Prepáčte, nenašli sa žiadne príspevky zodpovedajúce kritériám vyhľadávania.


Ján VRTIELKA: Zakríknuté vlastenctvo


Ad: Zakríknuté vlastenectvo na juhu, SNN č. 27/2012

Zaujal ma článok s týmto titulkom na strane 7 od autorky Ivany Hornej, v ktorom vyzýva nespokojných občanov, aby sa obrátili na kompetentné štátne inštitúcie so žiadosťou na nápravu stavu, keď sú porušované práva Slovákov žijúcich na južnom Slovensku v menšinovom postavení.

Z. KOBOLKOVÁ: Čechoslovakisti z neho mali plné gate

Keďže si tak trochu pripadám ako bývalá novinárka, nedá mi aby som nereagovala na SNN číslo 27/2012 a podčiarkujem v ňom sedem výborných titulov. Dvakrát podčiarkujem nový a vážny problém českej vierolomnosti, s ktorým prišla E. Zelenayová. Prosím, venujte tomuto aj naďalej priestor v novinách. Zároveň túto pani novinárku navrhujem na celoštátne vyznamenanie pri 20. výročí SR.