Školstvo nemôže byť biznis


BROŽÍK webPOZNÁMKA

Školstvo nemôže byť biznis

Ivan BROŽÍK

Naozaj nemám čas celé popoludnie rátať, koľko fakúlt na našich vysokých školách vyučuje odbor masmediálna komunikácia či manažment toho a tamtoho. Dokonca už nemám prehľad ani v tom, koľko vysokých škôl na Slovensku pôsobí. A tým naozaj kvalitným, s kvalifikovaným vlastným, stálym pedagogickým zborom, hrdiacim sa právom získanými akademickými titulmi sa vopred ospravedlňujem. Nechcem totiž hádzať všetky vysoké školy do jedného vreca, ale už aj bez tých kvalitných je na prvý pohľad varovne objemné a plné.

Nejde len o vraždu Matúša Černáka


valo webAKO BOLO, ČO BOLO

Nejde len o vraždu Matúša Černáka

Peter VALO

V posledných rokoch vyšlo v Ústave pamäti národa viacero pozoruhodných publikácií a štúdií odkrývajúcich dejinné udalosti. Medzi nimi v časopise Pamäť národa (roč. 2009) štúdia českého historika Prokopa Tomeka s názvom Kto zabil Matúša Černáka? Profesorovi filozofie, dejepisu a zemepisu Matúšovi Černákovi patrí v slovenských dejinách významné miesto. Jeho meno je spojené s výrokom, ktorý predniesol v Slovenskom národnom divadle v roku 1937: „Náš je ten kus zeme pod Tatrami, nám z nej patrí výnos celý!“ Bol jedným z hlavných tvorcov slovenskej autonómie v roku1938. Počas vojny robil vyslanca v Berlíne a napriek tomu ho zaujatý a politicky motivovaný povojnový súd nedokázal odsúdiť na viac ako na tri roky, ktoré si odsedel vo vyšetrovacej väzbe. ŠtB mu ponúkla spoluprácu, ktorej sa vyhol tak, že sa nechal v kufri diplomatického auta vyviesť za hranice.

Hokej zobúdza v Slovákoch vlastenectvo


slovenská vlajkaMajstrovstvá sveta 2013v Škandinávii znovu priniesli slovenské vlajky do ulíc

Hokej zobúdza v Slovákoch vlastenectvo

Maroš M. Bančej – Ilustrácia: ĽUbomír KOTRHA

Každoročne to prežívame znova a znova. So začiatkom Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji prudko stúpne výskyt slovenských zástav v uliciach našich miest, mestečiek a obcí. Kým počas roka viseli nanajvýš na verejných budovách v čase súbojov našich chlapcov na ľade zdobia autá aj mnohé interiéry pohostinstiev, kde sa zhromažďujú fanúšikovia a veru v nejednom sa ozve aj zborovo zaspievaná slovenská hymna. Skrátka, vzopätie národnej hrdosti ako sa patrí.

Dejiny môžu jedinca aj národ inšpirovať k slobode


rapant podobizeňHistorický odbor Matice slovenskej udelil dvom laureátom Ceny Daniela Rapanta

Dejiny môžu jedinca aj národ inšpirovať k slobode

Dušan D. KERNÝ

Historický odbor Matice slovenskej, obnovený po desaťročiach zákazu v období po roku 1989, udelil už po sedemnásty raz prestížnu Cenu Daniela Rapanta. Je to najvyššie ocenenie HO Matice slovenskej. Udeľuje sa za rozvoj historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma a v zahraničí, za celoživotné dielo či syntetizujúci pohľad a za významné prehĺbenie poznatkov o slovenských dejinách. Cenu Daniela Rapanta (1897 – 1988) na matičnej pôde založili pri jeho storočnici v roku 1997.

Krajinu musíme budovať nanovo


poľnohospodárstvo 1Uhorské pozemkové a dedičné práva spôsobili chaos

Krajinu musíme budovať nanovo

Ivan BROŽÍK - Foto: archív SNN

Ak si vo verejných vyjadreniach zamieňame našu vlasť Slovensko za „krajinu“, je to smutné. Mnohých poburuje, že sa autori takýchto výrokov hanbia za Slovenskú republiku a nahrádzajú jej názov niečím nič nehovoriacim.

Stál pri základoch slovenskej historiografie


Marsina historik štvorecProf. Richard Marsina jubiluje – významná osobnosť dejín a Matice má deväťdesiat!

Stál pri základoch slovenskej historiografie

Dušan D. KERNÝ

V komornom matičnom a akademickom prostredí prijal prof. Richard Marsina vrcholné matičné ocenenie – zlatú medailu pri príležitosti svojich deväťdesiatin. Jubilant patrí medzi zakladateľov slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických a je vysokoškolský pedagóg.

Keď samochvála výrazne páchne


GLOSA

Keď samochvála výrazne páchne

Rudolf ZELENAY

Nastajlovaná celebrita sa nevie dočkať, kedy jej podstrčí mikrofón sporo odetá vymetačka zväčša exhibicionistických seáns a na kameru ukáže svoj trojtisícový autfit. Wau, zvýskne, ako keby sa práve vymanila z blekautu. Atak na divákov je pre ňu level nambr van. A keď vzápätí pricupitá jej o pol hlavy nižší impresário, idylka je oukej. Hovie si v pohode, lebo milovaný má na sebe fešn kikirikí sako, takže zicher ho pasujú za najextravagantnejšieho.

Zachránil slovenskú česť v krutých časoch


Slovensko má mimoriadny dôvod pripomenúť si stalinské vyvražďovanie

Zachránil slovenskú česť v krutých časoch

Dušan D. KERNÝ

Slovenská verejnosť má niekoľko mimoriadnych dôvodov nezabúdať na tragédiu vyvražďovania dvadsaťtisíc poľských dôstojníkov, známu pod menom Katyň. Po prvé, išlo o brutálne, v Európe neslýchané vyvražďovanie dôstojníkov poľskej armády, výkvetu poľskej inteligencie. Po druhé, nejde len o dlho zamlčovanú udalosť, ale aj o desaťročia účelového prepisovania dejín, že vraždili fašistické jednotky a nie sovietske bezpečnostné orgány.

3 OTÁZKY PRE: prof. Ľudovíta Petranského, držiteľa Veľkej medaily sv. Gorazda


3 OTÁZKY PRE: prof. Ľudovíta Petranského, držiteľa Veľkej medaily sv. Gorazda

Umelecké druhy sa prelínajú i vznikajú nové

Zhováral sa Tibor B. HAČKO

Nedávno vás minister školstva ocenil za celoživotné dielo v oblasti teórie a dejín slovenskej moderny...

Počas môjho dvadsaťročného pôsobenia či už na pôde Vysokej školy výtvarných umení alebo takmer desaťročnom na Fakulte architektúry som mal česť viackrát prevziať ocenenia vyjadrujúce odmenu za námahu pri popularizovaní slovenského moderného umenia a dizajnu. Všetky som bral ako uznanie práce celých kolektívov, našich umelcov a teoretikov umenia. Toto ocenenie z rúk Dušana Čaploviča si hlboko a mimoriadne vážim. Je to vyjadrenie, že slovenská moderna zanechala nezmazateľnú stopu v stredoeurópskom regióne.

SLOVO O SLOVENSKU 19

BROŽÍK webSLOVO O SLOVENSKU

Ivan BROŽÍK

Mravnosť nadovšetko je názov filmovej komédie legendárneho česko-slovenského režiséra Martina Friča z roku 1937, ktorou parodoval malomeštiacke maniere. Už vtedy sa otázky mravnosti a jej dodržiavania pretláčali do popredia spoločenského záujmu. My teraz však na samotnú mravnosť ako na základný atribút demokratickej spoločnosti zabúdame. Prezident susednej Českej republiky Miloš Zeman svojho času verejne vyslovil ako jeden zo svojich viacerých, podobne štipľavých a adresných bonmotov aj nasledujúcu myšlienku: „Existujúci počet korýt nemôže uspokojiť počet prasiat, ku korytám sa tlačiacich.“ Na Slovensku prežívame nájazd novej vlny „korytárov“.