Rafael Rafaj

thumbnail
Z tlaèovej konferencie Inštitútu národnej politiky (INP) 5. októbra 2015 v Bratislave. Na tlaèovej konferencii predstavili aj knihu s názvom "Súmrak európskej civilizácie - Barbari sa zmocòujú Európy" , ktorej autorom je analytik Inštitútu národnej politiky (INP) Pavel Fendek. Na snímke predseda INP Rafael Rafaj. FOTO TASR - Martin Baumann