Prepáčte, nenašli sa žiadne príspevky zodpovedajúce kritériám vyhľadávania.


Vladimír PEVNÝ: Zrušia sviatok SNP?


AD: Zrušenie dvoch štátnych sviatkov, SNN č. 25

Reagujem na výzvu v SNN č. 25/2012, kde ste vyzvali čitateľov, aby zaujali stanovisko k zrušeniu dvoch štátnych sviatkov. Môj osobný postoj mi pripadá takmer bezvýznamný voči sumáru názorov, ktoré som v tejto súvislosti zaznamenal – mali podobu od rezolútnej obhajoby terajšieho stavu až po zdôvodňovanie ich ďalšieho rozšírenia alebo radikálneho obmedzenia.

Akad. mal. Jano MRÁZ: List ministrovi


Otvorený list z Mníchova

O mínusovom národnom povedomí a dobrovoľných utopencoch v mori cudzoty

 Vážený pán minister Čaplovič!

Často o tom rozmýšľam a v duchu si kladiem otázku, či má jedna spoločnosť, čo by sa v našom prípade mohlo nazvať národom, právo na vlastný štát, keď mnohí jeho príslušníci, najmä z vrstiev inteligencie, jeho vznik nielen ignorovali, ale proti jeho vzniku dokonca verejne bojovali?