Predplatné SNN

Ročné: 26 €

Polročné: 13 €

Kvartálne: 6,50 €


Objednávka poštou: 

MATICA SLOVENSKÁ
Slovenské národné noviny
Mudroňova 1
036 52 MARTIN

Objednávka emailom:

snnredakcia@matica.sk

Objednávka telefonicky:

043/4012 837
Mobil: + 421 918 904 925 /Mobilný operátor Orange/

Objednať predplatné

Ročné predplatné: 26 €Polročné predplatné: 13 €Štvrťročné predplatné: 6,50 €

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón

Vaša adresa doručenia: (povinné)