Zaoberáme sa politikárčením a nie riešením strategických problémov


Šikula profesor ekonómie štvorecEurópsku úniu netreba zachraňovať, ale posilňovať, aby bola konkurencieschopná

Zhováral sa Oto BALOGH - Foto: archív SNN

Prof. Ing. Milan ŠIKULA, Dr.Sc., nositeľ zlatej medaily SAV a člen vedeckého kolégia SAV pre ekonomické vedy. Už tretie funkčné obdobie vedie Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV. V rokoch 2006 – 2010 bol gestorom projektu Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, ktorý si objednala vláda SR. Vo vedeckých prácach sa venuje vývoju a perspektívam svetovej ekonomiky, hospodárskej politike EÚ, problémom globalizácie a integrácie SR do EÚ a transnacionálnym korporáciám.

Aké je byť večne druhý v spoločnej republike


Húska štvorecAugustín Marián HÚSKA o tom, ako sa Slovensko zbavilo vazalského postavenia

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ - Foto: Ladislav LESAY

Je pozoruhodné, že o jednom z hlavných tvorcov modernej slovenskej štátnosti sa na internete takmer nič nedozvieme. Pritom bol jedným z hlavných iniciátorov realizovania myšlienky Romana Zelenaya o medzinárodno-právnej subjektivite Slovenska v programe VPN, a teda aj na rokovaniach s českou stranou o štátoprávnom usporiadaní. Augustín Marián Húska (1929) s Vladimírom Mečiarom, Michalom Kováčom a Milanom Kňažkom tvorili stálych členov delegácie Slovákov na rokovaniach s českou stranou v roku 1992.

Treba vnímať aj pozitíva Uhorska a nie ho otrocky negovať


Mrva Ivan historik štvorecHovoríme s Ivanom MRVOM – spoluautorom ojedinelej knihy Dejiny Uhorska a Slováci

Zhováral sa a redakčne upravil Dušan D. KERNÝ

Slováci nerozlučne patria k všetkému kľúčovému v bývalom Uhorsku – konštatovali sme to v decembrovom vydaní nášho týždenníka. Bolo to upozornenie na pozoruhodnú a ojedinelú knihu historikov Ivana Mrvu a Vladimíra Segeša Dejiny Uhorska a Slováci. Historika a pedagóga z trnavskej univerzity Ivana Mrvu sme požiadali o zdôvodnenie tvrdenia, že až teraz – v druhom desaťročí XXI. storočia – došlo k vydaniu prvých ucelených dejín Uhorska a Slovákov v týchto dejinách.

Vlastenectvo treba povýšiť nad „kolenačkovú“ politiku voči Bruselu


danko štvorecHovoríme s Andrejom DANKOM – novým predsedom Slovenskej národnej strany

Zhováral sa Roman MICHELKO – Foto: SNN

Začiatkom októbra tohto roku sa stal na žilinskom sneme novým predsedom Slovenskej národnej strany, keď vo voľbách nemal protikandidáta. Do čela národniarov ho zvolilo 153 zo 156 delegátov snemu. „S hrdosťou a so cťou som prijal výzvu byť predsedom najstaršej politickej strany,“ povedal vtedy Anton Danko, ktorý delegátom snemu predstavil víziu silnej národnej a zjednotenej SNS s orientáciou na nové komunikačné prvky a pri výstavbe strany s upriamením pozornosti najmä na mladých ľudí z praxe.

Literatúra je najveľkolepejší zjav na svete – boží dar


Drahoslav MACHALASpisovateľ Drahoslav MACHALA vytrvalo otváral okná nádeji a písal o témach, čo sa neodporúčali

Zhováral sa Ján SMOLEC – Foto: Ladislav LESAY, archív

S Drahoslavom MACHALOM som sa bližšie spoznal za veľmi zaujímavých i nepríjemných okolností. Ja, rehabilitovaný novinár, on, člen novozaloženého Slovenského syndikátu novinárov. Po novembri 1989 sme zorganizovali tlačovú besedu s americkými Slovákmi. Delegáciu viedol známy hokejista Marián Šťastný, v tom čase predseda Svetového kongresu Slovákov. Považovali sme za potrebné aj za slušné a ospravedlnili sme sa jemu aj členom kongresu za podozrievanie aj za urážky, ktoré v ére socializmu odzneli v našej tlači na ich adresu. Zároveň sme ich vyzvali, aby národne prebúdzajúce sa Slovensko viac navštevovali a pomáhali mu dosiahnuť vysnívanú samostatnosť.

Netreba začínať na zelenej lúke – máme sa o čo oprieť!


gerinec lekár štvorecHovoríme s prof. Antonom Gerincom, zakladateľom detskej oftalmológie na Slovensku

Zhováral sa Peter VALO – Foto: autor

Známy slovenský oftalmológ, prednosta Kliniky detskej oftalmológie v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave profesor Anton GERINEC dostal za svoje odborné publikácie niekoľko významných ocenení. Na Kongrese v Lisabone ho ocenili za Genetické aspekty strabizmu, opakovane získal Cenu slovenskej oftalmologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v rokoch 1983, 2003 a 2005. V roku 2004 dostal prémiu Slovenského literárneho fondu za monografiu Glaukómy u detí a o dva roky neskôr Hlavnú cenu Literárneho fondu za Detskú oftalmológiu. V súčasnosti známy očný špecialista dokončuje historickú knižku o svojej rodnej obci Malženice.

Triedny boj a jeho obete neboli virtuálna realita – krv naozaj tiekla


brichta štvorec lesayJáchymovské peklo nebolo to najhoršie, čo mohlo kedysi politického väzňa postretnúť

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Jáchymovskú trestnicu zvyknú obrazne nazývať jáchymovské peklo. Mnohí politickí väzni by sa však boli priznali k hocičomu, len aby sa už dostali do tohto pekla. Pre niektorých bola práve vyšetrovacia väzba konečnou stanicou ich života. Fakty hovoria, že komunistické režimy spáchali zločiny týkajúce sa približne sto miliónov osôb oproti približne 25 miliónom obetí nacizmu (Čierna kniha komunizmu). Budúca nacistická spoločnosť mala byť vybudovaná okolo „čistej rasy“ a budúca komunistická spoločnosť okolo proletárskeho ľudu očisteného od buržoáznych pliev (tamtiež). V noci z 13. na 14. apríla 1950 žandári začali obsadzovať rehoľné ústavy a kláštory v celom štáte. Do dejín sa táto noc zapísala ako Barbarská noc. Ing. Ján BRICHTA (1928) v tom čase študoval v saleziánskom pedagogickom ústave v Šaštíne. Chcel sa stať kňazom. V súčasnosti žije v Bratislave, je funkcionárom občianskeho združenia Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja (PV ZPKO).

Kto prikyvuje do Bruselu, má aspoň o problém menej


Kozlík-štvorecEkonomika pôžičiek a spotreby sa musí zmeniť na ekonomiku sporenia a výroby

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Sergej KOZLÍK (1950) je absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave a od jej skončenia nepretržite pracoval v hospodárskej sfére. Začínal v Slovenskom cenovom úrade, bol riaditeľom odboru hospodárskej politiky na Úrade vlády SR, podpredsedom vlády, ministrom financií a od roku 2004, už druhé volebné obdobie, je poslancom Európskeho parlamentu (EP). V roku 1998 mu prezident SR Michal Kováč prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Sprievodca do krajiny zvanej Satirónia


Kenda štvorecAutor humornej diagnostiky a varovných satirických štípancov Milan KENDA jubiluje

Zhováral sa Roman MICHELKO – Foto: archív

Aforista, epigramatik, fejtonista, autor humoresiek a publicista Mgr. Milan KENDA sa onedlho 19. novembra dožíva 75 rokov. Pri tejto príležitosti prinášame s ním rozhovor, v ktorom vyzdvihujeme a približujeme najmä jeho politickú publicistiku a tvorbu špeciálnych ultramikroútvarov – politologizmov.

Voda predstavuje nesmierne cenné dedičstvo


binder štvorecHrdé odvetvie vodného hospodárstva sme na Slovensku zmenili na chudobnú Popolušku

Zhováral sa Emil SEMANCO

Špičkového vodohospodárskeho odborníka Dr. H. c. doc. Ing. Júliusa BINDERA (1931) väčšina Slovákov vníma ako otca vodného diela Gabčíkovo. Sú aj takí, čo to myslia posmievačne. Tým však nie je dobrý nijaký argument – ani naša úspešná obhajoba tejto grandióznej stavby a jej víťazstvo pred medzinárodným súdnym tribunálom v Haagu. Keď sa v Čunove rodil náhradný variant diela, chodili tam demonštrovať proti jeho výstavbe a „vraj“ ničeniu životného prostredia s ďalekosiahlymi následkami.