Kde je ten pes zakopaný?


Malá úvaha nad jednou tabuľkou so  zrážajúcimi  číslami

Keď si človek pozorne prezrie našu tabuľku,  musí sa mu vynoriť otázka: Prečo je taký nepomer medzi výkonnosťou slovenskej ekonomiky v porovnaní s vyspelejšími európskymi krajinami a mzdami tam a u nás?  Súčasná produkcia na Slovensku, vyjadrená hrubým domácim produktom (HDP) na  obyvateľa, dosahuje 73 percent HDP  priemeru Európskej únie (v čase, ktorý odzrkadľuje tabuľka, to bolo o čosi menej) – naše platy sú však voči mzdám vo väčšine  členských krajín únie štvrtinové.  

Sieť, v ktorej sa cítime bezpečne a isto , SNN 48


Slovensko je zázračná skrinka, ktorá sa otvára pre tých, čo chcú poznať našu národnú kultúru

Súčasnosť, ktorú žijeme, je dokonale vylomená z kĺbov. Vzdelaný intelektuál vie, že doba stavia pred ľudí úlohy aj nové výzvy. Žijeme však čoraz viac vo virtuálnom svete zaplavenom mediálnym smogom, ktorý 

Zhrbení historici píšu zhrbenú históriu, SNN 49


Slovakia in History alebo pokus dokončiť dielo, v ktorom Maďari neuspeli

Najväčším sklamaním slovenských emigrantov bolo spoznanie, že svet nás ako národ nepozná. Vďaka Maďarom, ktorí nás od rozpadu monarchie v svetových médiách kde sa dá, ignorujú, ale aj pričinením českej politiky zostali Slováci pred svetovou verejnosťou zatajení. Pokusy slovenských historikov v emigrácii oboznámiť verejnosť s nedeformovaným výkladom slovenských dejín sa stretli s nálepkovaním, že sú pohrobkovia ľudáckeho režimu.

Plazivé kroky k autonómii, SNN 50


Komárno most štvorecSLOVÁCI NA JUHU

Každá rana – čo úder menšiny, to zásah väčšine

Mnohí Slováci prichádzajú sem na južné Slovensko, aby vychovali svoje budúce maďarské deti. Iní mnohí Slováci tu vychovajú svoje slovenské deti, aby raz, keď všetci dospejú do zrelosti a staroby, opustili tento kraj. A hŕstka Slovákov, ktorí tu vychovajú svoje slovenské deti, tu zostanú blúdiť, aby našli korene stratenej lipy.

Železné putá mostov, SNN 51-52


Môžeme pretaviť mosty zo starého železa do nových myšlienok?

Naša vlasť je samé puto, ale aj my sami sme spútaní vlastnými putami. A stále vznikajú nové putá a nové brehy, reálne aj vzdušné, ktoré musíme, chceme a sme nútení spojiť alebo rozdeliť. V týchto dňoch slávil jeden z mostov cez Dunaj desiate výročie svojho obnovenia. Veľkolepé oslavy sa niesli mestom tri dni. Koľko driny je za rekonštrukciou dunajského mostu, koľko energie a času za jeho obnovením a koľko rizika za jeho znovuzrodením? A koľko mostov sa ešte postaví cez Ipeľ? Týkajú sa nás mosty? A čo je za nimi?