Boli chartisti zaplatení kolaboranti?


vojtek štvorecNekonformný Jozef Vojtek prekážal komunistom a teraz prekáža aj „demokratom“

Boli chartisti zaplatení kolaboranti?

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Narodil sa v roku 1948, teda v roku nástupu komunistického režimu k moci. Hoci pochádzal z katolíckej rodiny, katolicizmus ho neoslovoval. Mal troch bratov a sestru, v roku 1971 absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor zoológia. No už počas štúdia ho oslovilo náboženské hnutie Spoločnosť Svätého Ducha pre zjednotenie svetového kresťanstva. Bolo to v roku 1969. Mgr. Jozef Vojtek mal 21 rokov a život pred sebou. V tom čase vôbec netušil, ako mu záujem o hľadanie odpovedí na základné otázky života ovplyvní budúcnosť.

Závislosti zabíjajú v ľuďoch tvorivý potenciál


OKRUHLICA štvorecNie je to zlozvyk ani skúška pevnej vôle človeka, ale smrteľná choroba

Závislosti zabíjajú v ľuďoch tvorivý potenciál

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: autor

Za zdravotnými a sociálnymi ťažkosťami mnohých ľudí sa často skrýva príčina, ktorou je závislosť od návykových látok. Nevyberá si obete podľa veku, vzdelania, pohlavia, nerozlišuje medzi postihnutými podľa ich spoločenského postavenia. O závislosti, ktorá má rôzne diagnózy, hovoria lekári jednoznačne ako o chorobe. Počet tých, ktorí odmietajú odbornú pomoc, sa dá iba odhadovať. Tí, ktorí ju vyhľadajú, možno vojdú do dverí bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ). Jeho riaditeľom je MUDr. Ľubomír OKRUHLICA, CSc. Je aj hlavným odborníkom pre medicínu drogových závislostí Ministerstva zdravotníctva SR.

Sme svedkami toho, že aj „svedomie národa“ je bez svedomia?!


Murín Gustáv štvorecSpor o budovu Domu spisovateľov má nielen morálne, ale aj finančné pozadie

Sme svedkami toho, že aj „svedomie národa“ je bez svedomia?!

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: autor

„Keby vedenie spisovateľských organizácií nezbankrotovalo morálne, nemohli by sme my všetci ich pričinením zbankrotovať finančne,“ hovorí vedec a spisovateľ Gustáv Murín. Situácia okolo ekonomických prešľapov v súvislosti s Domom spisovateľov v Bratislave je zrkadlom stavu celej našej spoločnosti. Na úvod vysvetlime, že AOSS je Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, ktorá má budovu v správe aj preto, že jej to umožnila staršia organizácia Spolok spisovateľov Slovenska. Gustáv Murín o tom vie svoje, bol predsedom Slovenského centra PEN, čo je najväčšia celosvetová organizácia literátov zasadzujúcich sa za slobodu slova prejavu, bol aj členom Rady AOSS.

Na mape neslobody nesmú byť biele miesta


Krajňák UPN štvorecROZHOVOR TÝŽDŇA

Ústav na skúmanie totalitného režimu vznikol až trinásť rokov od jeho pádu

Na mape neslobody nesmú byť biele miesta

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ - Foto: archív SNN

Zákon o pamäti národa predložil Ján Langoš, ktorý sa stal prvým predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN).Z tohto zákona vyplýva, že štát je povinný „sprístupniť utajenú činnosť represívnych orgánov v dobe neslobody 1939 – 1989 a určiť zodpovednosť za porobenie vlasti, vraždenie, zotročovanie, lúpenie a ponižovanie, morálny a hospodársky úpadok sprevádzaný justičnými zločinmi a terorom proti nositeľom odlišných názorov, deštrukciu tradičných princípov vlastníckeho práva a zneužívanie výchovy vzdelávania a vedy a kultúry na politické a ideologické účely“.

Nový pápež dáva svetu novú nádej


Zvolenský-štvorecS arcibiskupom Bratislavskej arcidiecézy S. Zvolenským o aktuálnych problémoch

Nový pápež dáva svetu novú nádej

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Rozhovor s arcibiskupom Bratislavskej arcidiecézy Stanislavom ZVOLENSKÝM sa uskutočnil bezprostredne po voľbe nového pápeža Františka. Médiá nielen na Slovensku, ale aj vo svete prikladali voľbe pápeža veľký význam. Navyše na Slovensku si pripomíname 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a s účasťou Benedikta XVI. sa na oslavách nerátalo. Nový pápež dáva novú nádej. Biskupská konferencia Slovenska upravila vystupovanie klerikov a zasvätených osôb v médiách, čo tiež vyvolalo značný mediálny ohlas. Bolo sa teda o čom s otcom arcibiskupom S. Zvolenským rozprávať.

Eva MITROVÁ: Ako sa z uznávanej odborníčky v medicíne stala politička a naopak


Mitrová štvorecAk sa rešpektuje etický kódex, fakty zostanú faktami – vo vede aj v žurnalistike

Ako sa z uznávanej odborníčky v medicíne stala politička a naopak

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

O MUDr. Eve MITROVEJ, DrSc., sa dá povedať, kto vie, ten vie. Na začiatku roku 1992 zastávala post vedúcej vedeckej pracovníčky vo Výskumnom ústave preventívneho lekárstva. V júnových voľbách bola zvolená do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia za HZDS. Stala sa jeho podpredsedníčkou a bola medzi tými poslancami, čo hlasovali za vznik samostatného štátu. Ešte v tom istom roku bola vyslaná do Štrasburgu ako posledná československá veľvyslankyňa v Rade Európy.

Kde leží naša slovenská športová bieda


S Tomášom Kuťkom o putovaní hádzanárskym svetom a o spievaní hymny

Kde leží naša slovenská športová bieda

Zhováral sa Peter VALO – Foto: autor

Hádzanársky tréner Tomáš KUŤKA začínal s dorastenkami v krajskej súťaži. Ako 32-ročný oslávil svoj prvý majstrovský titul s Iskrou Partizánske, ako 37-ročný sa ako prvý slovenský tréner so Štartom Bratislava prebojoval do finále Pohára EHF. Keď mal pred štyridsiatkou, zverili mu ženskú reprezentáciu a o päť rokov neskôr viedol svoje prvé bundesligové družstvo. Je jediným trénerom, ktorého zverenkyne získali majstrovský, vicemajstrovský titul v samostatnej ČR i samostatnej SR a vyhrali Československý pohár.  

Už vyše štyri roky mu Cigáni v susedstve robia zo života peklo


Dobrovodský štvorec pravda.skOsud O. Dobrovodského je ukážka alibizmu samosprávy a štátu v rómskej kriminalite

Už vyše štyri roky mu Cigáni v susedstve robia zo života peklo

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Oskar Dobrovodský dáva mestu Malacky tri mesiace na vyriešenie situácie, ktorú mu spôsobujú susedia. Ak sa nedočká nápravy alebo aspoň snahy o ňu, obráti sa so sťažnosťou na Ústavný súd SR. O. Dobrovodský napísal Mestskému úradu Malacky sťažnosť pre porušenie Ústavy Slovenskej republiky a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a žiadosť o náhradu spôsobenej škody. V sťažnosti uvádza, že jeho právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a právo na pokojné užívanie svojho majetku boli a sú porušované Mestským úradom Malacky.

Demontáž sociálneho štátu je proti záujmom väčšiny obyvateľstva


Becker štvorecHovoríme s prof. J. Beckerom z Viedenskej univerzity, autorom knihy Život na úver

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: archív autora - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

 Chcete vedieť naozaj „všetko, čo ste chceli vedieť o kríze“  – odpoveď sľubuje po slovensky vydaná kniha rakúskeho profesora viedenskej univerzity Joachima BECKERA a Ivana Lesaya, vedeckého pracovníka Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Je to prvá podobná práca tohto druhu – dielo autora zo „starého“ a autora z „nového“ členského štátu Európskej únie. Ako dospeli rozdielni vedci s rozdielnou skúsenosťou k tvorbe spoločnej štúdie? Začiatkom tohto roka sme preto požiadali o odpoveď rakúskeho spoluautora publikácie.

Nitrianske žriedlo slovenskej kresťanskej a národnej histórie


Judák nitriansky biskup štvorecPápež Ján Pavol II. o meste pod Zoborom: Je Betlehemom kresťanstva na Slovensku

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív

V  roku 1995 pápež Ján Pavol II.  vyjadril vďačnosť Pánu Bohu, že mohol prísť do staroslávnej Nitry. Patrónmi diecézy sú sv. Andrej-Svorad a Beňadik, katedrálnym chrámom Bazilika sv. Emeráma. V súčasnosti je nitrianskym diecéznym biskupom profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave Viliam JUDÁK Úrad prevzal po Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi. V rokoch 1920 až 1948 spravoval diecézu Karol Kmeťko. Nitrianska diecéza zosobňuje žriedlo slovenskej kresťanskej a národnej histórie. Biskup Judák však predstavuje typ kňaza živej súčasnosti.