Ako si pestovať a chrániť malých podnikateľov


danko štvorecS predsedom SNS Andrejom DANKOM o problematike nezamestnanosti

Ako si pestovať a chrániť malých podnikateľov

Ján ČERNÝ – Foto: archív SNN

Podľa analýzy Medzinárodného menového fondu je slovenská ekonomika 2,5 percenta pod svojimi možnosťami. Vysoká nezamestnanosť a slabý domáci dopyt spôsobujú, že firmy nevyužívajú svoje kapacity naplno. Malí podnikatelia, mikrofirmy a mnohí živnostníci končia so samoživiteľstvom, pretože už nevládzu a nechcú ďalej na svojich bedrách znášať najrôznejšie reformy. Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v našich politických kruhoch „patrí“ iba sebe a svojej strane.

Ekonomike nepristanú čierne ani ružové okuliare


Odborníci predpovedajú na rok 2014 stabilizáciu, ba už aj rast životnej úrovne

Ekonomike nepristanú čierne ani ružové okuliare

Ivan BROŽÍK – Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA

Nič nie je také zlé, aby to nemohlo byť ešte horšie. Vývoj slovenskej ekonomiky najmä od konca roka 2013 mnohí vidia práve takto. Na druhej strane – všetko zlé sa musí niekedy zlepšiť. To je zas pohľad oficiálnych štatistík a renomovaných inštitúcií. Venujme sa prednostne jemu, je totiž podložený reálnymi argumentmi. Rok 2013 bol pre Slovensko rokom veľmi pomalého hospodárskeho rastu, pravdepodobne bude niekde medzi 0,9 percenta a jedným percentom. To Slovensko zaraďuje na štvrté miesto v eurozóne a desiate v celej Únii.