ot logo

Orol tatransky OT logo new

Orol TATRANSKÝ je príloha Slovenských národných novín, ktorá sa venuje mladým literátom, umelcom a všeobecne problémom postavenia mladých a ich umeleckej prezentácie v slovenskej spoločnosti. Prílohu založil a vydával ako súčasť  Slovenských národných novín Ľudovít  Štúr od 1. augusta 1845 do 30. júna 1846. Jej obnovenie sa podarilo až po vzniku Slovenskej republiky.

ot archiv_ico

 

Orol tatransky logo new