Mesiac knihy v Matici

Mesiac knihy v Matici Kveta SLYŠKOVÁ  Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955. Už tradične sa v tom čase organizujú prezentácie vydavateľských domov a besedy so spisovateľmi, aby oživili záujem o knižnú produkciu medzi občanmi i mládežou. MO MS v Bratislave-Dúbravke v marci predstavil na besede v ZŠ Nejedlého spisovateľské osobnosti, ktoré žijú v tejto mestskej časti. Medzi deti zavítala spisovateľka Katarína Petkaničová a medzi matičiarov prišiel prof.  PhDr. Ján Podolák, DrSc., ktorý ...

Sponzorské dary predsedu MS M. Tkáča_3

Informácia V súlade s volebným prísľubom podporil som z vlastných zdrojov tieto podujatia: 11. marca: Spoločnosť Andreja Hlinku – 50 eur, 11. marca: na bustu J. M. Hurbanovi v Košiciach – 50 eur, 27. marca: účasť žiakov ZŠ kráľa Svätopluka na slávnosti v Bratislave – 205 eur, 27. marca: podpora aktivít MO Bošáca – 90 eur, 27. marca: podpora aktivít MO Dúbravka – 90 eur, 31. marca: dar na národný pamätník vysťahovalectva – 500 eur. Dovedna 985 eur. Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej ...