Ako sa rúcala deväťstoročná maďarská poroba


štúr štvorecBojový januárový triumf dobrovoľníkov v Turci v roku 1849

Ako sa rúcala deväťstoročná maďarská poroba    

Text a foto: Vojtech KARÁTY

S bojovými operáciami zimnej dobrovoľníckej výpravy 1848 – 1849 boli spojené aj politické udalosti na severovýchodnom a strednom Slovensku. Stali sa základom pre jej ďalší postup do ostatných slovenských regiónov. Z hľadiska dozrievania slovenského politického programu a najmä jeho praktického uskutočňovania v reálnych podmienkach mali pre slovenskú politickú reprezentáciu tieto praktické revolučno-politické skúsenosti a poučenia z nich mimoriadny význam. Na ich odkaz sa neprávom zabúda.

Obchádzaný holokaust maďarských Židov


židovská hviezdaHorthyovci v beštialite metód boja vraj proti židoboľševizmu prevýšili aj hitlerovcov

Obchádzaný holokaust maďarských Židov

Július HANDŽÁRIK – Koláž: Emil SEMANCO

V ostatnom čase sa elektronické médiá na Slovensku nápadne často zaoberajú témou nemeckého vraždenia európskych Židov počas druhej svetovej vojny, ktoré bolo až okolo roku 1970 dodatočne nazvané jednoslovným sloganom „holokaust“, čo má byť akousi úplnou či spaľovanou obetou v zmysle princípov židovského náboženstva. Do pojmu či sloganu holokaust sa však paradoxne nezahŕňajú mnohonásobne početnejšie nežidovské obete druhej svetovej vojny, ktoré skutočne zaživa zhoreli napríklad v zaklincovaných a nemeckými plameňometmi zapálených ukrajinských a bieloruských dreveniciach, ale aj inde.