Zakladajúci členovia Matice slovenskej

Matica slovenská obnovila inštitút zakladajúceho členstva. Je to ďalšia forma podpory tejto celonárodnej inštitúcie. Podmienky získania členstva di môžete vo formáte PDF stiahnuť TU: Zakladajúci členovia_prihláška Zoznam zakladajúcich členov MS

Program Matice slovenskej

Program Matice slovenskej bol schválený celoslovenským snemom matičiarov v septemebri 2011. Je to základný dokument týkajúci sa nového smerovania a úloh pre Maticu slovenskú. Oficiálnu verziu v PDF si môžete stiahnuť TU: