Maroš Smolec_1Maroš SMOLEC je  šéfredaktor Slovenských národných novín. Ešte počas štúdií žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského začal pôsobiť ako elév v denníku REPUBLIKA. Tam začala jeho novinárska kariéra. Zaoberal sa kriminalitou, bezpečnostnou politikou a investigatívnou žurnalistikou. V denníku REPUBLIKA následne Slovenská REPUBLIKA pôsobil až do jeho konca - odkúpenia zo strany denníka Národná obroda /ani ten už neexistuje/ pod egidou veľkopodnikateľa Majského obvineného zo závažných kriminálnych deliktov. Následne musel s pôsobením v novinách skončiť. V súčasnej "demokracii" za zopakovala situácia z roku 1969. Vtedy po Pražskej jari komunisti vyčistili redakcie od protisovietskych žurnalistov - tentokrát sa deratizácia deje proti národne orientovaným novinárom. Následne pôsobil ako asistent poslancov NR SR J. Cuper a G. Krajčiho ako živnostník. Potom bol hovorcom starostu MČ Bratislava-Ružinov, šéfredaktorom mesačníka Ružinovské ECHO a riaditeľ TV Ružinov. Od roku 2011 je šéfredaktorom Slovenských národných novín. Od júna 2014 zastáva ja funkciu správcu Matice slovenskej. Má dve deti Terezku a Tomáša.


 

SEMANCOEmil SEMANCO je zástupca šéfredaktora. Narodil sa 6. 7. 1953 v Čertižnom. V rokoch 1972 - 1977 študoval na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove výtvarnú výchovu, slovenský jazyk a literatúru. Po promócii začal pracovať ako redaktor v regionálnej tlači. Popri novinárskej práci sa venoval  aj výtvarnej tvorbe. Od roku 1982 pôsobil v Bratislave ako riadiaci pracovník v redakciách  viacerých ústredných denníkov (Smena, Smena na nedeľu, Práca) , časopisov (Slovenka,  Expres International) a v Slovenskej televízii ako šéfredaktor spravodajstva. Založil a viedol viacero periodík. V roku 1984 zavŕšil doktorandské štúdium dejín umenia (PhDr.). Od roku 1995 je členom Umeleckej besedy slovenskej, v súčasnosti starostom tohto najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku. Pôsobí ako kurátor, porotca, predseda medzinárodných výtvarných festivalov a organizátor výtvarných sympózií. V súčasnosti je zástupca  šéfredaktora Slovenských národných novín. Je autorom viacerých kníh poézie a literatúry faktu, laureátom Ceny Rudolfa Jašíka a v roku 2005 mu udelili Medzinárodnú cenu E. E. Kischa za obrazovo-dokumentárnu publikáciu Najkrajší kút.


 

Dušan Kerný_200x300Dušan D. KERNÝ  sa zaoberá zahraničím, medzinárodnými súvislosťami našich dejín a tvorby slovenských a zahraničných historikov, zaujíma sa o spoločenský, kultúrny a matičný život,  po roku 1989 pôsobil v štátoch EÚ ako aj v USA a vo Švajčiarsku, Ruskej federácii a v štátoch SNŠ.

 

 

 


 

MICHELKORoman MICHELKO sa narodil roku 1971 v Košiciach. Je absolventom Filozofickej fakulty UK (odbor filozofia – história a politológia). Od roku 2003 je riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. Je podpredsedom SAN ( slovenskej asociácie novinárov), členom predstavenstva SSS ( Spolku slovenských spisovateľov). Od roku 1990 publikoval viac než 700 článkov, štúdií a esejí z politológie, sociológie, filozofie, histórie a iných spoločenských vied. Od roku 2010 je členom Výboru MS, v rokoch 2011 – 2013 bol členom predsedníctva MS, zároveň je predsedom Politologického odboru Matice slovenskej. Od roku 2007 pravidelne píše komentáre pre SNN. Roku 2006 knižne debutoval zbierkou filozoficko-politologických esejí Revoltujúci Sizyfos, za ktorú mu bola udelená prémia Ceny Ivana Krasku za najlepší literárny debut autorov do 35 rokov. Okrem toho vydal aj Eseje o Globalizácii, Medzivojnové európske diktatúry a je spoluautorom publikácie Besy kapitalizmu.


 

zelenayová-300x200Eva ZELENAYOVÁ je absolventka Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave. Začínala v podnikovej tlači, neskôr pracovala ako odborná redaktorka v denníku Smena. V rokoch 1989 – 1992 akreditovaná v Bulharsku. Jedna z troch redaktoriek, ktoré neodišli zo Smeny do Sme. Do roku 1994 v denníku Republika ako vedúca vnútropolitického oddelenia. V rokoch 1994-1998 poslankyňa NR SR. V súčasnosti je šéfredaktorkou mesačníka politických väzňov Svedectvo.

 


 

Peter VALO_štvorecPeter VALO sa narodil 4. júla 1948 v Komárne. Študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej a neskôr na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. Promoval v r. 1975 v odbore divadelná veda. So špecializáciou na divadelnú kritiku nastúpil do kultúrnej rubriky denníka Pravda. Patril medzi zakladajúcich členov občasníka Verejnosť (1989), z ktorého časť redaktorov vytvorila týždenník Nový Slovák (1990). Pôsobil v redakciách Slovenský národ a Slovenská republika, vo Vojenskej informačnej a tlačovej agentúre a Večerníku. Novinársku kariéru uzavrel v týždenníku Slovenka. V jeho novinárskej tvorbe dominovali fejtóny a reportáže. V humornom fejtónovom duchu sa nesú jeho knižky Juj, keby tak Psiare mestom boli, Orgie bez Tibéria, Zabíjal som štát. Čierny humor v bielom plášti ako ajdivadelné frašky Ako hryzie kôň a Mauzoleum či rozhlasový seriál Neskutočné reportáže. Novinárske reportáže ho priviedli k literatúre faktu v knižkách z oblasti literatúry faktu Slovenské eso a ruský cár a Virsíkovci. Je spoluautorom dvoch dielov medailonov o umeleckých osobnostiach Nezostalo po nich ticho.  Presadil sa ako televízny scenárista. V spolupráci s Tomášom Janovicom a Miroslavom Horníčkom vytvoril televízny cyklus Divadlo bez opony. Spolu s Ľubomírom Stančekom napísal scenár pre  televízny triptych podľa Haškových poviedok zo Slovenska. Je autorom scenárov pre Bratislavské televízne pondelky a spolutvorcom televíznych dokumentov Chirurg poslednej nádeje, Stratené pomníky, Slovenské eso, Veľký poker alebo Malá vojna, Spišské memento, Dlhá cesta domov a Moja mama strašne chcela aby som bol slávny.  Do SNN píše pravidelné causerie Ako bolo čo bolo.


 

BROŽÍK webIvan BROŽÍK - celý profesionálny život spravodajstvo, publicistika. Prax v rozhlase, v printe. Informácie a ich rýchly posun konzumentovi - poslucháčovi či divákovi sú mi zdrojom tvorivej energie. Vzdelaním ekonóm a tvorbou skôr humanista. Nemám rád nespravodlivosť, ktorá, žiaľ, v našej spoločnosti narastá. A to sme sa pred 25 rokmi tešili na to, že už jej "zvoní hrana". Je mi ľúto, že Slovensko v tomto smere mnohé z tých rokov doslova premrhalo.

 


 

ČOMAJ webJán ČOMAJ, reportér, esejista, spisovateľ literatúry faktu – začínal v mládežníckom denníku Smena, kde sa v 60-tych rokoch vypracoval na významného reportéra a vedúceho redaktora Smeny na nedeľu. Po dvadsaťročnom zákaze publikovania bol po roku 1989 riaditeľom tlačového odboru Úradu vlády SR, riaditeľom vydavateľstva Národná obroda, zástupcom šéfredaktora denníka Republika a vysokoškolským pedagógom. Je autorom takmer štyridsiatich kníh literatúry faktu (reportážnych zbierok, životopisov a esejí), nositeľom mnohých novinárskych a literárnych ocenení, o.i. Ceny Ľudovíta Štúra, národnej ceny za literatúru faktu a sedemnásobným nositeľom prestížnej Ceny E. E. Kischa.


ludo-stevko
Ľudovít ŠTEVKO patrí medzi významných slovenských vlasteneckých publicistov dnešnej doby. Pôsobil naposledy v mesačníku EXTRA PLUS, aby napokon zakotvil v redakcii Slovenských národných novín. Celý svoj publicistický život venoval ochrane slovenského slova a slovenských záujmov vôbec.


 

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – politický a ekonomický redaktor
Maroš M. BANČEJ – redaktor - kultúra
Anna FRIČOVÁ – jazykový redaktor
Ladislav LESAY – fotoreportér

Ľubica RIŠIANOVÁ – administratívna pracovníčka


Osobné kontakty redaktorov si vyžiadajte u Ľ. Rišianovej na:
Telefón: 043 38 12 838
Mobil: +421 918 904 925 (Orange, a.s.)
E-mail: snn@matica.sk
snnredakcia@matica.sk