Morálna autorita Slovenska

Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava Životné jubileum Jána Chryzostoma kardinála Korca bude trvalo pripomínať zborník dokumentov známej osobnosti a mecéna – vydavateľa JUDr. Petra Korca a kolektívu, ...