Aktivity matičiarov

Prebúdzajú záujem o históriu (jm) Na pracovnú návštevu k matičiarom vo Valči nedávno zavítal riaditeľ Vlastivedného odboru Matice slovenskej v Martine Igor Krištek. Keďže VO MS vyvíja činnosť ako združenie regionálnych vlastivedných činovníkov, bádateľov regionálnej histórie a kultúry, kronikárov, priaznivcov kultúrneho dedičstva Slovenska a matičiarov, prediskutovali možnosti spolupráce aj zástupcovia miestnych matičiarov – Jaromír Meriač a predseda miestnej organizácie MS Ján Lučan. ...

Sponzorské dary predsedu MS M. Tkáča_1

INZERCIA Sponzorské dary predsedu MS M. Tkáča_1 Na základe volebného prísľubu informujem o poskytnutí vlastných finančných prostriedkov na podporu matičných, resp. vlasteneckých aktivít do konca r. 2013: 29.10. 1013 – podpora najstaršej slovenskej školy v Srbsku v Starej Pazove prostredníctvom Rotary klubu Košice – 100 eur; 30.10. 2013 – podpora vydania knihy Mons. Hirku – 200 eur; 30.10. 2013 – podpora vydania knihy Hroboň, Evanj. cirkev Martin – 100 eur; 19.11. 2013 – príspevok na činnosť ...

Sponzorské dary predsedu MS M. Tkáča_2

INZERCIA Sponzorské dary M. Tkáča_2 Na základe volebného prísľubu informujem o poskytnutí vlastných finančných prostriedkov na podporu matičných, resp. vlasteneckých aktivít za obdobie január – začiatok marca 2014: 1. 1. 2014: podpora výtvarného odboru MS – 50 eur; 4. 2. 2014: pamätná tabuľa MO MS Ivanka pri Dunaji – 200 eur; 4. 2. 2014: oprava fary Adolfa Dobrianskeho (Rudlov) – 300 eur; 18. 2. 2014: podpora Oblastného pracoviska MS v Prievidzi – 100 eur; 18. 2. 2014: podpora ...

Prestaňme hodnotiť a zdôvodňovať, konajme!


logo-maticaMatičný okrúhly stôl ťal do živého – dajte prácu ľuďom, je jej dosť

Prestaňme hodnotiť a zdôvodňovať, konajme!

Ivan BROŽÍK – Foto: Ivan KRAJČOVIČ, TTSK

Matica slovenská usporiadala v kongresovej miestnosti Úradu Trnavského samosprávneho kraja druhý Okrúhly stôl, tentoraz na tému Zamestnanie a vytváranie pracovných príležitostí. Viedol ho člen predsedníctva Matice slovenskej Viliam Oberhauser.

Matica slovenská podáva ruku RTVS


RTVS logoOkrúhly stôl Matice slovenskej na tému verejno-právne médiá, časť I.

Matica slovenská podáva ruku RTVS

Ján LEHMAN – Foto: autor

Nedávny Okrúhly stôl Matice slovenskej, ktorý sa zaoberal situáciou v RTVS, sa uskutočnil 30. januára a priniesol celý rad diskusných príspevkov od zúčastnených osobností našej kultúrnej a mediálnej scény. Prvé ohlasy nedali na seba dlho čakať a najmä na internete sa už ozvala nepočetná úderka tých, ktorí programovo zatracujú všetko, s čím MS vystúpi v snahe vylepšiť a zveľadiť slovenský mediálny priestor. Pre informáciu prinášame diskusné príspevky účastníkov Okrúhleho stola v poradí, v akom boli prednesené. Vzhľadom na priestor, ktorý máme k dispozícii, boli krátené. Diskutujúci vydali spoločné vyhlásenie, ktoré sme zverejnili v SNN 5 a zhodli sa na najvážnejších nedostatkoch vo vysielaní a programovej skladbe verejnoprávnej televízie – teda hlavne STV, nie SRo.:

 • STV chýba národný rozmer verejnoprávnej inštitúcie.
 • V niektorých publicistických reláciách sa nedodržiava pluralita názorov.
 • Profesionalita spravodajstva a publicistiky nie je na požadovanej úrovni.
 • Redaktori a moderátori nedodržiavajú pravidlá slovenskej gramatiky.
 • STV funguje na komerčnej štruktúre – čo nie je v súlade s jej verejnoprávnosťou.
 • Slabá podpora domácej filmovej tvorby.
 • Chýbajú historické dokumentárne filmy a relácie z dejín Slovenska.
 • Chýbajú dokumenty k míľnikom národnej histórie.
 • Chýbajú vzdelávacie a náučné programy pre deti a mládež.
 • Chýbajú programy národnej kultúry, ako je folklór, ochotnícke divadlo a podobne.
 • Viac priestoru by si zaslúžila aj téma života Slovákov v zahraničí.

Päť matičných rokov v Holíči


Dôležitá spolupráca ustanovizne s mestskou samosprávou

Päť matičných rokov v Holíči

Spracoval: Igor VÁLEK

V utorok 16. novembra 2013 sa v priestoroch Mestskej galérie v Holíči uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavného projektu Matica v národe, národ v Matici, ktorú pripravil tamojší Miestny odbor Matice slovenskej s podporou mesta Holíč, Matice slovenskej a súkromných sponzorov.     

Vtedy v chladnom novembri 1989...


Matica história 1Aj v Matici slovenskej sa našli odvážni kritici komunistického režimu

Vtedy v chladnom novembri 1989...

Claude BALÁŽ

V týchto dňoch sme si pripomínali pohnuté udalosti spred dvadsiatich štyroch rokov, ktoré odštartovali demonštráciou bratislavských vysokoškolákov 16. novembra a známymi udalosťami 17. novembra 1989 v Prahe na Národní třídě. Masové vystúpenia nespokojných občanov a neskorší generálny štrajk boli začiatkom konca skorumpovaného a neschopného komunistického režimu vo vtedajšom Česko-Slovensku.

Trestné oznámenie na „správcov“ Národného pokladu


logo-maticaMatica slovenská podala prokuratúre podnet na zločineckú skupinu

Trestné oznámenie na „správcov“ Národného pokladu

Ivan MELICHER – Sken listu: SNN

Matica slovenská ako matka a ochrankyňa Slovákov doma i v zahraničí, ale aj iných občanov, ktorí žijú, pracujú a tvoria na území Slovenska, sa stala pre špekulatívnu skupinu predmetom chamtivosti. O tomto svedčia viaceré ekonomické kauzy, ktoré už boli v minulosti publikované. Najhoršou z nich je sprenevera Národného pokladu. Práve čelní predstavitelia Matice z minulosti boli aktérmi týchto ekonomických prechmatov. Nesmiernou nehanebnosťou  týchto káuz je zneužitie citu, snaženia, práce, hmotnej a intelektuálnej obety slovenského národa. Svoje úsilie táto skupina zavŕšila tým, že odo dňa snáh Mariána Tkáča o vyriešenie ekonomických káuz viedla naňho cielené a sústredené útoky.

Výbor národnej ustanovizne rokoval konštruktívne


Výbor MS 2013 - štvorecNovými podpredsedami Matice slovenskej Jozef Šimonovič a Marián Gešper

Výbor národnej ustanovizne rokoval konštruktívne

Maroš SMOLEC – Foto: Martina BABALOVÁ

Hlavné podujatia Matice slovenskej, voľba podpredsedov Matice, doplnenie volených členov predsedníctva Matice slovenskej, určenie jeho kompetencií a zmeny v Rokovacom poriadku – to boli nosné témy úvodného rokovania novozvoleného výboru Matice slovenskej (VMS), ktoré sa konalo ostatný víkend v Martine. Rokovanie viedol predseda Matice Marián Tkáč. Jeho podpredsedami sa stali Jozef Šimonovič a šéf Mladej Matice Marián Gešper.

Traja kandidáti na predsedu Matice slovenskej


logo-maticaTraja kandidáti na predsedu Matice slovenskej

Blíži sa Valné zhromaždenie, ktoré bude voliť nových predstaviteľov ustanovizne

(mrs) - Foto: archív SNN

V dňoch 18. a 19. októbra 2013 sa bude v Martine konať Valné zhromaždenie Matice slovenskej. Na ňom takmer 500 delegátov-matičiarov z celého Slovenska prevolí vedenie národnej ustanovizne. Na post predsedu Matice kandidujú traja nominantni: Igor Kovačovič (súčasný podpredseda MS), Roman Michelko (člen Výboru MS) a Marián Tkáč (súčasný predseda). Okrem toho sa prevolí aj 38 členov Výboru MS, ako aj členovia Dozorného výboru MS vrátane jeho predsedu. Slovenské národné noviny v tejto súvislosti poskytli kandidátom na predsedu rovnaký priestor na prezentáciu svojich vízií o budúcnosti ustanovizne.