sme pokročilí v otváraní našich dejín. A keď sme, nejaké musíme mať. Vieme čosi o Samovej i Veľkomoravskej ríši, ale od 10. storočia akoby Slováci prestali jestvovať. Dokonca nevieme ani to, ako sme sa zo Slovanov stali Slovákmi...

Cesta k Slovenskej štátnosti v roku 1992


slovenská vlajkaO čase a dokumentoch, značiacich Zavŕšenie emancipačného zápasu slovenského národa

Viliam HORNÁČEK

V Slovenských národných novinách sme pripravili seriál osobných spomienok aktívnych účastníkov národno-emancipačného zápasu zo začiatku deväťdesiatych rokov. Začíname ho spomienkou akademického maliara Viliama HORNÁČKA, predsedu Združení slovenkej inteligencie, ktorý už v marci 1990 - v čase tzv. pomlčkovej vojny založil Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, na pôde ktorej vznikli mnohé iniciatívy vedúce k vzniku samostatnej SR.

Zakríknuté vlastenectvo aj národné sebavedomie


slovensky znakKto sa opováži niesť zodpovednosť za Slovákov na južnom Slovensku?

Ivana HORNÁ

Južné Slovensko musí začať viesť vlastnú národnú politiku. Zdrojom môžu byť aj matičné pracoviská a odbory, ale aj tretí sektor. Tie žijú a dýchajú životom Slovákov a sú schopné naň aj reagovať. Nová povolebná politická situácia na Slovensku nie je pre juh krajiny dostatočne priaznivá.

Pamäť národa je žiaľ tvárna, podlieha účelovým vplyvom


černováNaše dejiny sa interpretovali cez optiku hegemónov, čo nás ovládali alebo chceli ovládať

Eva ZELENAYOVÁ

„Slováci sú nacionalisti, ktorí sa proti Čechom budú chcieť zblázniť,“ povedal pred zápasom so Slovenskom na MS v ľadovom hokeji tréner českého výberu Alois Hadamczik. Že by Česi nehrali vo finále šampionátu, vôbec nepochyboval, o čom svedčia jeho slová: „Je to pre mňa prestížne kvôli tomu, že reprezentujeme našu krajinu a chceme, aby uspela.“

Genetický világoš južných susedov

Marek DANKO

PredvyšedvadsiatimirokmispôsobilšokvMaďarskuamerickýgenetikavedectalianskehopôvoduprof. LuigiCavalli-SforzazoStanfordUniversity. Popodrobnomgenetickomvýskumedokázal, že „lensťažkosťamimožnonájsťnejakéstopyugorských (staromaďarských) génovvsúčasnejpopuláciiMaďarovažeabsolútnaväčšinapopulácieMaďarskejrepublikyniejeetnickymaďarská, aleprevažneslovanská."

Moderné Slovensko a jeho zrod očami historika


trianonVedecká tvorba ako vzrušujúce čítanie o napínavých príbehoch

Dušan D. KERNÝ - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

V predajni starých kníh v bratislavskom Starom meste sa ani deň neohrialo ledva dohromady držiace vydanie Zbierky zákonov Československej republiky. Bolo z roku 1920. Cena 65 eur. Zmizlo v rukách toho, koho zaujímal päťjazyčný text právneho dokumentu Trianonskej mierovej zmluvy medzi veľmocami a ich spojencami a porazenou monarchiou – Maďarskom.

Oživovanie historickej pamäti môže pomôcť aj dnešku


stredovekOd bitky pri Rozhanovciach, najväčšej v stredoveku u nás, uplynulo sedem storočí

František MRVA – Jozef SCHWARZ

Bitka pri Rozhanovciach sa odohrala v piatok 15. júna 1312 v okolí rovnomennej obce neďaleko Košíc Na bojovom poli sa zrazili vojská kráľa Karola Róberta z Anjou, ktorým prišli na pomoc vojská spišských Sasov, rytierov rádu johanitov a vojsko Košíc. Ich protivníkmi boli vojská Omodejovcov – synov nebohého palatína Omodeja, ktoré posilnili oddiely Matúša Čáka Trenčianskeho.

Smutné svedectvo vyhasnutého svedomia národa


Bývalí politickí väzni majú dve organizácie, ktoré sa v mnohom názorovo rozchádzajú               

Eva ZELENAYOVÁ

Slovenský rozhlas odvysielal 1. mája na tento deň dosť nezvyčajnú reláciu. Členovia Konfederácie politických väzňov sa stretli pri pamätníku politických väzňov v Leopoldove a  navštívili objekty väzenia, v ktorých mnohí z nich prežili mladosť. Nezaujatého poslucháča nemuselo na relácii nič vyrušiť. Redaktorka dala slovo niektorým účastníkom stretnutia. Jeden z nich povedal, že komunistický režim ho síce neprenasledoval, ale prijal pozvanie priateľa do spoločnosti politických väzňov, s ktorými sympatizuje.