snn portal_ilust_foto1


Slovenské národné noviny dostanete kúpiť vo veľkých obchodných a nákupných centrách po celom Slovensku a vo vybraných novinových stánkoch a pobočkách Slovenskej pošty.

Zoznam predajných miest si otvoríte kliknutím v súboroch .xls a .doc.

V prípade otázok, kontaktujte redakciu.

Slovenská pošta zoznam distribucia v súbore XLS na stiahnutie

Distribúcia v poštových novinových stánkoch Slovenska v súbore XLS na stiahnutie