Uznávaný zástavník – bojovník Matice


Uznávaný zástavník – bojovník Matice

Ružena Viskupičová

Napriek tomu, že niektorí vedúci predstavitelia Matice slovenskej naštrbili vlastnými nezodpovednými skutkami jej povesť v posledných rokoch, nové vedenie sa usiluje konkrétnymi skutkami vrátiť tejto národnej inštitúcii dôveryhodnosť. Medzi takýchto bojovníkov patrí aj reportér a spisovateľ Drahoslav Machala, autor literatúry faktu, prozaik, člen výboru MS.                                                                       

Šesť a pol roka fašistickej zlovôle


Matičiari si pripomenuli posledné dni nemeckej okupácie Petržalky

Šesť a pol roka fašistickej zlovôle

Jozef SCHWARZ - Ilustračné foto: (ddk)

Začiatok apríla znamená pre Petržalku nielen zvyčajný príchod jari, ale aj čas pripomínania si konca fašistickej poroby. V prípade Petržalky doslova. Dnešná mestská časť Bratislavy (ale aj Devín) sa stala ihneď po Mníchovskom diktáte v októbri 1938 súčasťou Veľkonemeckej ríše. Starý most bol hraničným mostom a tri zadunajské obce (Jarovce, Rusovce a Čunovo) boli až do roku 1947 súčasťou Maďarska. Tak v novembri 1938 po prvej Viedenskej arbitráži Česko-Slovensku a neskôr vojnovému Slovensku zostal až do konca vojny z Dunaja iba ľavý breh od Karlovej Vsi po Prievoz. Nasledovalo šesť a pol roka fašistickej okupácie.

Matičný pozdrav pre kráľa Svätopluka

V Spišskej Novej Vsi si mladí vlastenci spomenuli na obete Malej vojny Matičný pozdrav pre kráľa Svätopluka Foto: Ladislav PÁKOZDY, Mladá Matica  Malá vojna a Svätopluk kráľom. To sú historické reálie, ktoré mnohým dnešným verejným aktivistom nevoňajú. Slovenská spoločnosť trestuhodne mlčky prešla 75. výročie Malej vojny -otvorenej vojenskej agresii Maďarska na zvrchovanom území Slovenska. Maďari sa po vyhlásení Slovenského štátu ponáhľali s jeho oficiálnym uznaním. Boli prví, zaliečali sa ...

Vyšehradská tabuľa národovcovi

Novozámockí matičiari si pripomenuli osobnosť J. K. Viktorina Vyšehradská tabuľa národovcovi Helena RUSNÁKOVÁ - Foto: archív SNN Aj keď je Visegrád  (po slovensky Vyšehrad ) druhým najmenším mestečkom Maďarska, patrí k najznámejším turistickým lokalitám krajiny. Turistov sem láka nielen krásna príroda, ale aj bohatosť kultúrnych pamiatok. V sobotu 22. marca tohto roku pekné jarné počasie prilákalo do mesta väčší počet turistov, ale do jeho ulíc a do okolitej prírody si vyšli v hojnom počte ...

Mesiac knihy v Matici

Mesiac knihy v Matici Kveta SLYŠKOVÁ  Mesiac knihy si pripomíname od roku 1955. Už tradične sa v tom čase organizujú prezentácie vydavateľských domov a besedy so spisovateľmi, aby oživili záujem o knižnú produkciu medzi občanmi i mládežou. MO MS v Bratislave-Dúbravke v marci predstavil na besede v ZŠ Nejedlého spisovateľské osobnosti, ktoré žijú v tejto mestskej časti. Medzi deti zavítala spisovateľka Katarína Petkaničová a medzi matičiarov prišiel prof.  PhDr. Ján Podolák, DrSc., ktorý ...

Sponzorské dary predsedu MS M. Tkáča_3

Informácia V súlade s volebným prísľubom podporil som z vlastných zdrojov tieto podujatia: 11. marca: Spoločnosť Andreja Hlinku – 50 eur, 11. marca: na bustu J. M. Hurbanovi v Košiciach – 50 eur, 27. marca: účasť žiakov ZŠ kráľa Svätopluka na slávnosti v Bratislave – 205 eur, 27. marca: podpora aktivít MO Bošáca – 90 eur, 27. marca: podpora aktivít MO Dúbravka – 90 eur, 31. marca: dar na národný pamätník vysťahovalectva – 500 eur. Dovedna 985 eur. Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej ...

Matičiari sa svorne rozhodli šetriť v tomto roku


Reštrukturalizácia Matice slovenskej si vyžiada aj prepúšťanie

Matičiari sa svorne rozhodli šetriť

Text a foto: (mrs)

Zložitá finančná situácia v Matici slovenskej zjednotila matičné sily na jej operatívne riešenie. Napriek tomu, že opatrenia nebudú jednoduché a ustanovizeň sa najskôr nevyhne ani prepúšťaniu, členovia výboru Matice slovenskej (MS) sa na svojom ostatnom stretnutí 5. apríla v Trnave zhodli, že je nevyhnutné reštrukturalizačné opatrenia prijať. Definovať ich bude nová mzdová politika, organizačný a pracovný poriadok a následne definitívny rozpočet matičiarov na rok 2014.

Vzájomne prospešná spolupráca

TELEGRAFICKY Z MIESTNYCH ODBOROV MATICE SLOVENSKEJ Vzájomne prospešná spolupráca Na pôde Kysuckej knižnice v Čadci privítala nedávno jej riaditeľka Blanka Králiková zástupcov Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline na oficiálne rokovania o vzájomnej spolupráci podľa dohody, ktorá bola na podnet riaditeľky knižnice podpísaná ešte v marci minulého roka. Kysucká knižnica sa tak stala kolektívnym členom MO MS v Žiline. Predseda Pavol Jurecký, riaditeľka Katarína Kalánková a pracovníčka ...

Matica k Slovenskému štátu

VYHLÁSENIE Vyhlásenie predsedníctva Matice slovenskej V súlade s dlhodobým cieľom objasňovať i odtabuizovať udalosti slovenských dejín a osobnosti, pripomenula si Matica slovenská odborným seminárom aj 75. výročie vyhlásenia slovenskej štátnosti Slovenským snemom 14. marca 1939, pričom vychádza aj z postojov vtedajšieho vedenia Matice slovenskej, ktoré reprezentovali Jozef Škultéty, Jozef Cíger Hronský a ďalšie matičné osobnosti. Uvedomujeme si vážnosť tohto dátumu ...

Kytice Matice v školách

TELEGRAFICKY Z MIESTNYCH ODBOROV MATICE SLOVENSKE Kytice Matice v školách Kveta SLYŠKOVÁ V Dome kultúry v Dúbravke sa uskutočnilo podujatie, ktoré je pokračovaním matičného projektu v tejto bratislavskej mestskej časti. Projekt sa začal kvízom pre všetky základné školy k 150.výročiu Matice slovenskej a pokračuje prehĺbením vedomostí a znalostí o našej národnej ustanovizni. Podujatie sprevádzal prekvapujúco veľký záujem detí z miestnych základných škôl Beňovského a Sokolíkova, ktoré ...