Transformácia hospodárstva nemala program ani cieľ


Kollár-štvorecSEZničilo nás tvrdohlavé presadzovanie zvrhlej metódy riadenia: Trh všetko vyrieši

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Rudolf ZELENAY ml.

Jozef Kollár (18. 1. 1934) sa narodil v Bošáci, ale jeho profesionálna dráha je neodmysliteľne spojená s Duslom Šaľa. Začínal vo výskume až skončil na poste generálneho riaditeľa. Je autorom či spoluautorom 26 vynálezov. V roku 1998 mu prezident prepožičal vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Pri presadzovaní výsledkov vlastného výskumu v šalianskom Dusle do výroby spoznal nežičlivosť federálnych orgánov, takže celkom prirodzene sa pridal k ľuďom, ktorí sa usilovali o samostatnosť Slovenskej republiky.

Roman Kaliský v prizme textov z publikácie Na poslednom úseku


Kaliský Roman  štvorecNajvýraznejšiu postavu slovenských dejov a novinárstva dnes pomaly nepoznáme

Dušan D. KERNÝ - Foto: L. LESAY

Jeden z najväčších talentov Československa je posledných dvadsať rokov pre verejnosť neznámou tvárou. Aj pre tých, čo ho poznajú, síce uznávanou, ale nenapodobňovanou autoritou, v ktorej stopách vlastne nikto nekráča. Nielen preto, že sa tam nezmestí, ale najmä preto, že to, ako písal dnes deväťdesiatnik Roman Kaliský (23. september 1922, Slovenská Ľupča), je výraz životného štýlu. Pravda aj to by bolo málo, keby Kaliský nemal charakter a talent, vynikajúcu slovenčinu – a životnú skúsenosť z čias, keď sa lámala doba a charaktery. Preto mohol napísať, že rokom jeho narodenia je rok 1944 – rok Slovenského národného povstania.

Prvá dáma slovenskej nefrológie


Pribylincova štvorecPred štyridsiatimi rokmi po prvý krát na Slovensku transplantovali obličky

Zhováral sa Maroš M. BANČEJ – Foto: Linda VOLOVÁROVÁ

MUDr. Viera Pribylincová sa narodila v Tisovci 25. marca 1944. Štúdium na Lekárskej fakulte v Bratislave ukončila v roku 1969. Krátko po skončení štúdia pracovala s profesorom Dzúrikom. Ten ju odporučil pracovať na dialyzačné stredisko, ktoré vzniklo pri Urologickej klinike v roku 1970. Na dialyzačnom stredisku a na transplantačnom centre pracovala ako sekundárny lekár a viedla nefrologickú ambulanciu na poliklinike, ktorá zahŕňala diagnostiku a liečbu obličkových chorôb. Pomáhanie ľuďom, ktorých obličky nefungujú tak, ako by mali, sa stalo jej životným poslaním...

Najpriamejšia cesta je cesta statočnosti

Vnuk F. - štvorecFrantišek Vnuk: „Čím je človek ďalej od vlasti, tým viac preciťuje spojenie s ňou!“

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY       

Mal dvadsaťtri rokov, keď emigroval do cudziny. Druhým domovom sa mu stala vzdialená Austrália, manželkou Austrálčanka írskeho pôvodu, s ktorou si založil veľkú rodinu – má troch synov a päť dcér. Od roku 1990 sa každoročne vracia na Slovensko, kde sa 8. apríla 1926 narodil v Červenom Hrádku. Stal sa vysokoškolským pedagógom, docentom na technike v Adelaide i na bohosloveckej fakulte v Bratislave.

Našu ústavu vo svete chválili, ale niektorí naši zákonodarcovia ju odmietli


čič-gešperPred dvadsiatimi rokmi právnici pod vedením M. Čiča pripravili ústavné základy štátu

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ - Foto: SNN

Rodák zo Zákamenného, prvý ponovembrový predseda vlády SR, bývalý predseda Ústavného súdu SR, profesor Milan ČIČ v súčasnosti šéfuje Kancelárii prezidenta SR. Pred dvadsiatimi rokmi viedol tím právnikov, ktorí pracovali na slovenskej ústave. Bol ministrom spravodlivosti, prodekanom i vedúcim Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte UK. V januári tohto roka oslávil životné jubileum 80 rokov a pri tejto príležitosti usporiadala Paneurópska vysoká škola v Bratislave konferenciu o ústavnoprávnych a štátoprávnych otázkach.

Tublatanka má tridsať – oslávi ich novým albumom a koncertným turné


ďurindaMaťo Ďurinda: Slovensko nie je krajinou zaspatých šípkových Ruženiek

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

Martin „Maťo“ Ďurinda (nar. 1961) sa ako chalan chcel stať hokejistom, no napokon mu dal život namiesto hokejky do rúk gitaru. Naučil sa na ňu hrať sám, rovnako aj na klavír. Spievať ho učila jeho mama Margita Ďurindová, hlasová pedagogička na vysokej škole. V roku 1982 začal študovať na Univerzite Komenského, kde potom promoval z farmácie. Ako študent sa stretol s Ďurom Černým a Paľom Horváthom, s ktorými založil skupinu Tublatanka.

Súčasný stav nie je skutočná demokracia


haťapka kamilNad budúcnosťou našej štátnosti sa treba neustále vážne zamýšľať

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Kamil Haťapka (1932) má za sebou úspešnú dráhu športovca, poslanca parlamentu aj diplomata, keď pôsobil ako veľvyslanec SR v Mexiku. Ako podpredseda zahraničného výboru Snemovne národov v niekdajšom Federálnom zhromaždení 25. 11. 1992 dal svoj hlas pre pokojné a mierové rozdelenie Česko-Slovenska, a tým aj pre dosiahnutie zvrchovanosti a samostatnosti Slovenskej republiky.

Recept na úspech je jednoduchý – stabilita a tvrdá práca


malatinský štvorecSlovensko môže byť krajinou, v ktorej sa oplatí podnikať

Zhováral sa Oto BALOGH

Minister hospodárstva Tomáš Malatinský sa narodil 14. 3. 1959 v Bratislave. Po ukončení štúdia v odbore geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave pracoval v spoločnostiach Stavoprojekt Bratislava a Elektrovod Bratislava. V rokoch 1998 – 1999 bol vedúcim organizačnej zložky v ELCON Praha a v rokoch 1999 – 2000 pôsobil v spoločnosti VÚJE Trnava.

Svätopluka možno bez najmenších pochybností nazývať kráľom


Marsina historik štvorecNa svoje dejiny sme málo hrdí, veľmi sa o históriu nezaujímame, akoby sme pred ňou utekali

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

Podľa niektorých verejných prejavov by sme mohli povedať, že Slováci sa buď nezaujímajú o svoje dejiny, alebo pred nimi utekajú. Vytvárať odbornú komisiu na to, aby sa vyjadrila, či bol Svätopluk kráľom, je z hľadiska materiálnych dôkazov priam absurdné. Rovnako ako nehlasovať za zvrchovanosť štátu. Biskup Dominik Hrušovský po dlhoročnom pôsobení v cudzine s úžasom zistil, že mladí ľudia na Slovensku ani nechcú byť Slovákmi.

Dve desaťročia slovenskej svojbytnosti a suverenity


gašparovič ivan prezidentPrezident Ivan Gašparovič o čase, keď sme deklarovali vlastnú štátnu zvrchovanosť

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

Rok 1992 bol pre slovenský národ nesmierne hektický. Rozhodovalo sa o tom, či Slovensko zostane príveskom federálneho štátu alebo konečne naplní svoje politické ambície a stane sa suverénnym štátom. Od čias Veľkej Moravy nijaká politická reprezentácia nedokázala zjednotiť národ na úroveň samostatného štátu. Okrem krátkeho vojnového obdobia v rokoch 1939 – 1945. Po roku 1989 nastala veľká príležitosť pre mnohé národy Európy osamostatniť sa. V júnových voľbách roku 1992 vkladali Slováci veľkú nádej do HZDS. Výsledok vyše 37 percent hlasov zaväzoval politikov hnutia splniť veľké očakávania obyvateľstva. Prvým suverénnym prejavom politickej garnitúry bolo prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR v Slovenskej národnej rade už 17. júla 1992. Ivan Gašparovič bol vtedy jej predsedom...