3 OTÁZKY PRE: Sergeja KOZLÍKA, predsedu Strany demokratického Slovenska


Kozlík-štvorec3 OTÁZKY PRE: Sergeja KOZLÍKA, predsedu Strany demokratického Slovenska

Je na čase spoliehať sa na seba

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ - Foto: L. LESAY

● Má v súčasnosti význam zakladať nové politické strany?

Isteže má, predovšetkým preto, že po zániku HZDS vzniklo na politickej scéne vákuum. Na Slovensku chýba skutočná stredoľavá strana so zreteľným národným, sociálnym aj kresťanským prístupom, ktorá nemá zjavné prepojenie na silné a nátlakové podnikateľské skupiny.

3 OTÁZKY PRE: Ľuba Beláka, predsedu organizácie spisovateľov AOSS


3 OTÁZKY PRE: Ľuba Beláka, predsedu organizácie spisovateľov AOSS

Potrebný dialóg so štátom

Zhováral sa Maroš M. BANČEJ

  • Slovenskí spisovatelia sú združení cez jednotlivé organizácie v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS). Dá sa formulovať hlavný okruh problémov, ktoré v súčasnosti chce Rada AOSS vo vzťahu k štátnym orgánom riešiť?

Hlavným obsahom činnosti jednotlivých organizácií združených v AOSS je podporovať tvorbu svojich členov a zároveň vytvárať priestor na propagáciu ich diel. V skromných podmienkach sa to čiastočne darí. AOSS je však členom SKKD, Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, cez ktorú sa spoločne s inými umeleckými združeniami snaží aktívne rozvíjať dialóg so štátom nielen na domácej pôde, ale aj smerom k EÚ. V súčasnosti sa pripravuje návrh zákona o Štatúte umelca, ktorý by zásadne zmenil postavenie profesionálnych umelcov v našej spoločnosti.