Obchádza Európu strašidlo možnej revolúcie? – 1. časť


EÚ vlajkyPostavenie obyvateľov starého kontinentu smeruje k výbuchu mladej nespokojnosti

Obchádza Európu strašidlo možnej revolúcie? – 1. časť

Viliam JABLONICKÝ – Foto: archív SNN

Ako prvý vlani začiatkom novembra Hamburger Abendblatt zverejnil mimoriadnu správu, že všeobecne známy a nepochybne dobre informovaný bývalý nemecký kancelár Helmut Schmidt sa obáva násilného vystúpenia v Európe! Jeden z najúspešnejších moderných nemeckých kancelárov, orientáciou sociálny demokrat, túto obavu vyslovil na pozadí dlhovej krízy a hlbokých politických a hospodárskych premien vo svete a doslova varoval: „Sme v predvečer možnej revolúcie v Európe.“ H. Schmidt konštatoval, že nielen európske inštitúcie stratili dôveru, ale neistotu cítiť aj v Číne a USA. Jeden zo šéfov Deutschen Bank Jürgen Fitschen sebakriticky označuje „krátkodobé maximalizácie zisku v bankách za ekonomicky nezmyselné“.

Národ si zaslúži poznať vlastné dejiny


Hrnko štvorecKam sme sa to dopracovali, alebo príbehy z dnešného Slovenska

Národ si zaslúži poznať vlastné dejiny

Anton HRNKO – Karikatúra: Peter GOSSANYI

Rok 1992 nebol ľahký. Slovensko nezadržateľne smerovalo k národnej a štátnej zvrchovanosti. Nie všetci sa však s tým zmierili. Významná časť slovenskej humanitnej inteligencie a najmä novinárskej obce sa postavila zúrivo proti. Jeden novinár odpor proti osamostatňovaniu Slovenska prejavil aj tým, že sa nechal zaradiť na kandidátsku listinu Strany maďarskej koalície, ktorej značná časť predstaviteľov vždy mala problémy s lojalitou voči Slovenskej republike a jej územnej celistvosti.