Vojna na Ukrajine

SLOVO O SLOVENSKU Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin šokoval svet. Koncom februára poslal špeciálne vojenské jednotky na územie susednej zvrchovanej Ukrajiny, aby dosiahol svoje predstavy o zabezpečení globálnej bezpečnosti Ruska a ochrane ruských občanov žijúcich najmä na východe Ukrajiny. ...

SLOVO O SLOVENSKU 17 - 2014


KERNÝ webSLOVO O SLOVENSKU

Dušan D. KERNÝ

Čas medzi Veľkou nocou a májovými sviatkami napĺňa naše dni mnohými stretnutiami. Zrazu si uvedomujeme, že spoločnosť sa rozdeľuje  stále väčšmi. Objavujú sa veci, na ktoré sme neboli pripravení. Zaskočili nás len preto, že pod tlakom problémov dňa sme tisnutí k podenkovosti. Ba priamo k zemi. Všetky sviatky, ku ktorým sa väčšina hlási, nás učia o pravom opaku, hovoria nám o prináležitosti k trvalým hodnotám. Napriek tomu vidíme v politike otvorenú otázku o tom základnom, čo civilizované pomery tvorí – otvorenú otázku o spolunažívaní. V politike sa to nazýva kohabitácia, spôsob, ako rozliční, rôzni či protichodní predstavitelia navzájom vedno vychádzajú, aby to nebolo na škodu ľuďom.

SLOVO O SLOVENSKU 15-16 - 2014


SEMANCOSlovo o Slovensku

Emil SEMANCO

Pôvodne som chcel týchto pár riadkov venovať pozimným radostiam, čaru prebúdzania prírody, kúzlam astronomického slnovratu  a kalendárnych rovnodenností – návratu slnka – najsledovanejšiemu seriálu jarných zázračností, bahniatkam, jahniatkam – veľkonočnej optimistickej symbolike, čo rozmrazí dušu aj toho najväčšieho skuhroša a mrzúta. Veď sotva je čosi silnejšie ako nádej nových životov a zmŕtvychvstania, ktorou je vesna až biblicky povestná... Skrátka, trošku si zaveršovať a aj vám zavinšovať k veľkonočným sviatkom „peknotou nadšený“.