Na začiatku boli ruskí dekabristi


teroristi 1 - štvorecDejiny moderného terorizmu sa odvíjajú od 19. storočia (1.)

Na začiatku boli ruskí dekabristi

Ján ČOMAJ – koláž Emil SEMANCO

Terorizmus sa v ostatnom čase dotýka viac či menej každého národa. V posledných týždňoch sa opäť dotkol aj nás – a zvlášť bolestivo. Hoci je starý ako ľudské dejiny, istotne stojí za chvíľu pozornosti venovať sa začiatkom jeho modernej podoby. Tie siahajú do Ruska a Francúzska. V Rusku k dekabristom a narodnikom, v revolučnom Francúzsku k anarchistom – jedni i druhí pôsobili približne v rovnakom čase a z rovnakých pohnútok: štátny útlak,  duchovná nesloboda a priepastné sociálne rozdiely.  

Nijaký cintorín – ani neveľký – nemá byť zabudnutý či zabúdaný


generáli Slvoenský štátREDAKČNÁ BESEDA

Hovoríme s mladými historikmi, autormi pútavého seriálu o slovenských generáloch

Nijaký cintorín – ani neveľký – nemá byť zabudnutý či zabúdaný

Pripravil Dušan D. KERNÝ - Foto: archív SNN

Cintorín slovenských generálov nie je veľký – veď sme ich tak veľa ani nemali a takmer všetci zahynuli. Po prehraných či víťazných bojoch boli prví na rane práve generáli, politici a diplomati prichádzali na rad až po nich... v nacistických táboroch skončili životy generálov Malára, Jurecha, Viesta a Goliana. Tých ostatných, okrem Antona Pulanicha, sme si skántrili sami. Doma, v tzv. národných a štátnych súdoch na inscenovaných procesoch.