Prepáčte, nenašli sa žiadne príspevky zodpovedajúce kritériám vyhľadávania.


Nič dobré sa nenaučili – na nič zlé nezabudli

Dlhodobé koncepty maďarskej politiky voči susedom - 2. časť Nič dobré sa nenaučili – na nič zlé nezabudli Roman MICHELKO – Karikatúra: Andrej MIŠANEK Pri analýze súčasnej politickej situácie v Maďarsku si musíme uvedomiť, že jeho politika pracuje s dlhodobými konceptmi. A musíme pritom konštatovať, že minimálne dvakrát  bola táto koncepcia úspešná. Práve prvá a druhá Viedenská arbitráž sú  z maďarského pohľadu jasné pozitívne zmeny ich vyše deväťdesiatročného úsilia o revíziu Trianonu. ...

Splietajú korbáč z olivových ratolestí

Dlhodobé koncepty maďarskej politiky voči susedom - 1. časť Splietajú korbáč z olivových ratolestí Ľudovít ŠTEVKO – Foto: archív SNN Reflektovať aktuálny politický vývoj a reagovať na rôzne spoločenské udalosti, otvárať kontroverzné  témy, ktorým sa oficiálna politologická obec nevenuje či vyhýba, to je okrem iného hlavným poslaním Politologického odboru Matice slovenskej. Aj preto Politologický odbor  MS koncom roku 2012 zorganizoval vedeckú konferenciu Exteritoriálne účinky maďarskej ...