Morálna autorita Slovenska

Vydavateľstvo Pozsony/Pressburg/Bratislava Životné jubileum Jána Chryzostoma kardinála Korca bude trvalo pripomínať zborník dokumentov známej osobnosti a mecéna – vydavateľa JUDr. Petra Korca a kolektívu, ktorý v originálnej úprave poskytol redakcii prof. Ivan Laluha. Pamätnica sa začína citátom otca ...

Stratenou generáciou sú na Slovensku mladí ľudia

Nečítame všetci rovnaké noviny ani knihy a na svet okolo seba nehľadíme rovnakými očami. Veľa ľudí však hodnotí tých ostatných práve podľa toho, aké noviny a aké knihy si kupujú a čítajú. Ak nečítate tie správne noviny alebo nevelebíte tých správnych ľudí, považujú vás za druho- až treťotriednych občanov, ...