Bez ukotvenia v národe niet autentickej osobnosti

letz profesor 1Rozum a viera sú ako dve krídla povznášajúce človeka k poznaniu pravdy o svete

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Profesor Ing. Ján LETZ, PhD., sa narodil 23. januára 1936 v Žiline v rodine gymnaziálneho profesora a slovenského jazykovedca Bela Letza. Po maturite pokračoval v štúdiu na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave a na Vysokej škole chemickej v Prahe, kde promoval v roku 1958.

Akademici spod Urpína siahajú na najvyššie umelecké méty


Oľha rektor štvorecBystrická akadémia rozvíja to, čo je v umeleckom prejave Slovákov svojské a jedinečné

Zhovárala sa Eva SISKOVÁ

Doc. Mgr. Art. Matúš OĽHA, PhD. je rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici (AU BB). Akadémiu povedie aj v budúcnosti. Rozhodol o tom jej akademický senát v polovici decembra minulého roka. Nové funkčné obdobie by mu malo začať plynúť po vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky vo februári 2012. S

V politike chýbajú mravnosť, slušnosť, korektnosť


gbúrová mária-politológProfesorka M. GBÚROVÁ: „Mala som šťastie hlasovať za zvrchovanosť Slovenskej republiky.“

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

Medzi politológmi nie je veľa žien. Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., (1954) je viac známa ako poslankyňa NR SR než politologička, hoci na svojom konte má diela európskeho významu.  V súčasnosti je vedúcou Katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pochádza z Čiernej Lehoty v okrese Rožňava, vyštudovala históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte v Prešove.

Viacgeneračná chudoba je dnes realitou


benkovičová ŠUSRUž o desať rokov môže byť na Slovensku nezanedbateľný počet negramotných ľudí

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Má plné ruky práce v súvislosti so Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2011 (SODB 2011). Zároveň je však zodpovedná za spracovanie výsledkov tohtoročných marcových predčasných parlamentných volieb. Je prvou ženou v histórii, ktorá sa posadila do predsedníckeho kresla Štatistického úradu Slovenskej republiky – sociologička Ľudmila BENKOVIČOVÁ.

Namiesto tankov nás okupujú médiá


Andrej FerkoPodmanivé, filozofické príbehy z alchymistického literárneho kotlíka Andreja Ferka

Zhovárala sa Eva SISKOVÁ

Narodil sa 19. januára 1955 v Bratislave v rodine novinára a spisovateľa Vlada Ferka. Po maturite na gymnáziu v roku 1973 vyhral prvú literárnu súťaž a vyštudoval numerickú matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od skončenia vysokoškolského štúdia zostal pôsobiť v školstve, doma i v zahraničí, dnes prednáša počítačovú grafiku na „matfyze“ – Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. O rozhovor sme požiadali Andreja FERKA.

Korupcia je rakovinou spoločnosti


Hykisch 2 štvorecHovoríme so spisovateľom, čerstvým osemdesiatnikom Antonom Hykischom

Text: Ján ČOMAJ – Foto: Ladislav LESAY

 Anton Hykisch je už vyše polstoročie výraznou postavou slovenskej literatúry. Hodnotiť jeho prozaickú a esejistickú tvorbu, žurnalistickú činnosť, prínos pre slovenskú kultúru, politiku a diplomaciu je úlohou úvahy, ktorú prinášame na inom mieste. V tomto rozhovore sme čitateľom chceli sprostredkovať Hykischove názory na rozličné problémy našej súčasnosti, jeho obavy z daného stavu, aj  zamyslenia sa nad možným riešením duchovnej krízy spoločnosti.

Vybudovali sme povedomie rešpektovanej inštitúcie

kandráč čOmbudsman Pavel Kandráč: V dnešných pomeroch by som politiku robiť nemohol
Eva ZELENAYOVÁ– Foto: Ladislav LESAY

Už druhé volebné obdobie je doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc., verejným ochrancom práv. V septembri dovŕšil 70 rokov, je stále plný energie a rád by svoje poznatky z desaťročného účinkovania vo funkcii ombudsmana  zužitkoval. Má za sebou bohatú akademickú minulosť. Do roku 1990 pôsobil ako prodekan Právnickej fakulty UK v Bratislave. Vedúcim jej Katedry trestného práva bol do roku 1995.  Do roku 2002, keď bol NR SR zvolený za verejného ochrancu práv, bol dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Internet ako výkonný kníhkupec blízkej budúcnosti


S riaditeľom vydavateľstva Matice slovenskej o úsilí zachovať dobrú knihu medzi nami

S. MUNTÁG 1

 Mgr. Stanislav MUNTÁG, spisovateľ  a vydavateľ, autor i milovník kníh, človek, ktorý literatúre zasvätil svoj život napriek neprajnosti času. Verí knihe a zápasí o udržanie jej vplyvu na človeka navzdory tomu, že televízia rafinovane odkláňa pozornosť ľudí od tohto tichého potešenia, že internet kradne  mladým  čas  a odvádza ich od skutočného života, poznania a krásy do virtuálneho sveta vzdialeného od reality a neraz  aj plného nástrah. O jeho úsilí a viere, o práci editora, o činnosti  vydavateľstva a plánoch v nastávajúcom roku, aj o jeho autorských projektoch bude tento rozhovor.

K starým koreňom sa treba pobrať novými cestami


Najmä Matica slovenská má zo zákona zjednocovať ľudí vo vlasteneckom duchu

marián tkáč 1

Marián TKÁČ prežil vo funkcii predsedu Matice slovenskej svoj prvý rok, rok 2011. Určite nebol jednoduchý pre neho ani pre Maticu slovenskú. Z jeho prvých krokov a rozhodnutí je zrejmé, že táto kultúrna inštitúcia Slovákov potrebuje obrodu, i očistenie mena. Jeho vnútromatičná politika získala podporu aj na celoslovenskom sneme v septembri minulého roka. Boli sme zvedaví, s akou Maticou sa stretol, čím je a s čím nie je spokojný? Čo sa mu - z jeho pohľadu podarilo a čo nie? 

Jubileum sv. Cyrila a Metoda je príležitosťou na návrat hodnôt

František Rábek biskupStará časť obce Močenok neďaleko Nitry nesie názov Gorazdov. Odtiaľ pochádzal Metodov žiak Gorazd. Obec podľa Zoborskej listiny z roku 1113 podliehala Zoborskému kláštoru. Dodnes sa tam nachádza farský kostol zasvätený sv. Klementovi, pápežovi a mučeníkovi, ktorého relikvie doniesli do týchto končín sv. Cyril a Metod. V Močenku sa 17. februára 1949 do rodiny roľníka narodil František RÁBEK. Bolo to na začiatku kolektivizácie, takže keď rodine zobrali polia do družstva, z otca sa stal robotník.