Týždenník Matice slovenskej. Vydáva Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., Martin.

Redakcia Martin:
Slovenské národné noviny
Mudroňova 1
036 52 MARTIN
Telefón: 043 38 12 838
Mobil: + 421 918 904 925 (Orange, a.s.)
E-mail: snn@matica.sk
snnredakcia@matica.sk
Filiálna redakcia Bratislava:
Slovenské národné noviny
Grösslingova 23
812 51 BRATISLAVA
02/52 92 44 85
snnba@matica.sk

Redakčná rada:
Marián GEŠPER, Ján ČOMAJ, Ján JANKOVIČ,  Marek HANUSKA, Štefan MARTINKOVIČ, Ján SEMAN, Veronika MATUŠKOVÁ, Peter ŠTRELINGER, Viliam KOMORA, Jaroslav CHOVANEC